4

Adrian besöker Sufin, hittar ett nytt budskap, undviker tre livsfarliga fällor,
fångar en tjuv, får en idé och besöker Sufin igen.

Biblioteket

Tala med Sufin om budskapet. Sufin anser att mannen är besatt av talet tre och att han gillar att tala i gåtor.
Adrian berättar att mannen hänvisade till början av Predikaren (en bok i Gamla Testamentet): "Vanaitas, Vanitatis, Fåfängans fåfänga". Sufin tycker att mannen själv verkar ha ganska mycket fåfänga, de måste försöka komma fram till vad han menade med att använda de orden.

Tala med Sufin om alla de andra ämnena.
De tre orden som ska stå i triangels hörn ska tydligen ge en ledning till vilket ord som ska stå i triangelns mitt.
Det Heliga Lammet måste vara Jesus Kristus. Det var Johannes Döparen som först kallade honom så.
Den Utvalde Profeten är Jakob, enligt hebréerna. Jakob var son till Isak och sonson till Abraham. Jakob hade tvillingbror Esau som föddes först och därför innehade förstfödslorätten. Den lyckades Jakob lura till sig med hjälp av sin mor Rebecka. Men sedan blev han tvungen att fly och gömde sig i sin släkting Labans hus. Han gifte sig med båda Labans döttrar och fick med dem (och deras tjänarinnor) tolv söner som blev förfäderna till Israels tolv stammar.

Muhammed kallas Profeternas lås eftersom muslimerna anser att han var den siste av Profeterna och avslutar Uppenbarelserna.

Adrian vill veta den exakta meningen med det Uppenbarade Ordet svarar Sufin att det bara finns fyra sätt att se på världen omkring oss, varav ett är gemensamt för Bokens tre religioner och det säger att universum är resultatet av en enda skapande vilja som vi kallar Gud. Gud har gjorts känd för oss genom profeterna för vilka han uppenbarat alla sina lagar och de planer Han har för sin älskade skapelse, människan.

Vissa visa män i Indien anser att det synliga universum bara är illusion och att människans energi måste vara helt inriktad på att slita bort slöjan som döljer sanningen.

Materialisterna som Xenofon och Parmenid anser att verkligheten endast är det fysiska universum vi kan se runt omkring oss.

Det fjärde sättet att se, anser Sufin vara det farligaste. Det är så som avgudadyrkarna, hedningarna tänker. De anser att det inte bara finns en gud utan allt synligt innehåller gudomliga krafter med vilka människan kan kommunisera. Det var arabernas tro innan Muhammed gav dem Allahs Ord. Den tiden kallades för Jahiliyyah, men den perioden är slut nu.

När alla samtalsämnen är slut, lämna biblioteket och gå ut till kartan.


Fängelse-cellen

När du väljer Fängelset på kartan tas du direkt till Hayyats cell där Ozdemir väntar på dig.
Berätta för honom att du söker ett ord som man hittar i en triangel ritat mellan tre platser som hör ihop med Jakob, Jesus och Muhammed.
Ozdemir som har studerat kartorna tror att lösningen ligger där.
Adrian håller med. En triangel som länkar ihop de tre kartorna med hörnen placerade vid Klipp-moskén på två av kartorna till åminnelse av Jakob och Jesus och vid Heliga Graven en gång för att minnas Jesus.
(Klipp-moskén är byggd på den den plats där tidigare Salomos tempel låg. Platsen är därför helig både för judar och muslimer.)

Gå till bordet och plocka upp kniven, trasan, vattenkannan och spiken.


Gå till bänken vid väggen mitt emot målningarna och plocka upp färg-pigment, en tom skål och en calam (pensel).
Gå till inventariet och kombinera vattenkannan med den tomma skålen för att få en skål.
Kombinera sedan pigmentet med skålen för att få utspätt pigment. Kombinera penseln med det utspädda pigmentet för att få en pensel full med färg.


Gå till triptyken. På den vänstra målningen peka med penseln på den lilla ringen strax till höger om krysset. När penseln blir aktiverad så klicka.
Peka på krysset på den mittersta målningen. När penseln blir aktiverad så klicka.
På den högra målningen peka med penseln på den lilla ringen i högra kanten av målningen. När penseln blir aktiverad så klicka.


