Ett farligt uppdrag

I Atrus rum

Spelet börjar med att du kommer in till Atrus som fortfarande arbetar med att skriva nya åldrar precis som när du lämnade honom i Myst, det första spelet i trilogin.
Han är glad att se dig och sänder dig genast ut på ett nytt uppdrag.
Hans far Gehn har skrivit en ålder som han kallar för Den femte åldern och som består av i öriket Riven där också Gehn befinner sig. Han har börjat att bete sig väldigt konstigt och förtrycker sitt folk men det finns en viss opposition, Moiety gerillan. Det verkar dock som om Gehn fått hela åldern att bli instabil och det är risk att den kommer att helt falla sönder.
Catherine, Atrus hustru har farit till Riven för att hälsa på Gehn men han har fängslat henne och låter henne inte återvända till Atrus.
Ditt uppdrag blir att fara till Riven, söka upp Ghen och ta honom till fånga. För att kunna åstadkomma detta har Atrus skrivit en bok som ser ut som en vanlig länkbok men i stället är en fängelsebok, ett enmansfängelse. Du ska lura Gehn att tro att det är en vanlig länkbok och på så sätt fånga honom.
Tyvärr kan inte Atrus skicka med dig någon länkbok tillbaka eftersom det då är risk att Gehn får tag på den och smiter sin väg och lämnar Catherine och dig att gå under tillsammans med Riven. Han tillägger dock att när ditt uppdrag är klart och du har befriat Catherine och fångat Ghen, ska du kalla på Atrus så kommer han och hämtar dig och sin hustru. Har du tur kanske han kan ordna så att du dessutom kommer tillbaka till din egen värld vad det lider.
Han ger dig fängelseboken och dessutom en bok där han skrivit ner en del anteckningar som du kan ha glädje av.

1 - Tempelön

Länkplatsen

Precis då du kommer fram och ska kliva ut i det fria slår ett galler upp och stänger dig inne. Gehn har nämligen skrivit sin ålder så att en ny besökare alltid fångas i den här buren och endast komma därifrån om Gehn tillåter det.
Det finns ingenting du kan göra bara vänta och fundera på vad du har gett dig in i.
Efter ett tag kommer en man i uniform, det måste vara en av Gehns soldater. Han rycker till då han får syn på dig, men börjar sedan prata på ett obegripligt språk. När u inte tycks förstå kommer han fram och rycker ifrån dig fängelseboken. Det var just snyggt, hur ska du nu kunna fullgöra ditt uppdrag. Han öppnar boken och börjar titta i den men innan han hinner göra något träffas han av en pil, tappar boken och faller till marken.

Efter en stund ser du hur han dras undan ur synbilden och efter ett tag kommer en annan man fram. Han har inte uniform snarare något slags gerillamundering. Det måste vara någon från Moiety-gerillan
Han plockar upp boken och går därefter fram till en spak och drar i den. Du märker hur gallret går ner, Han bultar också ner någonting för att blockera spaken och hindra att gallret slår ner igen. Därefter försvinner han. Han måste vara vänligt inställd till dig och försöker hjälpa dig. Kanske för att du i din tur ska hjälpa gerillan.
Du har gott om tid så börja med att ta en titt på Atrus anteckningar för att få litet bakgrund till historien.


Nu kan du ge dig ut och undersöka Riven. Rätt framför dig ser du en underlig apparat. Den liknar ett teleskop. Det ser ut att finnas ett slags lins och några spakar. Pröva dem. Ingen fungerar. Under apparaten finns en lucka med några knappar. Du måste nog hitta något slags kod för att kunna öppna den. Troligen är det den här apparaten du ska använda för att kalla på Atrus när du väl har klarat av uppdraget.

