5 - Platåön

Ankomst till Platåön

Du hamnar i en underjordisk ankomsthall.
Lägg märke till att det finns en dörr till höger.
Vänd dig till vänster och gå ut ur vagnen.
Gå mot öppningen i bergväggen och gå upp för trappan. Fortsätt upp för alla trapporna tills du kommer upp på toppen.


Framför dig ser du en underlig byggnad. Gå fram till den och följ vägen så långt det går. Det är en bra bit.
Till slut kommer du till en spricka i bergväggen.
Gå in där så hittar du en hiss.
Gå in i hissen.


Du vänds automatiskt helt om.
Till vänster på väggen sitter en knapp. Tryck på den för att fara upp med hissen.
Gå ut på den lilla bryggan så långt det går.


Kartorna och kartrummet

Titta ner så ser du något som liknar en karta med fem öar.
Det måste vara en schematisk bild över öarna i Riven. Men vilken ö är vilken? Den stora nere till höger måste vara Skogsön och hålet föreställer sjön. Den lilla uppe i vänstra hörnet måsta vara kraterön som du just kom från. Eftersom man från Tempelön kunde komma både till kraterön och Skogs ön måste det vara Tempelön som ligger ovanför Skogsön. Den L-formade ön nere till vänster måste vara Platåön där du just nu befinner dig. Uteslutningsprincipen säger oss att den lilla ön uppe i övre högra hörnet måste vara Fängelseön, den ö där Catherine hålls fången.
Nedtill på bilden finns en platta med knappar. Knapparna har olika storlek och form och motsvarar öarna. Klicka på knappen som motsvarar Tempelön.


Det händer något med tempelön. Ytan bubblar upp och ger ett topografiskt utseende.
Låt knappen vara nedtryckt. Vänd dig helt om och gå tillbaka genom hissen och ut på andra sidan.
Där ser du ett hus. Gå in i huset. (Om bron till huset skulle vara uppfälld betyder det att du inte tryckt på någon knapp på plattan.)


Gå in i huset. Där ser du en platta som liknar rutnätet i pusslet med marmorkulorna. Under platta ser du en liten skärm där en figur visas. Känner du igen figuren. Det är samma form som den nedtryckta knappen på plattan. Men påminner den dig inte om något annat?. De små rutfigurerna på skylten i den stora kupolen.
Klicka på en av de små rutorna. En tredimensionell bild på den biten av ön framträder. Med handtaget kan du vrida bilden så att den kan ses från olika sidor. Klicka sedan på nästa ruta. Där ser du tydligt att bilden av den lilla snurrande kupolen visas på en plats på figuren. Du kan också se ett rutnät på 5x5 rutor. Kan du på något sätt bestämma läget för den ruta där kupolen visas. Titta på den högra bilden. Rutnätet med de färgade rutorna till vänster motsvarar plattan med knapparna. Den orangefärgade rutfiguren motsvarar Tempelön och du ser att samma bild visas på den tredimensionella figuren.
Om man betecknar rutorna så som på figuren så visas ruta d1 på den vänstra bilden. Domen ligger tydligen i ruta D1 men exakt var ligger den. Om vi indelar varje liten ruta i 5x5 mindre rutor och betecknar dom som på bilden så ligger kupolen i ruta u1.
På bilden till vänster ser du pusselplattan där du skulle plocka in kulor. Där kan du också lätt hitta platsen D1-u1. På bilden till vänster är platsen markerad med en vit punkt. Men det hör tydligen också en färg till platsen och det finns ingen ledning till här.
Nu måste du lokalisera de snurrande domerna även på de andra öarna. Gå tillbaka ut till platan med knappar och tryck ner knappen för kraterön. Den övre vänstra figuren. Gå sedan tillbaka in i kartrummet.


Klicka på de olika rutorna och leta efter domen. Ingenstans ser du dem. Däremot ser du ett hål i rutnätet. Kommer du ihåg att det fanns ett hål i taket ovanför domen. Det måste motsvara hålet i rutnätet alltså ligger domen i ruta A1 på platsen v4.
Gå ut till plattan igen och tryck in knappen för Platå-ön.
Här måste du vrida på bilden flera gånger för att hitta domen. Tänk på vridningen när du ska lokalisera platsen. Den blir B5-u2.


Lokalisera nu domerna på de två återstående öarna.
På Skogsön hittar du den på platsen B4-y2.
På Fängelseön har du inte varit ännu men du kan ändå lokalisera domen den ligger på platsen E1-v1.
Anteckna de här platserna så att du kommer ihåg dem när du senare ska lösa pusslet med marmorkulorna.


