6

Adrian tar med sig Väduren, fisken och Lejonet till Salomos gruvor
och lyckas rädda Hykmah vars namn på grekiska är Sophia.

Salomos grottor

Du tas till Salomos gruvor där de tre prästerna väntar på dig.
De börjar genast att gräla om vems religion som är den främsta men Adrian säger åt dem att sluta. De är där för att rädda en ung flicka och det är tid att samarbeta.

Vänd dig om och ta ett steg framåt.


Ta pergamentrullen som ligger på trappan.

Vänd dig sedan till vänster och ta vatttenhinken.


Titta på rullen i inventariet. Där finns bilder av en Vädur, en Fisk och ett Lejon. Texten är på arabiska. Klicka på texten för att få den översatt till engelska.
Här är en ungefärlig översättning till svenska.
Att tillsammans, Väduren, Fisken och Lejonet pekar ut den rätta riktningen och bevarar vittnesmålen.
På väg från Ramses slog Israels folk läger vid Soukkoth.
Stå upp. På höften, sanningen som bälte, lagen som rustning . Ta manligt Trons sköld. Den tillåter dig bekämpa alla djävulens brinnande projektiler.
Må de otrogna veta att vi har gjort i ordning en stor eld åt dem.


Vänd dig om och tala med de tre männen. Om du klickar på dem ser du att det är samma frågor till alla men de kan bara svara på en av frågorna var.
Fråga Kalonymus om Vädurens mening. Rabbinen säger att den är lätt att förstå. De står vid en delad väg. Hayyat säger till dem att ta den högra vägen precis som judarna gjorde när de leddes ut ur Egypten.

Fråga Palmede om Fiskens mening. Han säger att det är Paulus som beskriver den troendes andliga rustning i sitt brev till Efesierna

Fråga al-Wahid om Lejonets mening. Imamen säger att den kommer från Koranen och Adrian tror att det varnar dem för en eld. Han tror också att Hayyat insisterar på Trons sköld men Palmede varnar honom för att lita på en man som inte har tvekat att föra bort en kvinna.


Vänd dig om igen och följ Kalonymus råd att ta den högra tunneln.
Ni kommer till en vagn men kan inte använda den eftersom en eld är anlagd i tunneln. Prästerna blir oroliga och vill vända om men Adrian säger till dem att tänka på Hykmah och att de kan hitta allting de behöver för att ta sig igenom elden.


Vänd dig till vänster och ta plankorna som står lutade mot väggen.

Använd sedan plankorna på främre delen av vagnen.


De spikar fast plankorna runt vagnen som en sköld mot elden.
Gå bara ett steg framåt så hoppar de alla upp på vagnen och åker rätt igenom elden helt oskadade.


Gå framåt så kommer du till en ny skiljeväg.

Ta den här gången den vänstra tunneln.


Snart stoppas du av ett stort hål i marken.

Titta ner. Där ligger några stenar och alla har de bilden av en Vädur, en Fisk och ett Lejon men i olika ordning. Tänk på att Hayyat använde ordningen Vädur, Fisk, Lejon
Klicka på plattan där bilderna sitter i den ordningen. Den mittersta plattan i undre raden.


Valvbågen störtar ner och stenarna fyller igen hålet i marken.

Gå framåt.


Fortsätt framåt tills du kommer till en gallerdörr försedd med ett hänglås. Titta ner. Där finns också några stenar med samma symboler som tidigare men den här gången med ett hål i mitten. Där ligger också några pinnar utströdda runt omkring. Plocka upp pinnarna och titta på dem i inventariet.


Ta pinnen som är märkt, Vädur, Fisk, Lejon och använd den på stenen med motsvarande symboler, det är den sten som är ensam längst ner. Pinnen är alldeles för smal och fastnar inte så att du kan lyfta stenen. Materialet kanske sväller i vatten? Använd pinnen på hinken i inventariet. Den sväller och får namnet Modifierad Vädur, Fisk, Lejon.


Använd den svällda pinnen på samma stenplatta som tidigare. Nu funkar det och du kan lyfta upp stenen. Under ligger en nyckel. Ta den.
Använd nyckeln för att låsa upp hänglåset.


