2 - Skogsön

Några underliga ögonglober

Vänd dig till vänster och gå ur farkosten.
Gå fram mot bergväggen.
Vänd dig till höger och titta närmare på kulan som är fäst i bergväggen. Den ser ut som ett öga.


Klicka på den så vänder det sig en kort stund. Lägg märke till symbolen och rita av den. Lägg också märke till ljudet och försök att komma ihåg det. Jag tycker det låter ungefär som "tjääp" men alla uppfattar ljud olika så skriv upp hur du anser att det låter. Vänd dig helt om och gå mot trappan i bergväggen. Titta på öppningen. Tycker du att det liknar något speciellt.


Tydligare blir det om du tar ett steg in i gången och sedan vänder dig om och tittar på öppningen, Det liknar en groda och ljudet kan också tas som en grodas kväkande. Fortsätt uppåt tills du kommer till en trappa.
Gå åt vänster ner för trappan men gå litet försiktigt.


Stanna till när du ser klippan med djuren som ligger och solar sig. Ta nu ett steg i taget och stanna upp tills djuren har lugnat ner sig. Gå av vägen och ner på stranden. Stanna där en stund och titta på djuren och lyssna på dem. De har ett litet skällande ljud som påminner om sälar.
Gå vidare åt höger runt lagunen tre steg och vänd dig sedan till vänster


Vänd dig till vänster och titta på klippan. Ser du att den liknar de där träskulpturerna av stora djur med betar som du såg i templet. Gå fram mot klippan. Där hittar du ytterligare en ögonglob. Klicka på den och den visar helt kort ett tecken som på bilden till höger.
Lägg märke till ljudet och anteckna hur du tycker att det låter.


Gå tillbaka till stigen och fortsätt till vänster. Gå igenom tunneln.
När du kommer ut ur den ser du hur det rör sig i ett slags vakttorn på bergväggen och du hör också en siren tjuta. Du har blivit upptäckt.
Litet längre bort slutar bron men en stege leder nedåt. Följ bron så långt det går.


Vänd dig till vänster och titta sedan nedåt så ser du stegen. Klättra ner.
Du kommer till en tömd vattenbassänd. Där hittar du ytterligare en ögonglob. Klicka på den.


Den visar ett nytt tecken och du hör ett ljust ljud som låter som "chirp" eller något liknande. Skriv upp din egen bokstavskombination.
Klicka på ventilen nere till höger på skörmen för att fylla vatten i dammen.
Titta på bilden som vattnet bildar. Med litet god vilja kan man få det att se ut som en skalbagge.


Fortsätt framåt förbi dammen så ser du sjön.
Du ser också en stege. Klättra ner för den och fortsätt sedan framåt över bron och in i tunneln. Följ den så långt du kommer,


Du hamnar vi en liten brygga som ser ut som landningsplats för någon sorts farkost. En stege leder ner men du kan inte gå ner.
Vägen är slut här så det enda du kan göra är att återvända samma väg du kom.
När du har klättrat tillbaka upp på den översta bron titta till höger. På en platå mitt emot finns bland annat något som ser ut som något slags farkost. Den står exakt över landningsplatsen du tidigare såg. Om du kan ta dig till platån kanske du kan sänka ner farkosten och utforska sjön.


Gå tillbaka hela vägen och följ nu trappan till du kommer ända upp.
Gå ut på bron men stanna mitt på och titta mot höger.
Du ser tempelön du var på tidigare och du ser också att det leder en bro dit från en av de andra öarna.
Fortsätt framåt.


Du kommer till ett kalhugget område. Här ser man tydligt hur Gehn skövlar skogen för att få råmaterial till allt sitt papper.
Ta till höger där vägen delar sig. Vid nästa delning gå till höger ut mot sjön. Fortsätt till höger så kommer du ut till ett hål i marken. Titta ner i det. Du ser vatten på botten. Gör inte mera just nu. Lägg bara märke till att det finns där att utforska senare,


Vänd tillbaka och gå sedan ner till grinden till höger.
Titta på grindstolpen. Där kryper en skalbagge. Klicka på den. Den fäller ut vingarna och flyger sin väg. Lyssna på ljudet. Det är samma ljud som du hörde vid dammen med skalbaggsfiguren tidigare.
Öppna grinden och följ stigen. Du passerar genom ett stort träd och sedan ser du ett antal blå svampar till vänster om vägen. Vänd dig till vänster. Ser du den stora dolken. Den står där för att du ska titta närmare på platsen. Klicka nedtill på dolken.


