4 - Tempelön igen

En ny väg till den stora kupolen

När du har kommit över bron hamnar du vid en trappa utan trappsteg.
Dra i spaken till vänster så åtgärdas den detaljen och du kan gå upp:
Du kommer in i kupolen.
Följ bron till vänster. Efter ett slag märker du att en bit av bron saknas.
Snurra på hjulet till höger så fälls den felande biten ut.


Fortsätt framåt. Passera den första dörren som leder ut från kupolen. Fortsätt tills du kommer till dörren som leder in till portrummet.
Dra i spaken till vänster så att bron fälls upp.
Gå tillbaka en bit till den dörren du nyss passerade och gå ut där.


Du ser direkt att en bit av bron fattas.
Vänd dig helt om. På väggen till höger finns en stor rund knapp. Tryck på den så lyfts den felande biten upp och passas in i bron.
Förtsätt framåt över bron så långt det går


Du kommer fram till en stängd port. Dra i spaken på väggen till höger för att öppna dörren.
Gå in och gå fram till nästa dörr.
Där känner du säkert igen knappen som vrider den cirkelrunda väggen i portrummet. Klicka på den två gånger så att du kan gå in i rummet. Du har kommit in genom den dörr vi tidigare har betecknat med 4. Den dörr du tidigare inte kunde öppna inifrån gick tydligen att öppna utifrån. Nu måste du öppna dörr nummer tre som leder till kupolen. Gå ut genom dörr nummer 1 som är öppen. Klicka två gånger för att vrida dörren. Nu kan du gå ut genom dörr 3 och upp för den resta bron in i övre delen av kupolen.


Pusslet med marmorkulorna

Någonting som ser ut som en stor press spärrar vägen. Tryck på spaken till höger så fälls den ner.
Gå fram och titta på den.
En platta med små hål arrangerade i 25 rader och 25 kolumner. Plattan är indelad i 5x5 rutor så att det är lättare att räkna rader och kolumner.
Till höger sitter en rad med olikfärgade kulor. Man kan ta en kula och dra den till en speciell position på tavlan.


När man har placerat ut alla sex kulorna ska man trycka på den vita knappen som blivit synlig. Tyvärr händer ingenting. Du behöver många fler ledtrådar för att kunna lösa det här pusslet. Det duger inte att gissa det är för många alternativ så dra i spaken för att höja upp apparaten igen och gå därifrån. Gå tillbaka ner till portrummet samma väg som du kom. Gå ut ur port 1 och rotera väggen tre steg så att du kan gå ut genom dörr 4. Gå över bron och in i kupolen. Följ bron och gå ner för trappan så att du kommer ut på den väg där du tidigare ändrade läget på en ventil.


Tempelöns snurrande kupol

Fortsätt fram mot tunneln men gå inte in genom dörren utan stanna precis utanför. Nu har plattorna som tidigare låg där höjts upp och sitter fast i bron ovanför. Istället står du på en metallplatta. Ställ dig på plattan. Vänd dig helt om och tryck på den knapp du tidigare prövade. Nu fungerar den och du far upp till en högre nivå. Gå ut på bron så ser du en roterande kupol. Lägg också märke till röret som går från den snurrande kupolen in i den stora kupolen.


Använd kikaren på samma sätt som tidigare för att stoppa kupolen.
Anteckna hur den gula symbolen ser ut.
Nu har kupolen öppnats. Gå in där så hittar du den vanliga montern med kodlåset.
Men den här gången ligger du bättre till. Du har hittat en femsiffrig kod i Gehns dagbok. Översätt talen från D'ni språket. Koden är olika varje spel. Till höger ser du kodlåset inställt med de värden jag fick, 5, 14, 15, 16, 18. Tryck på knappen.


Montern öppnas och du kan komma åt boken. Klicka på den. Du känner igen den som en länkbok men vart länkar den.
På vänstersidan ser du Gehns märke. Boken måste länka till den ö där Catherine är fången.
Klicka på länksidan. Inget resultat.
Förmodligen saknas kraftkällan. Allt här på Riven kräver ju kraft för att fungera.
Tänk på det stora röret som gick mellan kupolerna. Inne i den stora kupolen har du tidigare sett fem rör som leder in till något som ser ut som ett kontrollrum. Kanske kulpressen i den stora kupolen har något med kraftöverföringen att göra. Håll det i minnet och sök efter ledtrådar.


Gå tillbaka samma väg du kom. Gå in i hissen. Vänd dig helt om och tryck på knappen så åker du ner.
Följ bron tillbaka in i kupolen.
Gå upp för trappan till den bortersta utgången.


Tillbaka till Kraterön

Följ bron tillbaka till Kraterön och gå in i Gehns laboratorium. Nu kan du öppna dörren utifrån.
Tryck på den blå knappen för att kolla på linbanan.
Gå tvärs över rummet och ut genom den andra dörren.
Följ bron och gå ned för trappan.


Linbanan till Platåön

Gå in i linbanvagnen.
Vrid först spaken för att vända vagnen.
Dra sedan i handtaget så startar färden till nästa ö, Platå-ön.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riven, The sequel to Myst, från Cyan Productions. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.