7 - Fängelseön

Gehns kontor

Du hamnar i en bur på Gehns kontor.
Vrid dig runt och se dig omkring.
När du har vridit dig helt om ser du en knapp på buren.
Tryck på knappen.
Efter ett litet tag kommer Gehn och börjar prata med dig.


Han försöker övertyga dig att han är en förändrad mana, inte den usling som Atrus försöker få honom till. Han vädjar till dig att inte befria Catherine eftersom det skulle förvärra situationen här på Riven. När han slutat tal kommer han fram till dig och tar länkboken ifrån dig. Han tittar noga i den men verkar litet tveksam.
Han räcker fram länkboken till dig och ber dig pröva den först. Gör inte det den här gången. Gehn säger då att han ger dig betänketid och att du ska kalla på honom igen när du bestät dig för att pröva boken. Under tiden ger han dig tillgång till alla länkböcker för Riven. Med dem kan du nå alla de fem öarna. Eftersom du ännu inte varit på Fängelseön kan det vara lämpligt att försöka ta dig dit. Kanske du kan få tala med Catherine, i varje fall få en uppfattning av hennes fängelse.


Titta runt tills du hittar länkboken till Fängelseön. Det är den med bara en liten kvadrat. Klicka på boken för att öppna den och klicka sedan på länkbilden.
När din pekare blir en hand så klicka igen för att komma in i kupolen.


Du har hamnat i kupolen och framför di har du länkboken tillbaka till Gehns ålder. Klicka inte på den utan titta ner.
Klicka på knappen till höger på golvet för att sänka ner länkboken.
När det är klart kan du vända dig om och gå ut ur kupolen.
Följ vägen så långt det går.


Du hamnar i en hiss med en hel del olika manöververktyg. Dör finns tre knappar en spak och ett handtag i ett snöre.
Klicka på knapparna, de gerljud ifrån sig. För mig lät det ungefär som klick, knarr och pling från vänster till höger. Tryck på knapparna flera gånger så att du lär dig känna igen ljuden. Det är troligen den kod Catherine nämnde i sitt brev och som du behöver finna för att kunna befria henne. Dra i handtaget till höger på snöret så åker du upp med hissen. Du kommer till Catherines fängelse. Du kan inte komma in men hon kommer och talar med dig genom gallret. Hon säger samma saker som hon skrivit i sitt brev. Du måste hitta en ljud-kod som finns på Gehns kontor för att öppna fängelset. Catherine säger också att hon vet hur man ska kalla på Atrus men du får stränga order att inte försöka med det förrän du har fångat Gehn och befriat Catherine annars kommer det hela att misslyckas.
Du kan inte göra mer här. Dra i handtaget upp till höger, åk ned med hissen, återvänd till kupolen, slå in din femsiffriga kod och klicka i länkboken för att återvända till Gehns kontor.


Så fort du kommit fram till Gehns kontor så spara spelet. Vrid sedan fram knappen och kalla på Gehn.
Den här gången får du inte tveka att klicka på länkbilden i boken. Det är inte farligt nu när Gehn är närvarande. Tänk på att det är ett enmansfängelse.


Du blir först fångad i boken men när Gehn ser dig titta ut på honom så tror han att det är en vanlig länkbok. Han klickar och byter därvid plats med dig. Nu har du nått ditt första mål, att fånga Gehn. Nu måste du leta reda på koden som öppnar fängelset.
Gå runt och titta på kontoret. Dörren som Gehn kom igenom är låst men en stege leder ner till undervåningen. Klättra ner.


Du kommer till Gehns sovrum. Se dig omkring.
På det lilla sängbordet ligger en underlig kula. Klicka på den.
Den spelar upp en sekvens ljud och du märker säkert att det är samma ljud som knapparna vid hissen. Klicka flera gånger och anteckna sekvensen. Själv fick jag klick, klick, pling, klick, klick men den är olika för varje spel så du måste skriva upp din egen kod.


