1 - En ö-värld

Hannah

Från ö till ö

Ramper och hissar

Hannah har hamnat på något som hon kallar en värld av öar.
I det här avsnittet sköter du Hannah. Du kan när som helst växla mellan personerna genom att klicka på en av dem i nedre högra hörnet, men för att inte göra det allt för rörigt låter jag i den här guiden samma person agera så länge det är lämpligt.
Se dig omkring. Du står på en liten plattform ute i vattnet, det enda du kan göra är att gå upp för rampen.
När du kommer upp ser du under ett ögonblick ett intensivt ljussken. Vänd dig till höger och gå upp för nästa ramp.


När du söker över skärmen märker du att du har två framåtpilar.
Välj först den högra. Vrid dig till höger så ser du något som ligger på ett bord. Titta på det. Hannah konstaterar att det är en uppdragslog men att den är utsuddad. Inte mycket hjälp där.


Gå tillbaka och gå till vänster så kommer du till en hiss. Om du klickar inne i hissen (eller på knappen)  kommer en hiss ner. Gå in i hissen. Vänd dig om och klicka på triangeln med spetsen uppåt så åker du upp med hissen till andra våningen.


Framför dig är en likadan hiss som den du har kommit upp med men ingången är tydligen på andra sidan. Titta till höger. Där ser du en pelare med en stor knapp som kallar på en gondol men gör inte detta ännu. Du får bara besväret att åka tillbaka hit genast. Gå istället till vänster om den andra hissen. Du kommer fram till en ny ramp. Följ den uppåt.
Överallt växer små träd upp ur golvet. Gå till höger så ser du en ny ramp. Gå upp för den.

Ett slags talsystem

Gå till höger igen så ser du en päronformad flaska. Det är vätska i flaskan och nivån når upp till ett tecken med två lodräta streck under ett vågrätt. Det verkar att vara någon sorts skala något slags skala. Titta närmare och se om du kan få fram någon symmetri i tecknen.
Det skulle kunna vara ett talsystem. Ett lodrätt streck skulle då motsvara 1, 2 lodräta 2 och tre lodräta 3. Sen börjar man om igen med ett lodrätt streck men denna gång med ett vågrätt streck över. Nästa gång med två lodräta under ett vågrätt. Nästa tecken borde rimligen ha varit tre lodräta streck under ett vågrätt men det tecknet fattas. Sen börjar man om med ett lodrött streck med vågrätt både över och under. Det kan vara de första siffrorna i ett talsystem med basen fyra. Det tal där vätskeytan slutar motsvarar då siffran 5 och det är siffran 6 som fattas.


Titta också bakom flaskan. Där ser du en liten blå flaska och en bild av ett bi. Du kan inte ta föremålen.
Lyssna så hör du ett surrande ljud. Vänd dig om och gå tillbaka samma väg du kom, så ser du varifrån ljudet kommer. En massa bin flyger omkring i luften och surrar.


Gå ner för rampen igen, du hittar den till vänster om bina. Ta den vänstra hissen och åk upp. Tredje våningen är tydligen delad i två delar. När du kommer upp ser du en bisvärm runt liknande flaskor bredvid en pool med grön vätska.


En mystisk urna

Gå till vänster så ser du rampen upp till fjärde våningen. Gå inte dit än utan gå till vänster runt hörnet. Där finns några underliga växter med utskjutande piggar.
Där finns också en urna på en pelare. Klicka på locket till urnan men se till att pekaren inte är en gripklo för då tar du urnan.

Kontrollera vad som händer när du trycker på urnans lock. Ett par av piggarna på väggen sticks ut och blir längre. Den mittersta blir kortare. Nästa gång du klickar ändrar de position. Klicka flera gånger så att du förstår mekanismen. När du har fått nog så klicka mitt på urnan. Pekaren blir en gripklo och urnan hamnar i ditt inventarium.Vänd dig sedan om och gå upp för rampen till fjärde våningen.
Där uppe hittar du ytterligare en uppdragslogg men även den är utsuddad.
Gå upp för rampen till femte våningen.