Adrian tar penseln , markerar de tre punkterna på kartorna och ritar ut triangeln.
I mitten av triangeln ser du en vaxpropp.
Du kan inte bara ta en du måste hitta ett annat sätt att ta bort den.
Vax smälter om det hettas upp.
Gå ur närbilden och gå till bordet. Där brinner en oljelampa.


Gå till inventariet och kombinera spiken med trasan.
Använd kombinationen på oljelampan och du får en het spik.
Använd den heta spiken på vaxproppen för att smälta den.


I hålet ligger ett hoprullat meddelande. Ta det.
Meddelandet är skrivet med arabiska bokstäver.
"I mitt hus, budbärare," översätter Ozdemir.
"Hörnen är platserna för de tre uppenbarelserna och det uppenbarade ordet är inte Guds ord utan hans eget," säger Adrian. "Är det inte underligt att en man som sätter sitt ord som Guds Ord anklagar sig själv för fåfänga?"
"Vi kanske har missförstått hans hänvisning till Predikaren," svarar Ozdemir. Han säger sig själv inte vara Gud utan konungen av Jerusalem, författaren till boken i Bibeln. En man som enligt sägnerna är själve Salomo. Och då hänvisar han inte till inledningen utan till avslutningen. Fåfängans fåfänga, sade Predikaren, allt är fåfänga. Det faktum att han lärde sitt folk naturvetenskap ökar hans visdom."
"Vi måste ta reda på vad det är för vetenskap Hayyat vill lära oss," säger Adrian.
"Låt oss själva sluta att vara fåfänga," svarar Ozdemir, "och gå hem till honom för att hitta dessa budbärare. Ibrahim måste veta var han bodde innan han blev satt i fängelse. Jag ska be honom att föra oss dit."

Heliga Gravens Kyrka - Hayyats bostad

I nästa stund befinner du dig vid Heliga Gravens kyrka.
Ta ett steg framåt och vänd dig till höger.
Tala med änkan Pichon,
Hon verkar rädd och upprepar hela tiden att hon inte har rört något i hans rum varken före eller efter, hin har inte gjort något fel. Adrian försöker lugna henne och säger att de bara vill ställa några frågor.
Tala med henne om allting.
Hon har varken ett eller hört några budbärare. Ingen har besökt honom.
Guvernörens män har visserligen varit där men de har bara sagt att hon inte får röra någonting.
Hon anser att Hayyat är en väldigt snäll man och mycket kunnig, Han har hyrt rum av henne i cirka fyra månader. Han brukade berätta religiösa historier för henne men hon sa att hon blandade ihop dem för att han talade alldeles för fort och för mycket..
En dag kom han inte hem och hon fick veta att han blivit arresterad.


Efter detta hamnar du och Ozdemir i Hayyats bostad. Se dig omkring. Entrédörren är bakom dig och till höger om dörren står en stor kista men den är låst med tre olika lås.
Vänd dig om och gå in i det andra rummet. Vänd dig till vänster och gå framåt. Titta på tavlan till höger. Den visar hur ängeln Gabriel hindrar Abraham att offra sin som Isak, och som sedan blev förfader till det Hebreiska folket. Utan honom skulle varken Kristendomen eller Islam skulle ha uppkommit.


Titta på dörren till höger om tavlan. Du kan kika in genom en av de små rutorna. En brinnande oljelampa står på en pelaren och svavel är utspritt på golvet. Det här måste vara en fälla som du måste undvika, Enda möjligheten att förhindra en eldsvåda är att släcka oljelampan. Om du kunde öppna ett fönster skulle du kanske kunna få vinden skulle blåsa ut lampan på liknande sätt som du tidigare fick vinden att sudda ut ordet.. Lämna huset genom entrédörren.


Vänd dig till höger och gå genom den smala valvdörren. Vänd dig till höger igen och titta uppåt väggen. Där finns två små stängda fönsterluckor men de sitter för högt upp för att du ska kunna komma åt dem.
Ta fram grenen ur inventariet och använd den på fönserluckorna. Adrian petar upp luckorna med grenen och du kan se hur lampan slocknar av luftdraget. Nu måste det vara ofarligt att gå in i rummet.


