2

En galning har stulit Abrahams dolk och bortfört guvernörens dotter.
Adrian tyder galningens koder och börjar på egen hand leta efter dolken och flickan.

Damascusporten

Ozdemir tar med sig Adrian till Jerusalem den Heliga Staden för de tre stora religionerna.
Judarna säger att det är kung Davids stad och platsen för Salomos tempel, och den helgade platsen för Arken.

De kristna säger att det är platsen för Kristi lidande.

Muslimerna säger att det är staden där Muhammed for till himlen på en bevingad höst med kvinnoansikte, för att förena sig med Allah.


Tala med Ozdemir om murarna och vakterna.
Den turkiske härskaren Sulaiman den Storståtlige (kallad Soliman i spelet) av den Ottomanska ätten har beordrat många nybyggnader en ny fasad till Klippmoskén , ett klosterhärbärge och dessutom återuppbyggt stadsmurarna eftersom en stad som Jerusalem aldrig är säker för beduinattacker eller för ett nytt korståg.
Under hans regim lever och verkar de tre stora religionerna i fred även om det är en skör balans mellan dem.

Porten vaktas av Janissarier. Det är kristna barn som har vuxit upp i erövrade länder och uppfostrats till krigande munkar. De stöder sultanatet och härskaren men Ozdemir är orolig för att deras makt börjar bli för stor.

De går fram till porten. Ozdemir visar sina papper för vakten och säger att han är Solimans Shavush, ett sändebud från sultanen. Han har skickats för att bistå guvernören som befinner sig i en kinkig situation.
Under utgrävningarna för muren hittades ett skrin med en dolk som anses vara den som Abraham lyfte då han var tillsagd av Gud att offra sin son. Nu har det utbrutit en tvist mellan några, som kallas för Millets, om vem som ska ha rätt att vakta denna heliga relik.


Citadellets trädgård

När ni kommer till citadellets trädgård kan du tala med Ozdemir. Fråga om Millets, guvernörens funktion och om Abraham offer.

Millets är namnet på den samling av olika trossamfund som får verka parallellt med varandra enligt ottomansk lag.

Guvernören är administratör och domare. Han dömer enligt Sunna som är en samling av islamitiska traditioner, nedskriven av Profeten i Koranen.

Abraham befalldes av Gud att offra sin son som bevis på sin tro. I sista minuten ingrep en ängel och ett lamm offrades i stället för en av Abrahams söner.
Ozdemir säger söner eftersom enligt muslimerna Abraham var befalld att offra sin son Ismael medan enligt judarna det var sonen Isak som var det utvalda offret.

Ismael var den äldste, hans mor var en egyptisk kvinna Hagar, med arabiska förfäder. Hon var Abrahams tjänstekvinna.
Isak var son till Abrahams hustru Sara som var 90 år gammal. Sara betyder "leende" därför att när Sara fick veta att hon skulle få barn vid så hög ålder blev fylld av glädje.
Judar och araber har alltså samma förfäder och är av samma blod.

Ozdemir berättar också för Adrian om mannen de ska besöka.
"Det är en gammal vapenkamrat från härskarens armé. Allah prövade honom stort för hans fyra söner gick under för att vår flagga skulle kunna hissas på Budapests fästningsmurar. Hans andra hustru Layla dödades också. Han har bara sin dotter Hykmah kvar. Nu lever han bara för henne och sitt arbete.

En man som heter Ibrahim kommer ned för trappan, välkomnar dem och tar dem till guvernören. Ozdemir presenterar Adrian som sin tolk.


Guvernörens rådssal

Guvernören är glad att se Ozdemir men har samtidigt ett dåligt budskap.
Abrahams dolk har blivit stulen från Citadellet. Samtidigt förde tjuven bort guvernörens dotter.

