5

Adrian tar sig in i Ibrahims våning, hittar hemliga dokument,
får ett brev från Hayyat och ber Sufin om hjälp.

Korridor utanför Ibrahims rum

Välj korridoren på kartan och du kommer till korridoren utanför Ibrahims rum.
Janissarien, hans vakt, hindrar dig från att komma in. Tala med honom. Vilket ämne du än väljer så slutar det med att du blir utkastad och kommer tillbaka till kartan. Välj korridoren igen.


Den här gången får du se rummet uppifrån. Det finns tre alkaover på den övre väggen och Ibrahims rum är på kortväggen längst till vänster. Vakten går fram och tillbaka i klorridoren. Spara spelet.
Vänta tills vakten vänder ryggen till dig och slink då in i den första alkoven.
Stanna där inne tills nästa gång vakten vänder ryggen åt dig. Ta då först ett steg ut i korridoren och slink sen in i den andra alkoven. Upprepa samma sak en gång till så att du kommer till den tredje alkoven.  Så fort vakten har passerat dig skynda dig fram till Ibrahims dörr och gå in i rummet.


Ibrahims rum

Vänd dig till vänster så ser du en nisch på den vänstra väggen. Gå dit. Titta närmare så ser du att det står ett skrin innanför glasdörren.


Dörren är låst med ett tresiffrigt kodlås. Förhoppningsfullt finns koden här någonstans.
Vänd dig till vänster och gå fram till väggen. Där hänger ett svärd.


Klicka på svärdet och dra ut det en bit ur skidan. Läs inskriptionen MOHACS 932. Det här måste vara koden du söker.


Gå tillbaka till kodlåset och ställ in siffrorna 9 3 2. Dörren öppnas. Ta skrinet.


Titta på skrinet i inventariet. Du måste dyrka upp låset. Det brukar gå bra med någonting spetsigt. Försök att hitta någonting någonstans.

Gå in i nästa rum och gå fram till det högra fönstret. Ta kniven som ligger där. Använd den på skrinet. Det funkar inte den är för tjock.


Vänd dig helt om och gå fram till det lilla bordet till höger om dörren.
Ta nålen som ligger på vänstra kanten. Använd nålen på skrinet. Den fungerar inte heller. Adrian säger att den är för tunn du måste hitta ett sätt att göra den tjockare. Försök att hitta någonting användbart.


På bordet där du hittade nålen finns en skål med socker. Med socker och vatten kan du koka karamell och sen kan du doppa nålen däri så att karamellen fastnar på nålen. Karamellen hårdnar och nålen blir tjockare. Ta sockret så får du spateln på samma gång.
Nu behöver du vatten också. Vänd dig om och titta på det lilla bordet bakom dig. Ta karaffen.


Vänd dig om igen och titta på kastrullen som står på ett annat litet bord. Använd karaffen på kastrullen så häller du i vattnet. Men du måste hetta upp det för att kunna koka karamell. Ta en tomma mindre kastrullen som står under den större.


Gå till elden i det yttre rummet. Använd den tomma kastrullen och ta litet glödande kol. Sätt sedan tillbaka den kastrullen med kolet på sin plats.


Lägg sockret i vattnet. Nu måste du röra om.
Ta spateln och använd den i blandningen. Adrian rör om och smeten tjocknar till karamell.


Använd nålen i karamellsmeten. Adrian doppar ner nålen några gånger tills han tycker att den är lagom tjock.


Använd den tjocka nålen på låset så pillar Adrian upp det.


Titta inuti skrinet. Tär finns ett skrin till och dessutom tre dokument. Ta ut dokumenten, öppna sedan det mindre skrinet. Det innehåller en giftampull.


Läs de tre breven. Det första är från Hayyat, det andra från Guvernören och det tredje från Layla, guvernörens avlidna andra hustru.

Hayyats brev.
O Ibrahim den förste av mina lärjungar. När du får det här brevet har dina män till slut befriat mig från det ohälsosamma fängelse där jag lämnats att ruttna, och vår plan har satt i gång. Jag göt en sista-minuten ändring. Jag tror att den plats där vi kom överens om som gömställe för Guvernörens dotter och mig, inte är säker nog. Jag ändrar den därför. Jag talar inte om för dig var den är eftersom jag ännu inte bestämt mig. När den tiden kommer ska jag tala om det för dem som ska följa det spår jag lagt ut. Vad som än händer så kommer det att bli på en helig och förbjuden plats, ett slags helgedom. En plats som är värdig den stor final jag har förberett. Tack för din hjälp, Lärjunge, och var säker på att du ska få en bra ställning i de böcker som skrivare i alla länder kommer att framställa med utgångspunkt från mitt Verk.