Gå tillbaka in i huset och gå till den bakre dörren. Öppna den och gå in i rummet. Lampan har ramlat ner från pelaren, den var troligen kopplad till dörren. Titta ner och plocka upp den.


Vänd dig till vänster och titta i hörnet. Ta blåsbälgen från kistan. Titta på hyllan på väggen. Ta mejseln och den nyckeln med Davidsstjärnan.


Gå ut ur rummet. Vänd dig till vänster och gå framåt. Titta på tavlan på väggen som visar Marie Bebådelse. Klicka en gång till på tavlan så tar Adrian ner den från väggen. Bakom tavlan är en fördjupning täckt av ett membran och fyllt med en vätska. På botten ligger en nyckel.


Medan Adrian tittar på tavlan kommer en liten lus krypande och börjar dricka av vätskan. Den är tydligen giftig för lusen dör. Detta är tydligen också en fälla.
Du måste på något sätt suga upp vätskan för att kunna plocka upp nyckeln. Kanske blåsbälgen skulle duga. Pröva den. Det funkar inte. Adrian säger att det behövs ett mindre munstycke. Lämna huset. Gå till höger genom valvdörren och vänd dig till vänster.


Prata med smeden, Ibn an-Nur. Adrian frågar om han kan göra ett mycket smalt munstycke till bälgen. Inga problem, det grejar hans yngste son. Adrian får munstycket och smeden tar inte ens betalt.
Kombinera munstycket och blåsbälgen i inventariet så får du en modifierad blåsbälg.
Gå tillbaka till fällan och använd den modifierade blåsbälgen på vätskan. Adrian suger upp giftet i blåsbälgen. Den blir grön och ändrar namn till giftig blåsbälg.


Använd mejseln på membranet för att slita sönder det och ta den korsformade nyckeln.


Vänd dig till höger och titta på kistan vid sängens fotända.
Klicka på den för att öppna den. Klicka en gång till för att dra bort tyget som ligger överst.
Ta behållaren. Den visar sig innehålla levande skorpioner.


Det är troligtvis någonting gömt i behållaren fast det inte syns men du måste döda skorpionerna för att kunna komma åt det. Använd först den giftiga blåsbälgen på behållaren för att spruta in gifter till skorpionerna. När de är döda använd den modifierade blåsbälgen för att suga upp giftet igen.
Använd till sist mejseln för att slå sönder behållaren. Nu ser du att där ligger en nyckel med ett månformat skaft. Ta nyckeln.


Gå till det yttre rummet och titta på kistan som står till höger om dörren. Sätt in de tre nycklarna i nyckelhålen. Till vänster den stjärnformade nyckeln, i mitten den kors-formade och till höger den månformiga. Klicka på en nyckel för att vrida den och sedan en gång till för att öppna kistan.
Plocka upp de tre sakerna som ligger i kistan och visa dem en i taget för Ozdemir.
Han berättar att bönemattan kallas för sajada och används av muslimer.
Talith är en bönesjal från den judiska liturgin.
Korset är påminnelsen om Jesu lidande.


"Två saker förvirrar mig," säger Adrian. "Den första är hur en man som är så fattig som Hayyat kan ha så värdefulla föremål i sin ägo. Kistan innehåller några verkliga skatter."
"Hayyat verkar mer intresserad i andliga skatter än i materiella ting," svarar Ozdemir, "men vad är det andra som förvirrar dig?"
"Det är mer allvarligt, "säger Adrian. "Alla de här fällorna som gav oss nycklarna var dödliga. Hittills har Hayyat alltid varit förvillande men aldrig farlig.."
"Du glömmer att han kidnappade Hykmah," säger Ozdemir. "Några skulle säga att det är ett farligt beteende. I vilket fall som helst är det sant att vi måste bli dubbelt försiktiga hädanefter. Förstår du vad jag menar?"
"Ja," svarar Adrian, "Fällan i skräprummet måste ha gillrats nyligen. Hayyat skulle inte ha kunnat fylla lampan från fängelset. Så antingen har han en medbrottsling eller också...."
"Eller också," fyller Ozdemir i, "manipuleras han av någon som använder den här skattjakten för sitt eget ändamål."
"För att följa de spår som vi just har funnit," säger Adrian, "tror jag att jag måste använda några av mina kontakter."


