En mystisk resa

Inledning

Den 24 juni 2083 landade det jordiska rymdskeppet Tarquin för första gången på planeten Argilus. Man fann städer och annan bebyggelse med spår av en fascinerande utomjordisk teknologi men allt var övergivet. Det verkade dock som om invånarna just lämnat platsen. Dörrarna var olåsta och mat stod på borden. Underliga maskinen var fortfarande igång.
Jordcentralen ville ha svar på alla frågorna. Planeten sattes genast i karantän och tre lag med skickliga vetenskapsmän och kvinnor tillsammans cirka 100 personer skickades genast dit. Tre baser skapades. Bas 1 vid Bosh's Tunnels, under Dr Angela Davies. Bas 2 vid Symfoni Harbour under Dr Gustav Tomlin och Bas 3 vid Rainbow Landing under Dr Frances Bremmer.
Den aktiva planetära magneosfären gjorde det omöjligt att direkt kommunicera med Jordcentralen från planeten. Till att börja med for man med skytteltrafik till moderskeppet och sända meddelanden därifrån men efter tre veckor försvann moderskeppet spårlöst. Vetenskapsmännen på Argilus var totalt avskilda från kontakt med jorden. Efter detta började även människor att försvinna ingen visste hur. Varenda dag var det någon eller några som var borta.

Efter fyra månader kommer expeditionens utrustningsskepp, Angel, till Argilus för sin första uppföljningskontakt med de tre lagen. Besättningen utgörs av kapten Sam Mainey och Hannah Grant båda erfarna rymd- och xenospecialister.
De får emellertid ingen kontakt med planetbaserna. De hittar inte heller expeditionens moderskepp. Sam lägger skeppet i en runda mycket närmare planeten än vad som normalt borde behövas. Det verkar som om kommunikationssystemen är online och fungerar men ingen svarar. Det verkar som om lagen helt enkelt har försvunnit.
Sam vet att han i detta läge ska avbryta landningen, lägga sig på ett säkert avstånd, kontakta jorden och invänta instruktioner.
När han försöker göra detta slutar plötsligt skeppets alla apparater och motorer att fungera. Det enda Sam och Hannah nu kan göra är att lämna skeppet i sin rymdkapslar. De kommer överens om att mötas vid Bas 1 och justerar sina kapslar för detta men vädret och elektromagnetiska störningar gör att de landar en bra bit från varandra. Deras radio fungerar men atmosfäriska störningar gör det omöjligt för dem att kommunicera. Enligt rutin spelar de in allt som en uppdragslogg dels för Jordcentralen dels för att den försvunne kamraten senare ska kunna utnyttja den. Hanna har hamnati en värld av öar. Sam i sin tur har hamnat i en värld av ballonger som flyter högt över en av kontinenterna.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Schizm - Mysterious Journey, från L.K.Avalon. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.