Ozdemir undrar vem som har varit dåraktig nog att begå sådana brott och får veta att det är en fanatiker, en sorts präst, som heter Hayyat. Ibrahim fängslade honom för mer än en månad sen på grund av att han stört den allmänna ordningen. Nu har han flytt och tagit Hykmah med sig.
Ozdemir undrar var han satt fängslad och guvernören säger till Ibrahim att ta dem alla till fängelset


Fängelsecellen

När de kommer dit ser guvernören några teckningar på väggen och frågar vad det är. Ibrahim förklarar att de gett fången en del färgpigment.
Ozdemir tittar på teckningarna och säger att brottslingen inte bara är konstnär utan också lärd, han kan minst tre olika språk.
Han undrar om mannen lämnat något meddelande.Adrian tittar på teckningarna och säger att han tror att svaret finns där. De måste tolka mannens teckningar.Ibrahim lovar att staden ska genomsökas tills de hittar brottslingen.
Guvernören säger till dem att leta efter hans dotter och att han är i rådssalen och vill bli underrättad om de hittar några spår.
Han säger också till dem att söka upp en Sufi som studerar i biblioteket. Han är en vis man.


När guvernören har gått kan du tala med Ozdemir. Fråga om Hykmah, Sufi och Kartor.
Adrian säger att han tycker guvernören inte verkade överdrivet upprörd över att hans dotter försvunnit men Ozdemir säger att han ska inte låta sig luras. Guvernören är mycket störd men hans ära kräver att ingenting hindrar honom från att göra sin plikt. Han är utnämnd av Soliman själv och det är bara sultanen som kan skilja honom från hans uppdrag.

Ozdemir har hört mycket talas om Hykmah. Hon är älskad överallt i Jerusalem och sägs vara lika vacker och livlig som sin avlidna mor Layla. Kanske galningen just valde ut henne så att hans gärning skulle vara iögonfallande. Kanske visste han att Millets skulle sakna hennes närvaro.

En Sufi är en andlig ledare som ägnar sig åt meditation och extas. De följer sin egen väg som ofta ligger helt utanför både förskrifterna i Profetens uppenbarelser och Charian, lagen om civilmål och brottsmål nedtecknad från Koranen.

Adrian tittar på teckningarna och säger att de liknar kartor. Ozdemir håller med och säger att han tror att det är kartor över olika områden i Jerusalem.


Ozdemir bekräftar att han tror att det är kartor från några distrikt i Jerusalem.
Klicka på teckningarna.
Adrian kommenterar att de tre bildernahar samma storlek och proportion och Ozdemir säger att en sådan tavla kallas för en triptyk.
Klicka en gång till på teckningarna och titta noga på dem. Klicka sedan på nedre delen av den vänstra teckningen. Båda tror att det kan vara något slags kod. Klicka på motsvarande sätt på den nedre delen på de övriga två teckningarna och titta noga på dem.


Klicka på buren i alkoven bakom Ozdemir, Hayyat måste ha tämjt en fågel som han i sin tur befriade innan han befriade sig själv.
Klicka på dörrkarmen till vänster om bordet på rummets andra sida. Låset är inte uppbrutet. Antingen är mannen en skicklig låssmed eller också rymde han när dörren var öppen eller kanske någon helt enkelt öppnade dörren åt honom.
Gå ut genom dörren och gå bort mot vakten.