Ramban Synagoga

Ta två steg framåt och vänd dig till vänster. Gå fram till Isak, mannen som står utanför Synagogans dörr. Visa honom Taliten. Adrian frågar vad det är och Isak säger att det är en sjal som de använder på morgon- och aftonbönen. Han har aldrig sett något så praktfullt tidigare och säger att frasen som är skriven på den, verkligen är vacker.
Tala med honom så länge du får nya samatalsämnen.
Isak säger att hans husbonde Kalonymus gick för att bedja vid Klagomuren och att du kan hitta honom där om du vill tala med honom.


Adrian säger att han ser ingen fras på sjalen men Isak säger till honom att titta på fransarna runt sjalen. Där finns par av knutar som avskiljer mellanrummen som utgörs av olika antal trådar. Frasen 'r skriven med siffror i stället för med bokstäver. Antalet trådar visar vilken bokstav som avses. För dem som följer traditionen som Gud lärde Adam är det lika lätt att läsa andingen bokstäverna är skriva med det vanliga alfabetet eller med siffror. Siffran visar bokstavens position i alfabetet.
Adrian tänker försöka läsa frasen med hjälp av den tabell han fick av kalligrafen men Isak säger att det är onödigt. Han vet att där står. "Gud är den Ende" och det motsvarande talet är 39.

Att associera tal med bokstäver kallas Gematri och används speciellt av kabalisterna som anser att de ursprungliga skrifterna bara visar en av de otaliga verkligheterna i vår värld. Genom att meditera och studera de Heliga Böckerna måste människan öppna andra dörrar och få fram andra betydelser och upptäcka andra verkligheter. Det är det skriften Kabala går ut på.

Vissa personer använder kabalismen för vidskepliga ändamål men det finns en berättelse i Zohar (en av böckerna i Kabbala) som visar att Kabal as största makt inte är magisk. (Berättelsen bygger på att ordet dabar i hebreiska språket betyder både ord och värld).
Rabbi Simeon och hans son mötte en ängel, stor som ett berg. Ängeln berättade att han tänkte låta hela mänskligheten förintas eftersom det inte fanns trettio rättfärdiga män vid denna tidpunkt.
Simeon svarade: "Vi två, min son och jag räcker för att säkerställa världen (dabar) eftersom det är skrivet att två mäns vittnesbörd säkerställer ett ord (dabar).
"Du kan vara lycklig Rabbi Simeon", svarar ängeln, "du som har makten att upphäva de lagar som givits av den Helige, välsignat vare hans namn".
Historien visar hur kunskap och kabbalistisk manipulation av språket kunde avvärja att hela mänskligheten förintades.

Zohar är Härlighetens Bok, den mest betydande i Kabbala. Några säger att Kabbala är skrivet av en enda person som dog för två och ett halvt sekel sedan - Kastilianaren Moses av Leon.
Andra tror att Zohar är en samling av i vissa fall mycket gamla kabbalistiska arbeten. Zohar anses vara en motvikt till Talmud.
Sägnerna säger att Adam i Paradiset bar hela Toran i sitt ansikte. Men det var då ett enda långt ord och det var namnet på den Ende Guden. Men då Adam hade syndat skildes bokstäverna åt och blandades om. Genom att manipulera språket försöker kabbalisterna att återfå ordet från den ursprungliga Toran. När de hittar ett fragment av det, eller en länk mellan två begrepp som hade förlorat sin betydelse, kan de till och med upphäva gudomliga lagar. Det är det som berättelsen om Rabbi Simeon och hans son visar.

Största delen av den judiska lagen finns i Toran. Men den kompletteras av den rabbinska lagen Halakha och av Mischnah som är en samling av nedtecknade lagar från gamla tider och Talmud som är en kommentar till dessa.
Zohar visar litet mindre rigida och bokstavstrogna tankar och förhoppningar än de som förekommer i Talmud. Talmudisterna var fariséer som betraktade den religiösa mysticismen och instängdheten med ett visst misstroende.
Kanske kan en bild klarlägga något av detta.
Anta att judendomen är ett berg. Talmud är den soliga sluttningen där bebyggelsen finns och Zohar är den skuggiga andra sidan som bara besöks av dem som inte är nöjda med Talmud, dem som Maimonides kallar de vilsegångna. Men vad skulle den soliga sluttningen göra om den inte hade den andra sidan som stöd. Den skulle falla ihop, det skulle inte finnas något berg, och finns det någon som bara vill ha ett platt landskap.