Vänd dig om och gå ut på bron. Ta vägen åt höger.
Du passerar en totempåle med några blåmålade trianglar och kommer fram till en snurrande kupol. Försök att utskilja det gula tecknet. Det är svårt att se men ser ut som ett öga med ett vågrätt streck.
Vänd tillbaka och följ bron så långt det går. Du passerar flera totempålar med målade trianglar men det är svårt att urskilja färgerna. En verkar orange och den andra någon mörk färg.


Du kommer fram till den sedvanliga kikaren men denna tycks vara sönder. Det går inte att se några tecken genom den. Om du vill kan du i alla fall stoppa domen genom att klicka snabbt. Det behövs inte du kan i alla fall inte använda länkboken som finns där innan du har fått kraft till kupolen.


Gå tillbaka till hissen och åk ner,
Fortsätt sedan tillbaka hela vägen ner till linbanan.


Du ser att det finns en dörr på andra sidan. För att komma dit måste du gå in och sätta dig i vagnen och dra i spaken för att vrida vagnen helt om.
Nu kan du gå fram till dörren och öppna den.
Följ korridoren fram åt så långt det går. Du kommer in i ett vattenfyllt rum.
Dra i spaken till vänster.


En hiss kommer upp genom vattnet.
Gå in i hissen och tryck på knappen till vänster som i de andra hissarna.


När du kommer ner så följ korridoren rakt fram och försätt genom tunneln.
Långt bort ser du en person.
När han ser dig flyr han därifrån gnom en sidogång.
Följ efter honom.


Du hinner lagom ut till linbanestationen för att se honom ge sig iväg med vagnen.
Gå tillbaka till gången och ta till vänster. Fortsätt så långt det går.
En trappa leder upp till något slags utsiktsplats. Gå upp för trappan.


Klicka på stolen för att sätta dig i den.
Tryck på den högra knappen för att rotera stolen så att den vetter mot vattnet.
Dra i den högra spaken så sänks en undervattenskamera ner.


Runt kanten finns olika symboler. Några av dem har du sett på de snurrande kupolerna. Klicka i fingerhålet vid symbolen så vrids den så att den kommer nederst. Klicka sedan på symbolen. Ett ljus tänds.
När du tagit in symbolen för Tempelön får du ett grönt ljus. Då symbolen för Platåön sitter nederst trycker du in ett orange ljus.


Drar du ner symbolen för Skogsön tänds ett rött ljus ute i vattnet. Efter en stund kommer en stor Whark simmande. Rött ljus är tydligen en signal. När wharken inte får någonting simmarhan sin väg. Du kan kalla fram honom ett par gånger men närhan inget får blir han riktigt arg och sen kommer han inte tillbaka mer.


Om du ställer in symbolen för Kraterön får du inget ljus. Det är tydligen trasigt.
Däremot finns det ytterligare två symboler som ger ljus, en ger gult och en ger blått ljus. De tecknen har du inte träffat på tidigare men du har ju sett att det finns en kupol även på Fängelseön, en av dom hör troligen dit.
Nu har du hittat en del ledtrådar till pusslet med marmorkulorna.


Titta uppåt och klicka på den vänstra spaken för att lyfta upp kameran. Klicka sedan på den vänstra spaken så sänks en ny kamera ned. Där finns två femkantiga knappar.
Tryck på den vänstra så får du se en bild från Catherines fängelse. Du ser hur hon går omkring men du kan inte nå henne. Tryck på den andra knappen. Använd fingerhålen för att få olika bilder. Du märker säkert att de är från sjön på skogsön. Kommer du ihåg vad du läste på lappen i Gehns laboratorium under det trasiga ögat, som var märkt med siffran 1. Gehn hade hittat ett öga i sjön, och tagit hand om det, men efter några dar hade det kommit dit ett nytt öga.
Vid varje plats där det har funnits ett öga hittats har det också funnits något som har liknat ett djur. Kan du hitta någon djursymbol här i sjön. Titta på alla bilderna så ser du en spegling av en grottöppning som liknar en fisk. Det fanns en fisksymbol på stenarna du fann i rummet under fängelset på skogsön. Det måste vara fisk som hör ihop med symbolen 1. Nu kan du fara tillbaka till Skogsön och se om du kan hitta den dolda utgången.
Dra den högra spaken för att lyftaupp kameran. ´Tryck sedan på den högra knappen för att vrida stolen.


Gå tillbaka till hissen och åk ner. Gå sedan genom korridoren ut i tunneln och ta till höger ut till Linbanestationen.
Det finns ingen linbana inne så du måste klicka på den blå knappen för att kalla till dig vagnen.
Kliv in i vagnen. Vrid spaken för att vända vagnen och dra sedan i handtaget för att starta färden.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riven, The sequel to Myst, från Cyan Productions. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.