3 - Kraterön

En enorm kokare

Efter en gnistrande resa genom berget och sedan över vattnet till grannön med den stora kratern blir du dumpad nere vid en sjö.
Se dig omkring.


Vänd dig helt om. Bakom dig är något som antagligen är en vedkap med ledning av all sågspån som ligger runt den.
Vänd dig till vänster så ser du en rund tegelbyggnad.
Uppe på berget finns en byggnad på en balkong.


Vänd dig till vänster igen och gå fram till stegen. Titta ner och klättra ned för stegen.
Gå upp på stranden.
En lång brygga går ut i sjön. Från den går ledningar både till vedkapen, den runda byggnaden och uppbot balkongen. Det är troligen en ångventil som måste ställas om för att få kraft till de olika delarna.


Mittenläget tycks gå till den runda byggnaden och eftersom den är intressantast just nu så ställ ventilen i mittenläget.
Gå sedan till den runda byggnaden.
Det går inte att komma in genom dörren.
Gå i stället till vänster och runt byggnaden.


Genom ett smalt fönster ser du att byggnaden är fylld med kokande vatten.
Det finns en del reglage utanför. Du kan pröva dem för att testa vad de gör.
Spaken märkt med 1, stänger av brännaren. Man ser hur vattnet slutar koka.
Spaken 2 höjer och säker gallret i kokaren. Hjulet märket 4 tömmer och fyller vatten i kokaren. Spakarna 2 och 4 måste dock få kraft för att kunna fungera. Vänd dig till vänster och titta på röret. Det delas i två och där sitter en spak. När spaken står till vänster som nu går kraften till pumpen som tömmer och fyller vatten. Står den till höger går kraften i stället till den apparat som höjer och sänker gallret.
Se till att spaken först står i vänsterläge. Dra i spak 1 för att stänga av värmen. Kolla att vattnet slutar att bubbla. Dra i ratten 4 för att tömma ut vattnet. När allt vattnet är borta sätt spaken 3 i högerläge. Dra i spak 2 för att höja gallret.
Nu kan du försöka gå in i kokaren. Men eftersom du ska försöka att komma upp till balkongen så gå först ut på den långa bron och sätt spaken där i högerläge så att kraften leds upp för klippan.


Gå sedan upp för trappan till kokaren och öppna dörren.
Gå fram till stegen och titta ner. Nu kan du klättra ner för stegen. Det är kolmörkt nere i röret men fortsätt bara att klicka framåt så kommer du till sist fram till en öppning.


Balkongen på berget

Klättra upp för stegen och beundra utsikten.
Titta ned och gå ut på berget.
Följ sedan stigen åt vänster så långt det går.


Du ser en liten bit av ett räcke till höger.
Gå dit och klättra in på balkongen.
Vänd dig helt om och titta på golvet.
Öppna luckan. Du får då tillgång till stegen som går ner till stranden.


En grodgångare

Vänd dig igen, öppna dubbeldörrarna och gå in.
Följ bron till den tar slut.
Där står en underlig apparat som ser ut som något slaga djurfälla.
(För att fällan ska fungera måste du ha satt ventilen ute i sjön i högerläge. Har du inte gjort det så gå ut på balkongen och ned för stegen och ordna den detaljen.)


Öppna fällan genom att klicka på den.
Dra ett piller från behållaren till höger ut på mittplattan.
Dra sedan i spaken till vänster för att sänka ner fällan. Du hör ett sjud när fällan landar.
Vänta tills du hör att fällan slår igen. Det tar ett bra tag. Dra i spaken igen och dra upp den nu stängde fällan. Öppna den och beundra den lilla grodan. Lyssna på ljudet. Det är samma ljud som du hörde vid den första ögongloben när du kom till Skogsön Efter ett tag så hoppar grodan sin väg och försvinner.


Krateröns roterande kupol

Gå tillbaka till utgången och stäng dubbeldörrarna inifrån.
Två nya utgångar blir synliga.
Ta den vänstra och gå ner för trappan till du kommer in i rummet med den här öns roterande kupol.


Titta upp i taket. Där är en stor öppning. Det kan vara bra att komma ihåg.
Men det borde finnas en apparat för att stanna kupolen även här. Titta runt så ser du ett litet hål på ena väggen.
Men hur kommer man dit.
Gå till dörren och stäng den inifrån. En gång till höger blir synlig. Följ den så hittar du apparaten.


Gör precis som förra gången. Klicka då du ser den gula symbolen. (Det bästa är att klicka snabbt i ett kör tills det råkar bli rätt.
Anteckna symbolen och att du fann den på Kraterön.
Gå tillbaka in i kupolrummet.


Kupolen har stannat men var är öppningen.
Gå upp på rampen runt kupolen och gå till vänster så hittar du öppningen.
Därinne finns en exakt likadan glasmonter med en bok och ett kodlås. Eftersom du inte har en aning om lösningen är det bara att gå härifrån.
Gå upp till dubbeldörrarna och gå ut genom dörren till höger om dem.


Gehns laboratorium

Fortsätt framåt tills du kommer till ett stort hus. Det går inte att komma in i det. Vänd dig helt om och tittatill vänster om vägen. Där går en wire tillbaka mot huset du kom ifrån. Följ den bortåt.


Titta till vänster. Där sitter en spak. Dra i den.
Fortsätt sedan tillbaka till det första huset och undersök vad spaken kan ha gjort.
Den har stoppat fläkten ovanför grodfångaren och nu kan du nå ventilen där bakom. Klicka på den så ramlar gallret bort. Kryp in i ventilen. Där är becksvart men fortsätt framåt så långt det går.


Du kommer fram till en ny ventil. Ta bort gallret och hoppa in.
Du har hamnat i Gehns laboratorium och här finns mycket att undersöka.
Det finns tre skrivbord. PÅ ett av dem ligger en bok med Gehns märke. Titta närmare på det skrivbordet.


Där ligger klotet till en ögonglob. Vrid på den. Tecknet är talet 1. Det är den glob som saknades men det finns ingen anknytning till något djur. Läs brevet. Där ser du också hur "ögat" på globen ser ut.


Öppna Gehns dagbok och läs den.
Han talar bland annat om färgsymbolik och har ritat några figurer. Två av dem känner du igen från de roterande kupolerna.
I slutet av boken säger Gehn att han har hittat på ett femsiffrigt kodsystem för att skydda böckerna han lagt i glasmontrar i de roterande kupolerna och så skriver han en rad talsymboler. På bilden till höger ser du dem jag fick. Översättningen har jag gjort. De här symbolerna är olika vid varje nytt spel så du har ingen glädje av mina symboler men principen är densamma i alla spel.


Titta också på de två andra skrivborden. Ett av dem använder Gehn tydlige för sina grodexperiment, han gör tydligen piptobak av grodor.
I en av lådorna i den lilla byrån ha han en äggsamling.


Titta i spisen. Gehn skriver i sin bok att han har bränt många av sina misslyckade böcker och här är tydligen en av dem.
Bredvid en av dörrarna finns en blå knapp. Det måste betyda att det finns ett linbanesystem i närheten.
Gå ut genom dörren.


Bron till Tempelön

Det är den dörr du inte kunde komma in genom tidigare. Ta vägen år höger.
Fortsätt att gå framåt så kommer du så småningom fram till en öppning i bergväggen.
Du har kommit fram till bron över till Tempelön.
Kan vara dags för en återvisit.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riven, The sequel to Myst, från Cyan Productions. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.