Guvernörens brev.
22 Nissan 956
Min vän. Jag förstår vilken smärta jag måste ha åsamkat dig genom att vägra att ge dig min älskade dotters, Hykmah, hand. Det smärtar oss båda eftersom jag inte känner någon ädlare friare än du. Att du skulle bli medlem i min familj skulle vara helt rätt efter alla dess år då så troget har stött mig med dina råd, och lotsat mig igenom de grymma prövningar jag mött, mina söners död och även min ljuva och vackra Laylas.
Men Allah har ännu inte belönat dig med arvingar. Hykmah är nu mitt enda barn och mitt enda hopp att fortsätta min ättelinje. Du förstår säkert om jag vill spara henne åt en man som jag säkert vet kan göra mig till morfar. Måtte tankarna om evig vänskap tillåta dig att sträva för vårt gemensamma bästa som jag litar på är vad du håller mest kärt.


Laylas brev
8 Muharran 939
Ibrahim en not för att tala om hur trött jag är på att åter bli utsatt för förödmjukelsen av din löjliga uppvaktning. Jag hade hoppas att din galna passion skulle försvinna med tiden eller att åtminstone mitt moderskap skulle dämpa din ökända lystnad.
Men återigen har dina oanständiga förslag stört den lycka jag känner tillsammans med min make och mitt barn. Ditt sätt, ditt utseende själva din närvaro är outhärdliga för mig.
Jag hoppas emellertid kunna stävja skandalen genom att ge dig två dagar att försvinna härifrån.
Efter den tiden kommer jag inte att tveka att avslöja allt om ditt uppförande. Jag är söker på att dina talanger ger dig möjlighet att starta ett nytt liv någon annan stans. Tack vare Allah är vårt rike stort nog så att du kan glädja dig åt dess storhet långt ifrån oss.
Layla.

Detta låter inte bra. Layla avslöjade aldrig någonting. Hon avled. Var Ibrahim ansvarig för hennes död? Han hade verkligen motiv.

Spara spelet. Lämna Ibrahims rum genom att gömma dig i de tre alkoverna som tidigare. Du måste springa in i den närmaste alkoven så fort du öppnar dörren. Söla inte då blir du tagen av vakten.
När du kommer till kartan välj Council room (Rådsrummet)


Council Room

Där får du veta att Ibrahim under natten försökt att förgifta brand-anstiftaren, han greps men lyckades fly.
Ge Guvernören Hayyats brev, det enda du har kvar i inventariet.
Guvernören behöver inte fler bevis på Ibrahims skuld men han kan inte förstå varför de här männen har rövat bort Hykmah.
Adrian frågar Ozdemir vilken helgedom Hayyat syftar på. Ozdemir vet inte utan föreslår Adrian att tala med Sufin. Han kanske vet någonting.

Välj Library när du får kartan.

Biblioteket

Tala med Sufin.
När du säger att du letar efter en Helig och förbjuden plats säger Sufin att Haram-as-Sharif betyder just detta. Det är den ädla muren, Jerusalems hjärta där man hittar Klipp-Moskén och Al-Aqsa-Moskén. Svaret ligger i frågan.
Men han säger bara att du bara kan besöka de byggnaderna i tankarna, annars skulle du bryta mot en lag som inte ens själve Guvernören kan upphäva.
Med litet bra hjälp kan fantasin bli ett mycket kraftfullt kunskapsverktyg, en inledning till andra verkligheter, och om du är med på ett experiment kan han hjälpa dig att öppna dörrarna.
Han säger till dig att sluta ögonen och rummet löses upp och försvinner och du befinner dig plötsligt på en plats där det endast finns ett åttkantigt golv med en klippa i mitten.

Sufin börjar instruera dig, åtminstone verkar det så.
"För att skydda en Helig Sten," säger han, "en Sten som Allahs anhängare säger är världens centrum, och från vilken Profeten fördes till Himlen, byggdes en Dom.
Bli dess nye arkitekt och du ska bli värdig att gå in i den."

"Börja med att omge Klippan med en ring av kolonner."
Gå till inventariet. Där har du fått fem byggstenar.
Klicka först på byggstenen näst längst till höger. Klicka sedan med den på golvet så byggs kolonnerna upp.


"Bygg en ny kolonnad utanför den första för att göra en pelargång," säger Sufin.
Nu har du bara fyra byggstenar att välja på. Ta den som är längst till höger och klicka med den på byggnaden. Pelargången görs klar.


"Res nu byggnadens väggar," säger Sufin.
Bara tre byggstenar finns kvar. Klicka på den längst till vänster och sedan på byggnaden så sätts väggarna på plats.


Täck nu över kolonnerna med en stentrumma, med sexton fönster," säger Sufin.
Välj den vänstra byggstenen och klicka med den på byggnaden så sätts trumman på plats.


"Placera till sist dubbel-kupolen på byggnaden," säger Sufin, "så att du kan beundra verket som du just har återskapat."

Välj den sista byggstenen och klicka med den på byggnaden så sätts kupolen på plats.


Nu kan du beundra Klipp-Moskén som du har återuppbyggt alldeles själv.