Fariséerna var den ledande klassen inom det judiska folket tills dess Jerusalem förstördes av romarna år 70 efter Kristus. Fariséerna har ingen bra ställning i Evangelierna eftersom de vildsint bekämpade Jesus, som de ansåg vara en uppviglare och agitator.

Maimonides var samatida med St. Thomas of Aquino och liksom denne försökte han förena rationalismen i Aristoteles filosofi med Trons Mysterier.
Hebréerna togs som krigsbyte och fördes till Babylon som fångar av kung Nebukadnesar år 586 före Kristus. Förstörelsen av det första templet dateras till den tiden. Ett halvt århundrade därefter intogs Babylon av den persiske kungen Cyrus som lät judarna återvända till Jerusalem och återuppbygga både templet och murarna.
När det inte längre finns några samtalsämnen så lämna Isak och gå ut genom gränden.
När du får kartan så sök efter Wailing Wall (Klagomuren) och klicka för att gå dit och träffa Kalonymus.

Klagomuren

När du får kartan välj Wailing Wall (Klagomuren) för att träffa Kalonymus.

Ta ett steg framåt och vänd dig sedan till vänster.


Kalonymus är mannen som står ensam i mitten av muren. Tala med honom.
För honom är platsen inte Klagans Mur utan Hoppets Mur. Dessa murar minner om en krigisk tid för det judiska folket, tiden för deras oberoende då de visade enighet och styrka. Han ber för att Zions barn en dag ska bli återförenade i det Förlovade Landet och kunna bygga upp Salomos tempel igen så att de kan fullborda sitt öde att bli ledare för alla folk.

Adrian finner det märkligt att en ,man som är så fattig som Hayyat har en så värdefull sjal men Kalonymus säger att det är ganska vanligt att mycket fattiga människor är mycket fromma och spenderar allt vad de äger för att skaffa något religiöst föremål snarare än att tillfredsställa sina världsliga behov.
Men det är något ovanligt med taliten, ett litet silverbroderi på två av de mörkare bårderna. Där står ett namn och ett hebreiskt årtal, Burgos 5252, och det är mycket sällan en talit innehåller sådan text.
Det fanns en stor judisk församling i Burgos en gång i tiden. Adrian undrar vilket år i den kristna kalendern som motsvarar 5252 i den judiska. Kalonymus försöker räkna fram det men misslyckas.
Du får fyra cirklar med en nolla i varje på skärmen.

Ta fram konverteringstabellen och bläddra fram till sista sidan. Sök efter det judiska året 5252 så får du 1492 som den kristna motsvarigheten. Slå in siffrorna 1 4 9 2 i de fyra cirklarna genom att klicka på nollorna och dra.
(Du kan räkna fram året men om du bara subtraherar 3761 från 5252 blir det inte korrekt eftersom du då matematiskt tagit med året 0 men detta årtal existerar inte i någon av de tre religionerna. Egentligen så är ju Jesus född år 0 eftersom vi börjar räkna år 1 strax efter hans födelse.)

1492 var det år som judarna drevs ut ur Spanien och vem det nu var som bar denna bönesjal i Burgos vid den tiden måste ha haft det svårt. Det var en tid då judarna tvingades att antingen konvertera, fly eller bli dödade, något annat alternativ fanns inte. Hayyat är lika gammal som rabbinen, 67 år, och måste därför vara född år 1485. Han är född jude men övergav sina fäders tro och skapade sitt eget system, en syntes av det gemensamma i Bokens tre religioner.


Adrian vill veta hur det kom sig att David blev vald till kung och Kalonymus berättar.

Omkring 1250 före Kristus ungefär vid samma tid som det Trojanska kriget rasade (enligt Homeros) invaderades den östra kusten av fiender bland andra Filistéerna som var fruktade för sina järnsvärd och stridsvagnar.