Vänd dig helt om. (Dra ut pekaren mot sidan till den blir ett krökt finger. Klicka då så vrider du dig.)
Du ser en pelare som liknar en dolk och den länkportal du anlände i. Dess tak har en gyllene kupol.
Du ser också spaken som sköter gallret i länkportalen. Gå fram och titta närmare på den. Mannen har spärrat en med en dolk som liknar statyn. Det är gerillans symbol, de har tagit den som opposition mot Gehn. De kommer att placera ut sådana här dolkar för att ge dig tips så titta uppmärksamt efter dem.

Ta ett steg fram mot länkplatsen. Vänd dig till höger och titta uppåt.
Där ser du en bit av en stor gyllene kupol, som ser intressant ut. Hur ska man kunna komma upp till den?
Vänd dig helt om, gå fram mottrappan och ta ett steg uppåt.

Vänd dig till höger och titta nedåt. (Sök med pekaren i nederkanten på skärmen tills du får ett nedåtriktat finger.)
Det är en djup klyfta och där nere bland stenarna ligger mannen som först tog fängelseboken. Av den andre mannen syns inte en skymt.
Fortsätt uppåt men gå inte ned för trappan utan vänd dig till vänster.

Portrummet

Där ser du en öppen dörr och innanför den ett gyllene rum..
Gå in i rummet.
På golvet ser du en femuddig stjärna med ett speciellt märke i mitten. Lägg det på minnet och tänk på allt i det är rummet anknyter till talet 5.


Rummet är cirkulärt . Där finns fem pelare var och en med en stor gyllene skalbagge.
Under varje skalbagge sitter en ring. Klicka på ringen. Skalbaggen fäller ut vingarna och ett titthål blir synligt.
Klicka på det. Du ser en bild i titthålet. Klicka en gång till så får du en närbild.
Titta på bilderna på alla fem pelarna. Det är olika bilder på alla och de beskriver Rivens historia. På första bilden ser du hur Gehn sitter och skriver Den femte åldern, Riven. Han upphöjersig själv till Gud och alla dyrkar honom. Men sen börjar han förtrycka folket och skriver en massa olika lagar och bestämmelser. Han skövlar skogen och hugger ner träd för att tillverka allt papper han behöver.

Hela det här rummet är en symbol för att skriva en bok.
Titta upp i taket.
"Pennspetsen" som kommer från stjärnorna (en annan värld) doppas ner i "bläckhornet" som symboliseras av skalbaggarna. Man använder här skalbaggar för att framställa bläck. (Jämför med metoden att framställa rött färgämne av en speciell lus.)
Pelarna med barkstruktur symboliserar träden av vilka an får papper.

Der finns ytterligare en öppning i väggen mellan den andra och tredje pelaren räknat medurs från ingången men den öppningen är försedd med ett galler som inte går att öppna. Genom gallret ser man en bro. Det kan vara vägen till huset med den gyllene kupolen du såg tidigare men du måste få bort gallret för att kunna komma dit.

Gå ut ur rummet. Vänd dig om och titta på väggen till höger. Där sitter en knapp. Tryck på knappen. Rummets cirkelformade vägg roterar ett steg och öppningen blockeras.
Det finns ett titthål i väggen. Ta ett steg framåt och titta in.


Du ser att öppningen på väggen har flyttats medurs och visar en ny dörr även den blockerad med ett galler. Tryck två gånger till. Väggen roterar ytterligare två steg och nu kan du gå in i rummet igen.
Nu kan man i alla fall förstå hur rummet är uppbyggt. Det finns två öppningar på den cirkelrunda väggen. När man trycker på knappen roterar väggen ett steg medurs. Skissen till häger visar rummet i utgångsläget. Efter tre tryckningar har den öppning som på skissen är vid plats 1 flyttats till plats 4 och öppningen vid plats 3 har flyttats till plats 1. Men det går inte att öppna de blockerande gallren. Mekanismen för att öppna dem måste finnas någon annanstans. Det finns två ställen som du inte kan nå från huvudingången, platserna 2 och 5. Kanske det finns någon annan ingång till det här rummet.