Du får en karta över Guvernörens garnison. Leta rätt på biblioteket och klicka på det för att gå dit,
En Sufi sitter nära den bakre väggen. När han ser Adrian ropar han på honom: "Kom in Dhimmi, eller främling om du så föredrar. En vilsegången skulle vara mera exakt. Främling eftersom du inte är härifrån och vilsegången eftersom du inte erkänner Muhammed som Allahs profet. Men du är inte fördömd eftersom du ber till Allash även om du ger honom ett annat namn.
Nu kan du tala med mannen. Använd alla ämnena.
Du får reda på att han känner Hykmah väl. Hon är en ung flicka med lika mycket tro som hon har hjärta. Hon är krävande och otålig och rolig. Och vilken energi. Nästan för mycket energi för en vanlig flicka men inte för guvernörens dotter. Dom var vänner. Hennes far hade uppmuntrat henne att vara med på Sufins lektioner här i biblioteket.
Beträffande det hebreiska och arabiska alfabetet berättade han att bokstäverna var heliga ting. Gud använde dem för att ge sitt Ord till människorna. Symboliskt innehåller de Hans kraft. Han föreslår Adrian att tala med kalligrafen Youssef al-Bakri som ofta arbetar i trädgården.
Brottslingen var enligt Sufin en man full av paradoxer. Ibland var han vis som en Patriark ibland naiv som ett barn. En komplex person men han visste hur han skulle göra sig omtyckt av sina fångvaktare. Och han fick många besök, bland annat av Hykmah.
Sufin brukade spela schack med fången och ansåg honom vara en skicklig motståndare.
Adrian frågar vilken religion fången hade och varför han var så intresserad av Abrahams dolk.
Sufin tror att hans motiv var att peka på det som förenar Bokens tre stora religioner.
De hade spelat schack genom stängerna i hans cell. De hade kommit överens om att varje gång som Hayyat vann skulle Sufin ta med en bok till honom. Och han hade läst en massa på sista tiden. Sedan hade han velat ha någonting att skriva och måla med.
Böckerna han lånat Hayyat var:
The treatise on zoology av Ibn al-Mawsili.
The treatise on optics av Al Haytham
Book of a Hundred Doors av Isaac Chani
Pastor av Hermas och till och med en kalender där man kunde kristen tid till hebreisk och muslimsk.


Nar Adrian ber att få titta på konverterings-tabellen pekar Sufin med sin högra arm bort mot bokhyllan och säger att det är en stor bok med latinsk titel och att den finns någonstans på hyllorna.
Gå mot det lilla bordet på andra sidan av rummet och sök sedan med pekaren på den vänstra väggen tills pekaren aktiveras. Klicka för att ta boken.
Klicka på Sufin för att se om du har några frågor kvar. I så fall använd dem,
Du får veta att Dhimmis är folk som tror på Den heliga skriften och på en enda Gud även om de kallar honom, Yahweh, Gud eller Allah. Om de bara betalar jizya, en speciell skatt för icke-muslimer får de beskydd och rätt att utöva sin religion på villkor att de inte försökte omvända andra.
Judar, ortodoxa, kristna, romerska och armenska Dhimmis kommer till Jerusalem.
Sufin tycker att det är tillräckligt för att göra livet komplicerat ibland.
Beträffande Muhammed säger Sufin att deras profet, välsignat vare hans namn, föddes år 570 enlig kristen tideräkning. Han var en helt vanlig man , en kameldrivare, till vilken ängeln Gabriel gav uppdraget att vara den sista förmedlaren av Guds Ord. Muhammed dikterade Koranen inspirerad av Gud och omvände hela den arabiska halvön från mångguderi till dyrkan en enda Gud. Efter profetens död 632 förde Kaliferna uppenbarelsens eld till Andalusien och Persien men det är en annan historia.

Lämna biblioteket. Som avskedshälsning säger Sufin att han tror att Adrian, så småningom, kommer att finna det han söker.
Då du får kartan så klicka på trädgården så förs du dit.