Ta ett steg framåt så träffar du Hayyat.
Han är ganska talför.
"Men vilka ser jag närma sig, juden, den kristne och muslimen, gående sida vid sida trots alla prövningar och faror som de har fått utstå. Och vad var meningen med den här unionen som alla ansåg var omöjlig. Jo att rädda det mest värdefulla av allt, ett mänskligt liv.
En ung flickas enkla liv kanske, men ett unikt liv, en ande som ingenting någonsin hade kunnat ersätta. O Evige Gud , Abrahams Gud, Jesus och Muhammeds Gud, se din tjänares verk, Hayyat galningen, bara han har lyckats att återförena Dina söner, som gått skilda vägar."

Adrian blir otålig och frågar var Hykmah är.
"Hon står där i skuggan och väntar på mitt tecken," säger Hayyat. "Hon är oskadd och hon bär på Abrahams dolk. Men hon kommer inte ut förrän de som du fört hit, slutligen har bekänt sig till den Nya Tron, till vilken de därefter ska vara vittnen och budbärare. Tron i föreningen av alla Guds söner under flaggan som symboliserar Kärleken till Mänskligheten.

"Du lever inte som du predikar, Hayyat," säger Adrian, "du förde bort en ung flicka och du satte hinder i vägen för dem som ville återföra henne till hennes far."

"Hur kan du testa din Tro utan fara," undrar Hayyat, "hur kan du förena utan hot.
Det här är också kärlekens väg, att upptäcka att i sådan fara så är främlingen, till vilken du inte talar, den som du tror är din fiende, framför allt din broder, med vars hjälp du lyckas övervinna alla svårigheter."


Medan han talar kommer Ibrahim och Hykmah in. Ibrahim sliter ifrån henne dolken och sätter den mot hennes strupe.

"Kärlekens väg, säger du Hayyat", skriker han. "Om du inte redan vet att den enda belöning kärleken får är avundsjuka, otacksamhet och förlöjligande, då är du verkligen senil."

Hayyat är chockad, "Ibrahim, min lärjunge," klagar han, "vad gör du?"

"Jag har litet att tillägga till ditt arbete," väser Ibrahim. "Men det kommer inte att bli så som du skisserade när jag besökte dig i fängelset. De kommer att finna liken av er alla i dessa grottor och Soliman kommer aldrig att förlåta Guvernören för detta."
Han vänder sig till Adrian. "Trots att du avslöjade mig, finns det ingenting du kan göra för att rädda Hykmah."


När du får kontroll igen så klicka på Hayyat. Klicka sedan en gång till på ordet Hykmah.
Hayyat kastar sig över Ibrahim som vänder sig emot honom och sticker her honom. Samtidigt kastar sig Adrian över Ibrahim och vrider dolken ur händerna på honom. Dolken flyger över hela grottan, slår i marken och går i bitar.


Garnisonsträdgården

Nästa gång du ser dem är alla samlade i Garnisonsträdgården.
"Svär du på du att Abrahams dolk blev till stoft inför dina ögon", frågar Guvernören.
"Ja, ers Excellens," svarar rabbinen, "det vill säga jag menar nej. Eftersom den föll sönder kan det inte ha varit Patriarkens dolk."
Arkimandriten håller med. "Otvetydigt, en helig relik skulle inte förintas på det sättet."
"Och på så sätt slutade det här dumma grälet som hotade våra församlingars endräkt, " sammanfattar imamen. "Judar, kristna och muslimer kommer på nytt att kunna göra affärer med varandra."


"Eftersom reliken var falsk," sägger Ozdemir, "så är min närvaro här inte längre nödvändig. Jag kommer att återvända till vår Härskare så fort som möjligt och lugna honom. Adrian, vill du följa med mig, jag är söker på att du ... Men vart tog den unge mannen vägen?"
Han var här med mig för ett ögonblick sedan ," sa Hykmah. "Han gav mig en sådan underlig fråga, han undrade om jag visste vad mitt namn var på antik grekiska. Han log, sen gick han åt sidan och försvann."

"Ditt namn på grekiska, " säger Ozdemir, "det är Sofia."

Två gånger nu har Adrian rest ur tiden för att rädda Sofia från en stor fara. Men Gudinnan har ännu inte förlåtit honom, Han måste genomgå det slutliga testet men var och när detta kommer är det bara Cryo som vet.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Jerusalem, från Cryo Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.