Du hittar ytterligare en ögonglob som dessutom har markerats med en dolkliknande lampa.
Klicka på globen så vänder den sig och visar ett tecken och du hör ett ljud.
Det är samma ljud som du hörde när du tittade på de solande djuren i lagunen.
Anteckna detta och beskriv ljudet som du tycker att det låter.


En märklig byggnad

Gå upp på stigen igen och fortsätt till vänster. Vid nästa trädgenomgång delar sig vägen. Ta den högra stigen.
Så småningom kommer du fram till en byggnad som liknar det betförsedda djuret i templet. (Djuret kallas för en whark .) Gå fram mot byggnaden och studera den.


Vänd dig sedan helt om och titta på de båda lamporna på var sin sida av vägen. De har båda något slags kontakt på toppen.
Klicka på den vänstra så börjar den lysa. Samtidigt hör du ett ljud.


Vänd dig helt om igen.
Dörren till byggnaden har öppnats och en trappa har sänkts ned.
Gå in i byggnaden och gå upp för trappan.
När du har kommit upp så längt det går så vänds du automatiskt helt om.
Du står inne i en liten hiss.
Till vänster finns en stor blå knapp, en likadan som du använde för att kalla på linbane-vagnen. Litet längre ner på väggen sitter ett handtag. Det öppnar och stänger byggnadens dörr. (Du kan pröva den om du vill men det är inte nödvändigt.)
Vrid i stället på handtaget till höger så åker du upp i hissen.


En roterande kupol

Ta tre steg framåt så ser du en bro som går till höger.
Gå ut på den och fortsätt framåt .


Efter några steg ser du en snurrande kupol i bakgrunden. PÅ bron där du står är finns en apparat genom vilken du kan titta närmare på kupolen.
Som en krans runt den snurrande kupolen finns olika bilder. En av dem är gulfärgad.
Klicka på apparaten så ser du de snurrande figurerna på nära håll. När du ser den gula figuren så klicka på knappen överst på apparaten. (Har du svårt att fånga den så klicka i ett kör. Rätt som det är så lyckas du.)
Apparaten stannar och visar den gula figuren och kupolen öppnas.


Gå tillbaka till den första bron och ta till höger. Gå fram till kupolen och gå in i den.
Det enda du hittar där är en bok inlåst bakom glas med ett slags kodlås.
Du kan inte öppna det så lämna kupolen.


En skrämmande konstruktion

Följ vägen tills du kommer fram till en byggnad som verkar omgiven av gravstenar.
Öppna dörren och gå in.
Det enda som finns där inne är en stol som har tillverkats av ett Whark-kranium med betar och allt.
Wharken måste vara ett otäckt djur. Klicka på stolen för att sätta dig i den.


Dra i den vänstra spaken så får du göra en luftfärd.
Du kommer högt upp och får en fin utsikt över byn.


Titta ner så ser dy sjön och en underlig ställning.
Golvet har en öppning i mitten.
Dra i den högra spaken så stängs öppningen och golvet blir helt.
Vad används den här apparaten till. Kranierna som dekorerar ställningen gör att den ser skrämmande ut. Och så den här anknytningen till Wharkar gör ju inte det hela trevligare. Du kan inte göra mer här, så dra i den vänstra spaken och åk ner igen. (Kontrollera att golvet verkligen är slutet innan du åker ner annars kommer du att bli mycket ledsen senare i spelet.)

Var finns farkosten?

Nu är det dags att leta upp den där farkosten du såg uppe på en plattform i närheten av dammen med ögongloben.
Gå tillbaka förbi kupolen till hissen. Dra reglaget till mittenläget så åker du ner till Whark-byggnaden. Öppna dörren med handtaget till vänster nedanför den blå knappen och lämna byggnaden. Gå mot det ihåliga trädet.


Strax innan du kommer fram ser du en liten flicka som snabbt springer sin väg när hon får syn på dig.
Gå in i trädet och ta sedan den högra vägen. Gå upp för trappan.


Ta till höger när du kommer ut på bron och fortsätt framåt genom tunneln som är upplyst med blå lampor.
Till vänster om den större öppningen mot sjön finns en mindre öppning. Gå in i den och fortsätt tills du kommer ut på en bro.


Långt borta ser du hur en mamma kommer och för undan den lilla flickan som du tidigare såg.
Följ bron bortåt och passera den lilla vassbryggan.


Fortsätt tills du kommer fram till en hög stege.
Klättra upp hela vägen till byn.
Ta till vänster om huset och gå bort mot stegarna du ser i bakgrunden.