Du blir erbjuden att göra ytterligare en konstruktion. Du behöver bara klicka så tas du till den nya byggnadsplatsen.
"Befria din hand, Arkitekt," säger Sufin, "Ta byggstenarna och återuppbygg Al-Aqsa, den största Moskén i Jerusalem."


"Rita först det mittskeppet, omge det sedan med två rader av kolonner."
Välj byggstenen längst till höger och klicka med den på marken."
Bilderna visar resultatet när du har utfört den givna instruktionen.

"Utvidga byggnaden med två sidoskepp," säger Sufin.
Klicka först på byggstenen längst tull höger och sedan på byggnaden för att bygga det första sidoskeppet. Gör sedan samma sak en gång till för att bygga det andra.


"Sju arkader ska nu bygga upp portalen," säger Sufin.
Klicka på byggstenen längst till vänster och sedan på byggnaden och portalen sätts på plats.

"Gör ett tvärskepp, vid slutet av mittskeppet," säger Sufin.
Klicka först på byggnaden med den vänstra stenen för att bygga tvärskeppet, klicka sedan med den återstående byggstenen för sätta på kupolen på plats.

Nu kan du besöka både Klipp-Moskén och Al-Aqsa moskén.Under denna kupol, där en fris förhärligar namnet Jesus Kristus, profet enligt Islam, ligger en helig klippa med ett avtryck av Muhammeds fot och ett av Ängeln Gabriels hand.
Detta var den Ende Gudens första altare , bordet på vilket förbundet mellan Abraham och Jahvee slöts.


Fatimiderna från Egypten, Korsriddarna och den Ayyoubidiska dynastin, alla arbetade de för att skapa denna storslagna plats.
En Moské för muslimerna, ett Palats för frankerna. Denna helgedom är känd under namnet Al-Aqsa den "Avlägsna", eftersom man säger att det var den nordligaste punkt som Muhammed, Allahs profet, någonsin kom till.


På båda sidor om mittskeppet, likt tvillingjuveler infogade i en större juvel, hyllar Omar Moskén minnet av den andra efterföljaren till profeten, medan den Vita Moskén är reserverad för de bedjande kvinnorna.

När du vill gå därifrån så gå ned för trappan. Sufi ber dig öppna ögonen. Klicka på texten och du vaknar upp i biblioteket.. Sufin säger att den Gudomliga Försynen har försett Adrian med en försvarlig mängd fantasi, och undrar om han har lärt sig något nyttigt.
"Jag har sett och gjort märkliga ting," säger Adrian, "men de platser dit du ledde mig var alldeles folktomma."
"Jag har inte sagt ett enda ord sedan du slöt ögonen," svarar Sufin, " glöm i varje fall bort det och låt det bli ditt eget mysterium."
Det finns inte längre något att tala om så lämna biblioteket och gå till kartan. Välj där Council Room.


Ozdemir talar om för Adrian att Hayyat hört av sig. Vid dagningen hittade vakterna ett meddelande till Adrian, lämnat på trappan.

Hayyat skriver:

"Till Roumin som Försynen har placerat i min väg liksom den sände Simon Petrus till Kristus och Bilal till Muhammed.
Eftersom du är den enda som har upptäckt hur man ska följa den väg jag ritade, så är det upp till dig att föra Väduren, Fisken och Lejonet till mig. Kom med dem till ingången till Salomos gruvor. Jag kommer att invänta dig där och du ska bli min andre lärjunge."

Tala med Guvernören om allt.
Väduren brukar representera det judiska folket.
De första kristna tog Fisken som sitt kännetecken och Lejonet är ett djur som röner stor respekt i Islams länder.
Ozdemir berättar att Salomos gruvor ligger litet utanför stan nära befästningsmurarna.
Guvernören vill omedelbart söka igenom dem men Adrian ber honom vänta. Han tror att Hayyat använder Hykmah för att lämna ett budskap om enighet till dem. Hayyat kommer inte att skada henne. Men Hayyat vet ännu inte om att Ibrahim har bedragit honom. Om han vredgas vet ingen hur han kommer att handla. Det är bäst att göra som han vill.
Hayyat talar om en lärjunge i sina brev och Adrian vill veta om han menar Ibrahim. Ozdemir anser att det är svårt att säga, tydligen är Ibrahim nyckeln till många saker och Ozdemir är oklar på hans roll.
Adrian anser att det är en kombination av agg, missräkning och svartsjuka. Även de hårdaste kan ibland duka under.
Adrian har börjat förstå vad Hayyat vill och ber Guvernören sända efter Imamen Abd el-Wahid, Arkimandriten Palmede and Rabbinen Kalonymus. De fyra ska tillsammans gå till Salomos gruvor och Adrian lovar Guvernören att tillsammans ska Väduren, Fisken och Lejonet återföra Hykmah till hennes far, Guvernören.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Jerusalem, från Cryo Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.