Gå ut ur rummet. Vänd dig till vänster gå ner för trappan. Gå så långt du kan. Vänd dig sedan två gånger till vänster.
Där finns en grind men den är låst och går inte att öppna. Men titta nedtill på den högra grindstolpen. Du ser en dolk. Den innebär ett tips från Moiety-gerillan. Klicka på dolken. Du får se nederdelen av grinden. Det är tillräckligt utrymme för att krypa under grinden. Du kommer in men ingången är stängd. Du kan emellertid titta in genom titthålet. Du måste flytta väggen så att öppningen kommer vid den här grinden som bör motsvara plats 5 i rummet.

Gå tillbaka upp till huvudingången och tryck en gång till på knappen så att väggen flyttas ett steg medurs. Nu bör en öppning ligga vid plats 5 och den andra vid plats 2. Gå tillbaka ner till grinden. Kryp in och fortsätt framåt tills du kommer in i rummet. Gå fram till den öppna dörren och gå så långt du kan. Där ser du ett rör med en ventil. Titta uppåt. Ångan strömmar ur ventilen. Den borde ledas någon annan stans för att göra nytta, men vart leder den.

Titta på skylten på ventilen. Känner du igen mekanismen. Det är det där teleskopet du tittade på utanför länkplatsen.
Vrid spaken och kontrollera att ångan nu har tagit en annan väg.
Vänd dig helt om och gå in mot portrummet.
Utanför ingången finns en knapp till höger. Den bör vrida den cirkulära väggen.
Till vänster om dörren sitter ett handtag. Dra i det. Det låter som om någonting händer, ungefär som när ett galler dras bort. Du kan dock ingenting se i rummet. Kanske det var något av gallren framför dörrarna 3 och 4 som drogs bort.
Klicka på knappen till höger två gånger. Öppningarna flyttas så att plats 2 och plats 4 blir tillgängliga.

Gå in i rummet så ser du att gallret vid plats 4 har dragits bort. Innanför är en dörr men den är låst. Gå fram mot öppningen och vänd dig helt om. Där ser du en knapp och en spak precis som vid plats 2.
Dra i spaken. Samma ljud hörs. Förhoppningsvis har gallret vid plats 3 nu dragits bort. Du kan emellertid inte komma åt plats tre annat än från plats 1. Tryck på dörr-knappen två gånger. Nu kan du gå ut genom huvudingången (1). Vänd dig helt om och klicka två gånger för att vrida väggen ytterligare två steg medurs. Gå in i rummet. Gallret till dörr tre är borta. Nu kan du gå ut genom den dörren.


Byggnaden med den gyllene kupolen

På varje ö i Riven kommer du att hitta liknande byggnader. Jag kallar dem helt enkelt för kupoler.
Gå över bron och gå in i kupolen.
Vänd dig helt om och titta till höger.
Där sitter en spak. Du kan dra i den men ingenting händer. Du måste tydligen först hitta ett sätt att leda kraft hit.
Vänd dig helt om igen och gå in i kupolen

Gå fram till räcket och klicka på skylten. Du får en skiss över kupolen.
Lägg märke till de små kvadraterna som formar olika stora figurer. Om du var uppmärksam när du tittade på porrbilderna så bör du på en av dem ha sett hur Gehn ritat samma figurer. Från var och en av figurerna leder ett rör in till något som kan vara ett kontrollrum, du kan dock inte komma dit.
Gå i stället till vänster och följ bron så längt det går. Gå ut genom porten och en bit framåt. Du ser en brygga som leder ut mot vattnet. Gå ut på den bryggan.
Längst ut sitter en ventil där ångan strömmar ut.

Gå fram och vrid spaken så att ångan förs ut i systemet. Titta på skylten. Kraften används tydligen för att resa en bro. Titta upp så ser bron.
Den ser ut att komma från en annan av öarna. Därifrån kommer också ett av de grova rören som går in i kupolen. Troligen symboliserar de små figurerna av kvadrater de fem olika öarna i Riven. Form och storlek på figurerna motsvar den verkliga formen och storleken på öarna.