Klättra upp för dom stegarna också så kommer du upp på en hög plattform.
Se dig omkring.
Du hittar den där farkosten som du la märke till när du var vid dammen med ögongloben.
Till vänster om farkosten är en spak. Dras i den.
Farkosten hissas ned.


Gå fram till kanten och titta nedåt.
Du ser att farkosten nu ligger vid den landningsplats du tidigare var nere vid.
Nu gäller det för dig att komma tillbaka dit så att du kan använda farkosten för att utforska sjön.


Klättra ner från plattformen och gå tillbaka till byn. Titta ner då du har passerat hyddan och klättra ner för alla stegarna. Gå förbi vassbryggan och bort mot den dörr du tidigare kom igenom.
Gå inte in genom dörren utan fortsätt förbi den och gå genom tunneln.


Så småningom kommer du ut på kalhygget.
Fortsätt framåt över bron tills du kommer till trappan.
Gå hela vägen ner för trappan. Går du försiktigt har du chans att få se de "solbadarna" igen,


Fortsätt förbi lagunen, genom tunneln och fram stegen.
Klättra ner för stegen, gå förbi dammen och ända fram till landningsplatsen.
Den här gången ligger u-båten redan dockad så det är bara att klättra ner.


Kontrollrummet

Det finns tre reglage på u-båten.
Spaken till höger (1) startar rörelsen framåt.
Spaken som går fram och tillbaka (2) bestämmer om du ska svänga höger eller vänster vid nästa korsning.
Spaken i mitten som roterar (3) vänder u-båten helt om ifall du behöver ändra riktning.
Kartan till vänster visar de olika platser man kan besöka med u-båten.


Börja med att dra i handtag 3 så att båten vänder sig.
Dra i handtag 1 för åka framåt. Du stannar strax före korsningen.
För att komma till kontrollrummet ska du ta högra spåret. Se till att spak 2 står till höger och dra i spak 1.
När båten stannar igen titta uppåt och öppna luckan- Klättra upp för stegen.


Vänd dig helt om och klättra upp för kramporna som slagits in i bergväggen.
Du kommer in i kontrollrummet.
Där finns en ställning med fem spakar.
De kontrollerar stegarna vid landningsplatserna.


Ställ alla spakarna uppåt för att göra alla stegarna tillgängliga.
Vänd dig sedan helt om och klättra ned för stegen.
Gå ner i ubåten.
Dra i spak 3 för att vända farkosten. Åk framåt.
Vid korsningen ställ spak 2 till vänster och åk sedan framåt.
Titta upp och öppna luckan.


Skolhuset

Vänd dig helt om så ser du skolhuset.
Gå upp för trappan, öppna dörren och gå in.


Du kommer in i skolsalen. Längs väggarna finns bilder av olika tecken. Det är deras alfabet. Det finns en tavla där man skrivit någonting och du kan särkert känna igen några av tecknen.
Mitt fram i salen finns en likadan stålbur som du såg två exemplar av i templet.
Dra i veven till höger så får du se och höra Gehn.
Nu är det fullt klart vad burarna är till för. Gehn kan sitta i den lilla stolen i templet och projiciera sin bild till andra liknande burar. Smart. Skulle undersåtarna försöka sig på ett attentat är det bara en bild de angriper.På ett annat ställe i rummet hittar du en apparat, som tydligen är ett spel där barnen kan lära sig talsystemet.
Klicka på spaken. Den otäcka wharken flyttar sig under den andra hängande figuren.
En symbol rullas fram på apparatens sockel och figuren sänks ned några steg. Räkna stegen. Antalet hör ihop med symbolen.
Håll på några gånger och skriv upp symbolen och det tal den motsvarar. Håller du på tillräckligt länge får du fram en lista som liknar bilden till höger.
Du behöver inte hålla på så länge om du i stället tittar på symbolerna och försöker få fram en symmetri.
Alla symbolerna omges av en ram som motsvarar talet 0. Bortse från den ramen och titta bara på figurerna inne i ramen.
Titta först på talen 1, 2, 3 och 4. De har varsin speciell symbol. Dessa symboler har sedan använts för att skapa de övriga.
Jämför talet 1 och talet 5. Man får symbolen för 5 genom att vrida symbolen för 1 90 grader medurs.
(Symbolerna för 2, 3, 4 och 5 har du träffat på tidigare. De fanns på de fyra ögonglober du har hittat.)
För att få talen 6, 7, 8 och 9 lägger man bara till symbolen för 1, 3, 3 resp 4.
Symbolen för 10 är symbolen gör 2 vriden 90 grader medurs.
Kontrollera de övriga symbolerna så ser du att samma princip används genomgående.
Lägg de här talsymbolerna på minnet. Du kommer att få användning för dem senare.