Fienderna brakade ihop med israeliterna som, utan ledare och nästan utan vapen att försvara sig med, led stora förluster ända tills Samuel, en av den Ende Gudens präster, gjorde Saul till kung över Israel. Då skedde en vändning. Moab, Edom och alla de andra fientliga kungarikena blev snart besegrade. Men för att han skonat en fiende, och sålunda inte åtlytt Herrens befallning, miste Saul den Gudomliga Välviljan.


David, som redan hade blivit överhöljd med ära för att ha dödat en stridsman, jätten Goliat, efterträdde Saul på tronen och tillförsäkrade Hebréerna överhögheten över landet Kanaan.
David intog fortet Sion, gjorde det till sin stad och kallade den Jerusalem, Fredens stad. (I de gamla skrifterna betyder Sion också hela Judéen och även folket som tillhör Israels Hus.)
Salomo, Davids son lät bygga det Första Templet där Förbundsarken förvarades. Men då Salomo dog delades Hebréerna upp på två kungariken, Judéen i söder och Israel i norr. Och det innebar splittring och osämja.

Arkitekten som byggde det Första Templet var Mäster Hiram från Tyr, en man som kände till många av byggandets hemligheter. Templet innehöll Förbundsarken en kista där Lagens Stentavlor förvarades. Det Första Templet förstördes nät staden intogs av den babyloniske kungen Nebukadnesar, det var då arken försvann. Det andra templet förstördes av Romarna då de intog Jerusalem år 70 efter Kristus.
Adrian tackar Kalonymus och säger att han aldrig ska glömma vad han fått höra. Kalonymus svarar att Minnet är Sanningens syster medan Glömskan och Lögnen är deras onda motsatser.
Vänd dig helt om och gå ut i gränden mitt emot Kalonymus. Välj Saint Sepulchre (Heliga Graven).


Heliga Graven

Korsa torget och gå in i kyrkan. Palmede väntar på dig. Ge honom korset.
Tala med honom så länge det finns samtalsämnen.
Han berättar att Hayyat många gånger har frågat honom om kyrkans historia. Han vet redan en massa om ämnet men han vill alltid veta mer och har en del underliga åsikter om det också.
Han vill veta vilket språk Evangelierna är skrivna på. Dom är skrivna på grekiska men han anser att de först hade skrivits på hebreiska.

Han vill också veta när den kristna religionen blev den enda religionen i Väst. Han var oroad över det sätt på vilket kejsar Konstantin tvingade det romerska riket att anta den kristna religionen.
Det är sant att Konstantin hade begått en del förskräckliga brott som till och med prästerna i hans förfäders religion skulle ha haft svårt att ge absolution för. Enligt Hayyat var hans konvertering inte resultatet av en uppenbarelse snarare gjordes den för personlig vinnings skull. En kristen biskop lovade att hans synder skulle förlåtas om han gjorde hela kejsardömet kristet. Men det första land som övergick helt till kristendomen var emellertid Armenien i början på trehundra talet.

Mellan 132 och 135 efter Kristus krigade judarna återigen med Romarna. Bar Kochebas var ledare för rebellerna. Han tog skydd tillsammans med sina män i sitt fort i Bethar men besegrades av kejsar Hadrianus. Efter denna slutliga revolt, förbjöds alla judar att vistas i Jerusalem, som blev en hednisk stad som kallades Aelia Capitolina.

När det inte finns några fler samtalsämnen kvar, lämna kyrkan och gå till gränden där du hittar kartan. Välj denna gång Madrassa.


Madrassa Tankiziyya

Imamen står och mediterar utanför skolan men verkar bara glad over att bli avbruten.
Visa honom Bönemattan.
Adrian säger att han vet att det är en Sadjada men vill veta dess symboliska värde för muslimer. Imamen svarar att den är som en dörr, men en dörr som öppnas mot en speciell tid inte en plats.
Tiden är ett tillfälle att komma nära Skaparen. Han kan inte se om det är något speciellt med den här mattan men förslår Adrian att rådfråga Mäster Jamal som är överhuvud för en Tariqah för Mattmästare men tyvärr har han farit på pilgrimsfärd och väntas inte tillbaka förrän om ett par veckor. En Tariqah är mer än bara en grupp av hantverkare. Att vara medlem i en Tariqah är att följa i en skicklig mästares spår, särskilt som de högsta av dem också är Sufis. Det är därför regimen hjälper till att utveckla dessa brödraskap.