Trädgården

Ta ett steg framåt och gå sedan genom bågen till vänster så träffar du kalligrafen.
Han måste ha hört talas om dig för han förstår genast att du är den kristne översättaren.
Nu kan du tala med honom, Fråga om allt.
Han berättar om alfabeten som används av judar och araber.
Bokstäverna innehåller energi. De har värde och kvalitet och är inte bara enkla tecken. Men det gäller också för det latinska alfabetet. Hebréerna kallar denna associationskonst för Cabala. I praktiken innebör det att man associerar varje bokstav med dess position i alfabetet. Han ger Adrian en tavla som illustrerar detta.
Kalligrafen har inte själv träffat Hayyat men han vet att denne fick många besök av Ibrahim och Sufin och framför allt av Hykmah guvernörens egen dotter.
När du frågar om Sufin blir han upprörd och vill inte höra talas om honom. Om han slår Sufin i schack någon gång skulle han kanske kunna förlåta honom för att han är så intelligent.
Han vill inte gå med på att triptyken kan räknas som konst däremot talar han gärna om sin egen konstart.
Enligt traditionen var calam, ett kalligrafiskt instrument, det första ting som skapades av Allah. Den som sköter Calam i enlighet med de regler som gäller för harmoni och proportion kommer i viss utsträckning närmare de gudomliga hemligheterna.
Lämna trädgården. Vänd dig till vänster och gå genom bågen. Gå sedan upp för trapporna så kommer du till kartan. Klicka på biblioteket för att gå dit.

Biblioteket

Tala med Sufin. Du får välja bland tre heliga böcker, Torah, Gospel (Evangelium) och Koran.
Klicka på Torah. Sufin säger att Torah är en samlingsterm för de fem Moseböckerna - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri och Deuteronomium. Han vill att du ska precisera vad det är du söker efter.  Du får fyra cirklar med nollor. Du kan klicka och dra på nollorna så ändras de till andra siffror.


En av kodbilderna visar en Davids-stjärna (Magan David). Det måste syfta på Torah. I den andra kolumnen står två bokstäver. Titta på alfabets-tavlan så ser du att bokstäverna också representerar siffrorna 2 och 6. I den tredje kolumnen läser du siffran 6.


Slå in siffrorna 0266. Eftersom du endast har tre siffror så låt nollan i den första kolumnen stå kvar. Sufin går till hyllan och tar fram en bok och visar dig det citat du frågat efter. Han säger att det handlar om Hopp.
Hopp, hjärtat i förbundet mellan hebréerna och Yahweh, deras Gud.

.


 Tala en gång till med Sufin och välj Gospel (Evangelium). Sufin frågar vilket evangelium du vill ha, Matteus, Markus, Lukas eller Johannes.
Titta på koden med korset. A och E representerar 1 och 5. I konverteringstabellen finner du att det judiska året 3804 motsvarar det kristna året 44.


Slå in koden 1544.
Sufin visar di texten du valt. Den handlar om Kärlek.
Kärleken den största av alla Guds gåvor till människan men också den svåraste och den mest krävande.

 


 

 

Tala med Sufin igen. Välj denna gång Koran. Sufin säger Koranen innehåller 111 sura och frågar om du vill läsa någon särskild.
Titta på koden med månen. Välj den muslimska kolumnen i alfabets-tabellen så ser du att bokstaven i mittenkolumnen representerar siffran 2.


För att hitta det muslimska året som motsvarar det kristna året 793 och det judiska året 4553 så titta i konverterings-tabellen och bläddra fram till rätt sida. Du hittar året 177.
(Du måste använda tabellen. Eftersom ett muslimskt år är cirka 10 dagar kortare än ett kristet år kan du inte bara subtrahera 622 år från det kristna årtalet.)
Slå in koden 2177. Sufin går till hylla och tar fram det begärda citatet. Han säger att han känner inte till något ställe i Koranen som bättre definierar ordet Tro.


Tro, Hopp, Kärlek .
Dessa kallas av de kristna för de teologiska dygderna. De är gemensamma för alla tre religionerna.
Även om Hayyat är galen så känner han till och bemästrar olikheterna i de tre skrifterna.