Vänd dig om för att klättra upp igen.
Nu måste du läsa Catherines dagbok ordentligt om du inte har gjort det förut.. När brevet kommer fram klicka bort det så att du kan fortsätta att läsa i boken. Bland de sista sidorna hittar du en femsiffrig kod skriven med D'ni siffror. Min kod med översättning ser du här bredvid men även den här koden är olika varje gång så skriv upp den och översätt den. Som du förstår av bilden är det koden till teleskopet som du ska använda för att kalla på Atrus. Men först måste du ta dig till Fängelseön och befria Catherine.


Du kan inte komma åt länkböckerna därför att gallret runt länkplattan hindrar dig. Titta runt i fönstrerna så hittar du en spak. Dra i spaken för att sänka ner gallret.
Nu kan du ställa dig på länkplattan och leta upp länkboken till Fängelseön och bli länkat dit.
Gå till hissen och tryck på knapparna i rätt ordning för att spela upp ljudkoden. När du är klar dra i spaken ovanför knapparna. Har du rätt kod kommer gallret att dras bort. Dra i spaken för att åka upp till Catherine.


Hon kommer skyndande och går in i hissen. Hon ber att få titta i länkboken och är nöjd när hon ser att Gehn har fångats.
Hon säger åt dig att ta dig till Tempelön och skicka iväg signalen till Atrus. Själv ska hon komma dit så fort hon kan. Hon tar böckerna och springer iväg.
När du kommer ner till kupolen är den stängd. Gå till kikaren och klicka tills kupolen öppnas igen. Gå in och ställ in din kod och länka tillbaka till Gehns kontor.


När du är där så leta upp länkboken till Tempelön och använd den.
Klicka på kupolen då pekaren ändras till en hand så kommer du in i kupolen.
Titta som vanligt ned och tryck på knappen till höger på golvet.


Vänd dig helt om och lämna kupolen.
Fortsätt tills du kommer fram till hissen. Gå in i hissen. Vänd dig helt om och tryck på knappen till höger.


Följ bron och gå in i kupolen.
Gå upp för trappan och till porten som leder över till portrummet.
Bron är uppe. Dra i spaken till höger för att sänka bron.
Gå över till portrummen och ut genom den andra öppna dörren.


Vänd dig till högeroch gå ner för trappan.
Gå fram till teleskopet.


Klicka på luckan så att du får den i närbild. Ta sedan fram den kod du hittade i Catherines dagbok. Den består av siffrorna 1 - 5 i någon ordning. Koden är olika för varje spel.
Tänk dig knapparna på luckan numrerade från 1-5 från vänster till höger. Tryck på knapparna i den ordning koden anger. Öppna sedan luckan. Teleskopets lins blir synlig.


Titta in i teleskåpets titthål.
Du ska se en massa stjärnor och nebulosor. Men det finns ingen spricka, den där sprickan som Atrus lovade skulle föra dig tillbaka hem.


Titta ned till vänster och klicka på pinnen som spärrar teleskopet så tas den bort.
Spara nu ditt spel ifall du skulle vilja se avslutningen flera gånger.
Titta till höger.
Dra först i spaken. Tryck sedan på knappen flera gånger så att teleskopet sänks ner mot linsen.


Till sist krossas linsen och hela teleskopet faller samman.
Samtidigt börjar hela marken att rämna.
Nu kommer Atrus ut från länkplatsen. Han frågar var Catherine och boken där Gehn är fången har tagit vägen. Du har dom inte. Catherine tog dem tidigare. Innan du behöver svara kommer dock Catherine springande och Atrus tar glädjestrålande emot henne.


Båda kommer fram och tackar dig för att du räddat deras lycka men nu är det bråttom. Atrus tar fram länkboken han har haft med sig och de länkar båda tillbaka till D´ni.
Du är ensam kvar här på det sönderfallande Riven.
Men nu händer det som Atrus utlovade. Sprickan som han talade om syns nu och du förs igenom den långt, långt bort.


Men misströsta inte, snart kommer du att återse Atrus och hamna i nya äventyr.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riven, The sequel to Myst, från Cyan Productions. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.