När Selim, Solimans far kämpade mot Mamelukerna i Kairo slöt sig Sufis till honom. Sufis var mycket respekterade av folket därför att de under lång tid hade motsatt sig de egyptiska sultanerna och deras hårda och ineffektiva styresform som dock understöddes av Sunni dignitärerna, På så sätt blev Sufis allierade med den nya politiska regimen. .


Eftersom Sufis nu har en liknande roll som Sunnis hade under Mamelukernas så finns det egentligen ingen direkt opposition men viss folklig opposition hörs ibland från medlemmar av Futuwwah som är ett slags brödraskap för unga människor med en mycket strikt moralkod. Eftersom europeerna nu har skeppsrutter för att hämta hm kryddor och silke från Indien har Österlandets städer inte längre samma betydelse för handeln. De har börjat förlora sin rikedom men staten förstår inte detta utan fortsätter att begära mer och mer skatt och därför är ungdomarna i Futuwwah upprörda och mycket känsliga i frågor om social rättvisa. Imamen tror att Hayyat kan ha varit i kontakt med några av dem och Adrian säger att han tror att han själv har träffat en av dem.
Adrian tackar Imamen för att han fått ta del av dennes kunskaper och han svarar att kunskap är som en eld som förs från fackla till fackla, de som ger eld har forfarande sin egen eld kvar.

Lämna Madrassa genom gränden och välj Saint Sepulchre (Heliga Graven) då du får kartan.


Heliga Gravens Kyrka - Smedjan

Kommer du ihåg smeden. Adrian sa att han var chevaleresk, samma ord som Imamen använde om brödraskapet Futuwwah. Kanske smeden är en av dem.
När du får kartan, välj Saint Sepulchre - Smithy (Heliga Graven - Smedjan) så kommer du direkt dit.
Tala med smeden.
Hayyat kom ofta och pratade med smeden när han var klar med dagens arbete. Smeden gillade honom och tror inte att det är Hayyat som har bortfört Guvernörens dotter.
Hayyat är präst och gick runt på Jerusalems gator och predikade om kärlek. Han skadade inte någon men myndigheterna föredrog att låsa in honom. Smeden hade försökt få hälsa på Hayyat i fängelset men en av Ibrahims män hade sagt att Hayyat hade gömts undan. Smeden tyckte detta var underligt men insisterade inte.
Han visste att Hayyat var född i den judiska församlingen i Burgos några år innan judarna utvisades från Spanien. Hans föräldrar sökte skydd i Portugal. Själv blev han såld som slav av muslimerna och köpt av de kristna. Han har verkligen haft ett äventyrligt liv och kommit i nära kontakt med människor av många olika religioner.


Plötsligt ser ni en man som smyger ut ur Hayyats hus och samtidigt börjar änkan Pichon skrika att tjuven har satt eld på huset.
Spara spelet så fort du får kontroll. En tidsbegränsad sekvens har startats.
Vänd dig helt om och plocka upp järnstången som ligger på marken till vänster om smeden. Han erbjuder sig att hjälpa till med att släcka elden.


Vänd dig om igen och ta ett steg framåt genom valvbågen. Tjuven börjar springa bortåt. Ta kvickt fram järnstången och klicka med den på tjuven.
Adrian kastar järnstången och slår ner tjuven. Smeden rusar in i huset och lyckas släcka eldsvådan. Han kommer ut med ett brännskadat manuskript, som han lyckats rädda ur lågorna, och ger det till Adrian som börjar utfråga tjuven. Denne är mycket arrogant och kallar Adrian en förbannad snokare och säger att visserligen kan han försöka sätta honom i fängelse men han kommer snart ut igen för Guvernörens dagar är räknade.


När Adrian hör detta tar han och Ozdemir med sig tjuven till palatset. Adrian berättar för Guvernören att någon har sänt tjuven till Hayyats hus för att hitta och förstöra manuskripet, som Adrian inte hittat tidigare.
Ozdemir tillägger att det finns tydligen andra än de själva som letar efter Hayyat. Han anser att Hayyat har lyckats fly från vem det nu var, som kontrollerade honom. Adrian håller med och säger att Hayyat aldrig skulle ha lyckas att rymma, kidnappa Hykmah och ta dolken helt på egen hand.
När Adrian frågar var dolken förvarades säger Ibrahim att den låg i hans arbetsbord., det kände alla i garnisonen till. Guvernören går i god för Ibrahim som har tjänat honom troget i mer än 30 år och dessutom en gång räddat hans liv.