Gå tillbaka från bryggan och fortsätt åt vänster över bron.
I bakgrunden ser du ytterligare en kupol som hela tiden snurrar runt. Den tycks inte gå att nå härifrån.
Du kommer fram till en dörr som leder in till en tunnel.
Till vänster på väggen sitter en knapp men det händer inget när du trycker på den.


Titta uppåt. Där ser du en bro men det fattas en bit. Titta ner på marken. Strax framför dörren till tunneln ligger några plattor som ser ut att passa till hålet i bron. Kanske man lyfter upp dem med knappen men varifrån kan man få kraft till det.
Gå igenom tunneln.
Du kommer till slut ut på en liten balkong med ytterligare en ventil. Dra i spaken så att ångan leds in i systemet. Den här ventilen hör tydligen också till en rörlig bro.

Titta upp så ser du att det är bron som leder från portrummet till kupolen. Vänd och gå tillbaka genom tunneln.
Du kan inte göra något mer här så gå tillbaka in kupolen.
Innan du lämnar kupolen så dra i spaken till höger. Du ser att du kan höja bron härifrån nu.
Fäll ner bron igen och gå tillbaka in i portrummet.
Gå ut genom huvudingången och gå ut på bron.
När du kommer mitt på bron titta åt höger.
Du ser att öarna förenas av en linbana som tycks komma från den plats du är på väg till.
Gå fram till tunneln och gå in i den.


Templet

Följ tunneln tills du ser en dörr till vänster. Öppna dörren och gå in i rummet.
En konstig stol omgiven av en gallerglob står mitt i rummet. När du närmar dig stolen höks gallret upp.
Klicka på stolen så sätter du dig i den.
Titta på handtagen på stolen. Den vänstra knappen höjer och sänker gallret. Vad den högra spaken gör kan du inte avgöra.
Till höger och vänster ser du någonting som ser ut som fartygsfönster. De måste förmedla bilder någonstans ifrån eftersom det omöjligt kan vara vanliga fönster.
Titta på det högra. Det ser ut som om det visar en undervattensbild.

Titta på det vänstra. Det visar bilden av en pelarsal.
Bredvid titthålet sitter ett handtag. När du drar i handtaget ser du hur en dörr öppnas rummet.
Du har tydligen lyckats öppna en dörr någonstans men var?
Gå ut ur rummet vänd dig till vänster och fortsätt att gå tills du inte kommer längre.


En stendörr stoppar dig. Klicka på handtaget så öppnas dörren.
Du kommer in i rummet du såg på bilden i föregående rum.
Här finns en stol som liknar den du satt i tididigare men den här är mycket större. Gehns symbol finns också där. Här kan du inte sätta dig i stolen. Troligen är det fråga om att föra över en hologrambild från stolen i det lilla rummet till detta rum. Gehn använder den antagligen för att visa upp sig i övernaturlig storlek som en gud för sina undersåtar. Stolspaken som inte verkade göra någonting för antagligen över bilden. Synd att du inte kan testa det.

På var sin sida om stolen står två statyer av några underliga betförsedda djur. Båga är försedda med Gehns symbol och tjänar troligen hans syften. Det ligger offergåvor framför statyerna. Invånarna offrar tydligen åt dem för att blidka dem.
På samtliga pelare i rummet sitter små lampor.
Vänd dig helt om. En dörr står öppen ut mot havet, Det måste vara den dörr du tidigare öppnade,

Gå ut och gå fram till trappan. Till höger finns en stor blå knapp.
Tryck på den. En farkost kommer glidande in på linbanan och landar elegant vid trappan.
Den liknar djurstatyerna du nyss såg i templet.

En dörr fälls ned.
Gå in i farkosten.


Det finns två spakar på manöverbordet.
Vrid först spaken från vänster till höger. Farkosten vrider sig så att den kommer i startläge. Handtaget ändrar läge.
Dra handtaget bakåt. Farkosten startar och du blir snabbt transporterad över vattnet till Djungel-ön.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riven, The sequel to Myst, från Cyan Productions. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.