Trädgården

Lämna biblioteket. När du får kartan så klicka på trädgården för att gå dit.
Gå till kalligrafen och tala med honom.
Adrian frågar om han kan skriva några ord på en vägg.
Han kan tyvärr inte göra det för han har tappat bort sina glasögon.
Vänd dig till höger och fortsätt framåt. Vänd dig sedan till höger igen och gå fram till det stora trädet. En fågel har byggt bo där. Kanske fågeln har tagit glasögonen. Många fåglar gillas saker som glittrar. Men för att komma åt boet måste du först jaga bort fågeln.


Vänd dig till vänster och gå till dammen. Där ligger några stenar på botten. Klicka på en sten så plockar Adrian upp den och kastar den mot fågeln som lämnar boet och flyger sin väg. Men boet sitter för högt för att du ska komma åt det. Du skulle behöva en käpp av något slag.
Gå tillbaka förbi kalligrafen och gå genom bågen. Vänd dig till vänster och gå framåt. Vänd dig till vänster igen. Där finns en annan damm. Gå framåt och plocka upp grenen som ligger på kanten av dammen.


Gå tillbaka till trädet längst bort i trädgården. Använd kvisten på boet. Adrian tar ner boet, tar glasögonen och sätter försiktigt tillbaka boet i trädet.
Återvänd till kalligrafen. Ta in honom i närbild och ge honom glasögonen.


Fängelset

Ni går tillsammans till fängelset. När du kommer dit ser du att en vit duva kommer flygande och sätter sig i buren.
Tala med kalligrafen om allting. Han är inte särskilt imponerat av målningarna, de är gjorda av en helig man inte av en kalligraf, men han tror att de handlar om de tre heliga dygderna som är desamma i alla tre religionerna.
Be honom att skriva orden tro, kärlek och hopp på triptyken.
Han tycker bilderna är enorma och vill veta exakt var han ska skriva orden.
Säg till honom att hålla sig nära linjernas början och slut.


När han är klar känner sig Adrian litet förvirrad. Allt verkar logiskt men linjerna i varje bokstav markerar dussintals platser. De måste sakna en ledtråd. Ozdemir håller med men tror att lösningen ligger inom räckhåll.
Klicka på duvan i buren bakom Ozdemir. Hayyats vän har kommit tillbaka och den har ett meddelande kring ena foten. Klicka på meddelandet så får du det i inventariet. Ta meddelandet ur inventariet och ge det till kalligrafen.

Adrian ber kalligrafen att placera korsen på orden han nyss skrivit exakt så som på meddelandet.
Titta på triptyken. Kryssen kanske markerar speciella platser.
Klicka på det vänstra korset så säger Ozdemir att det är Tankyzzija madrassa, en av de mest betydande Koranska skolorna i Jerusalem.
Klicka på krysset i mitten så får du veta att det är den Heliga Graven. Platsen där Marias son lades efter det att han korsfästs.
Klicka på det högra korset. Ozdemir säger att det är Ramban Synagogan.


Rådssalen

De ger sig av för att varna guvernören och Ozdemir berättar för honom att Adrian har funnit lösningen till galningens gåtor och att hans målningar utvisar tre olika platser i Jerusalem.
Imponerad av Adrians vishet ber guvernören honom att försöka finna dolken men framför allt Hykmah, hans dotter.
När de är ensamma frågar Ozdemir Adrian vad han sökte ute i öknen.
När Adrian svarar att han sökt efter en kvinna som försvunnit, anser Ozdemir att det är ett tecken från Allah att Adrian nu letar efter en annan försvunnen kvinna här i Jerusalem och Adrian medger att han tänkt detsamma.


Utanför Garnisonen

Adrian måste nu forsätta undersökningen på egen hand. Ozdemir tror att det de bara funnit början av ett mycket långt spår. Han ger Adrian några aspres (pengar) och en karta över Jerusalem och säger till honom att vara försiktig.
"Vad skulle kunna hända mig," säger Adrian. "Jag vandrar på trons väg."
"Var då dubbelt försiktig," svarar Ozdemir, "för det är då som Satan fångar sitt bästa byte."Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Jerusalem, från Cryo
Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.