Tillfrågad om manuskriptet säger Adrian att på en av de Hebreiska sidorna finns ett citat från Jesaja om döden och två namn skrivna på arabiska, Nahir och Munhir, dödsänglarna, samt en passus ut Romarbrevet som handlar om Uppståndelsen. Det talar om döden som en dörr som öppnas till en annan och bättre tillvaro. Det är verkligen Hoppets väg som Hayyat talat om.
Adrian säger till tjuven att Guvernören säkert inte kommer att bli mild i sin dom såvida han inte talar om vem han arbetar för.
Tjuven svarar: Den mannen inte skulle tveka att låta mina nära och kära betala om jag bedrog honom men ge mig litet andrum att tänka ut vilken vågskål som jag ska låta väga tyngst.
Adrian säger att han vill ha svar nästa dag vid gryningen


Guvernören och hans följe lämnar rummet.
När de blivit ensamma berättar Adrian att han har fått en ide och ber Ozdemir använda sin auktoritet för att diskret låta bevaka tjuven medan Adrian själv gör ett besök hos en av deras vänner.
Ozdemir säger att han anser att Adrian och Hayyat har mycket gemensamt och Adrian medger att han börjat att gilla den mannen och att han är säker på att de nästa dag ska hitta Hykmah välbehållen. "Såvida intet hemskt händer dig innan dess" får han som avskedsreplik.

När du får kartan så klicka på Library (Biblioteket) för att hälsa på Sufin.


Biblioteket

Sufin går med på att tala med Adrian trots att det är sent.
Tala med Sufin om allt.
Han berättar för Adrian om dödsänglarna Nakir och Monkir (Mounkir, Monkar). De väger varje människas goda och onda gärningar. Döden skiljer den sanne troende från den falske och demaskerar hycklarna som har fullgjort sina muslimska skyldigheter enbart av vana eller för att efterlikna andra utan att verkligen tro. De människorna skickar Döden till Gehenna, Helvetet, där de får plågas i all evinnerlighet. Den troende och uppriktiga människan får i stället komma till Allahs Paradis.
Det kristna religionen ser på döden på ett liknande sätt. De som har erkänt Jesus Kristus får förena sig med Fadern i Himlen under det att Helvetet blir platsen för dem som har vägrat att avsäga sig sin stolthet inför generositeten i det Gudomliga Förlåtelsen.
Men det finns en väsentlig skillnad mellan kristen och muslimsk tro och den är att på den Yttersta Dagen och i enlighet med det exempel Jesus har visat, kommer de döda att uppväckas, det är vad apostlarna och Paulus säger.
Beträffande judendomen är det mer komplicerat. Under lång tid har de ansett att den mänskliga själen överlever intill döden men sedan hamnar i Cheol, Dödsskuggans Dal, där skuggor och sorg dominerar och där själen inte ens kan prisa Gud. Senare under den tid som Kristus anses ha levt, trodde inte judarna som då kallades Saracener på Uppståndelsen men Fariseerna gjorde det.. Numera tror de liksom muslimerna på själens överlevnad men inte på de dödas uppståndelse. Man skulle kunna säga att de tre religionerna håller med om att själens resa inte ändas med kroppens förintelse.


Adrian vill veta mer om Ibrahim.
Sufin har känt Ibrahim sedan han kom till Jerusalem för ungefär tio år sedan och säger att Ibrahim är en god man och hängiven Guvernören och han hoppas verkligen att Adrian inte misstänker den stackars mannen.
Adrian undrar varför Sufin använder ordet stackars.
Det beror på att Ibrahim är abtar, han har inga ättlingar och det ses som en svaghet bland muslimer. Ibrahim har haft flera fruar och ännu fler älskarinnor men ingen har kunnat ge honom barn. Det är därför som Guvernören inte velat gifta bort Hykmah med Ibrahim.

Detta gör Abraham ännu mer misstänksam och han beslutar att lära känna Ibrahim närmare.
Lämna biblioteket och gå till kartan.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Jerusalem, från Cryo Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.