Galgen

Lämna skolhuset och återvänd till ubåten.
Nu ska du ta dig till den plats som kallas galgen.
Vänd båten helt om och åk framåt. Ta till vänster vid korsningen.
Öppna luckan och klättra ut.
Vänd dig helt om och gå upp på ställningen.
(Om det är ett hål i golvet så glömde du att dra i den högra spaken när du satt och tittade ner på den här ställningen. I så fall måste du ta dig hela vägen tillbaka till stolen, åka upp igen och sluta till golvet.)


Du ser ett triangelformigt handtag.
Klicka på det två gånger så hissas en trapets ner.
Ta tag i trapetsen så hissas du upp till ett övre plan.


Fängelse med hemlig utgång

Du hamnar framför en klippvägg med ett runt fönster. Gå fram och titta in. Det ser ut som ett fängelse och du ser en kvinna sitta därinne.


Ta ett steg till höger så ser du en ratt på klippväggen.
Vrid på ratten och du får se att fängelsefönstret öppnas.
Gå dit och klättra in.
Kvinnan är försvunnen. Det måste finnas en hemlig utgång från fängelset.


På golvet finns en gallerlucka. Lyft bort den och klicka nere i vattnet.
Ett handtag blir synligt. Dra i det.
Du hör ett kraftigt ljud och ser hur bergväggen dras undan så att en öppning blir synlig.
Gå in genom öppningen.
Det är kolsvart i tunneln men fortsätt att gå framåt hela tiden.


Till slut kommer du fram till en öppning i bergväggen.
Det ser ut som om en gren sticker ut nere till vänster. Klicka på den.
Det var ingen gren utan en lampa. Det kanske finns fler lampor.
Vänd dig om och ta ett steg framåt.


Titta till vänster. Du kan svagt urskilja något som sticker ut. Klicka på den runda delen, som är en glödlampa. Lamapan tänds och du ser litet mer.
Ta ett steg framåt och titta till höger. Där finns också en lampa. Klicka på den för att tända den. Om du inte ser lampan så sök med pekaren på bergväggen nere till höger. Klicka då pekaren blir en handflata.


Stenarna med djurbilder

Fortsätt två steg framåt och tänd en lampa på vänster sida.
Vänd dig sedan om så ser du en dörr i bergväggen. Öppna den och gå in. Fortsätt att gå framåt ända tills du kommer in i ett rum med en massa stenar i ring.
Kvinnan är inte här. Det måste betyda att det finns en hemlig utgång från det här rummet också.


Titta närmare på stenarna. På alla finns en stiliserad djurbild.
Klicka på en sten. Den sänks ned. Du ska troligen klicka på stenarna i en viss ordning men vilken? Tänk på ögongloberna du har hittat.
Var och en av dem var förknippat med ett djur och med ett nummer.
Titta runt på de olika stenarna och se om du kan hitta de fyra djuren. Med litet god vilja och fantasi kan du nog få ihop det.
Bilden ovanför till vänster är skalbaggen med siffran 2. Den högra bilden ovan är grodan med siffran 3.

Här till vänster är solbadaren med siffran fyra och till höger wharken med siffran 5.
Troligen ska man klicka på stenarna i nummerordning.
Men om du gör det händer ingenting. Det måste betyda att det fattas ett djur som hör ihop med siffran 1.
Det är ingen mening med att gissa det finns för många alternativ så du får i stället ge dig ut och försöka få tag på det femte djuret. Lämna rummet och gå framåt ända tills du har kommit igenom dörren.


Fortsätt då in i mörkret och gå framåt hela tiden tills du kommer ut ur tunneln.
Du är inne i ett stenrum men det är inte fängelset. Troligen har den hemliga dörren stängts till. Den måste kunna öppnas även från det här hållet.
Titta nere till höger på golvet. Där finns en spak. Klicka på den så öppnas dörren och du kommer ut i fängelset. Klättra ut genom fönstret och gå till höger ända tills du kommer till en stege.


Den räcker inte ända ner till marken men klicka på den så sänks den och du kan klättra ned.
Fortsätt hela tiden rakt fram ända tills du kommer ut till kalhygget igen. Det är en bra bit att gå.
När du kommer fram så gå till höger till schaktet som du såg tidigare.
Klättra ner och du hamnar i en linbanevagn. Klicka på spaken till vänster så får du göra en tur till nästa ö.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riven, The sequel to Myst, från Cyan Productions. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.