Den första koordinatplattan

Där uppenbarar sig plötsligt en vetenskapsman eller ett slags holgrambild av en vetenskapsman. Nu och då blixtrar det till ett vitt sken runt honom. Han pratar rätt osammanhängande.
"...hitta plattorna...
...de har avsiktligt spritts ut...
... navigations-koordinaterna för att flytta det levande skeppet, men de ändras hela tiden...
...de gamla fungerar inte...
...de nya koordinaterna...
... inte komma till Bosh Tunnel...
...hjälp oss, vi är fångna i ...
Andemeningen är tydligen att vetenskapsmännen inte har kunnat komma till Bosh Tunnel därför att koordinaterna de behöver för att ta skeppet dit har ändrats. De nya koordinaterna har spritts omkring och vetenskapsmännen är fångna någonstans. De ber om hjälp och du måste tydligen försöka hitta de nya koordinaterna åt dem.


Vänd dig till höger. Där ser du åtta svarta tulpaner. Gå fram och titta på den första. Klicka på den så öppnar den sig. Den innehåller dock ingenting speciellt.
Vänd dig till vänster och gå upp för trappan.


Fortsätt ända upp. Titta ned. Alldeles i kanten av skärmen ser du en platta. Klicka på den för att få den i närbild.
Det måste vara en av de plattor vetenskapsmannen talade om.
Du känner säkert igen siffersymbolerna från flaskan du tittade på tidigare men nu har det tillkommit prickar efter symbolerna. Det är troligen för att markera vart de hör. De båda översta är överstrukna det är säkert de gamla symbolerna. Där ser du den symbol som fattades på flaskan, siffran 6.
De två övre raderna skulle då vara 3, 6, 2 resp 6, 8. 7 och de två undre
3, 4, 7 resp 6, 9, 11.


Tulpanpusslet

På vägen passerar du ett smalt bord med fem stycken cirklar.
Klicka på det för att få det i närbild.
Klicka på de olika cirklarna, du ser att någonting kastas fram och tillbaka mellan tulpanerna. Det är säkert en viktig grej som du borde försöka få tag på.
Men den enda tulpan du kan komma åt att titta i är den första. Du måste därför försöka få tulpanerna att skicka grejen till den första tulpanen.
Som du säkert märker måste du klicka exakt en gång på varje cirkel men i vilken ordning det är frågan. Om varje tulpan alltid kastade lika när man trycker på en speciell knapp skulle det vara en enkel match. Men som du ser beror kastet även på vilken tulpan som kastar. Enda sättet är att pröva alla kombinationer. Det är bara 120 st så det går med litet tålamod. Saknar du tålamod så tänk dig ringarna markerade med A-E från vänster till höger. Klicka på C, A, D, B, E så hamnar grejen i den första tulpanen. Sen kan du inte klicka mer utan gå tillbaka ner för trappan och titta i den första tulpanen. Där ligger platta nummer två. Kontrollera koordinaterna.
De två övre raderna är 7, 10, 5 resp 9, 1, 5 och de två nedre 7, 8, 10 resp 9, 2, 9.


Luftgondol till nästa ö.

Gå ner till väningen med de två hissarna. Gå denna gång fram till knappen mellan hissarna och tryck på den så kommer gondolen. Du hoppar automatiskt i och förs till nästa ö. Vänd dig till höger och gå upp för rampen. Klicka på piggarna för att få dem i närbild. De liknar de piggar du tidigare manipulerade med urnan du plockade upp.


Gå ur närbilden och panorera åt höger. Gå ut på den lilla korta rampen och titta bakom tentaklerna. Du hittar en likadan pelare som den där du hittade urnan tidigare.


Piggpusslet

Peka på pelaren. Pekaren har formen av en klo vilket betyder att du kan göra något. Samtidigt ser du hur urnan i inventariet blir markerad. När du klickar på pelaren placeras urnan där.
På pelaren finns 14 streck markerade. Vid start står visaren på märket längst till höger. Flytta visaren till någon annan plats och klicka på urnans lock (inte på själva urnan, då flyttas den bort). Titta noga på piggarna på väggen då du klickar. En av dem lyser grönt. Vad händer mer med den och grannpinnarna? Pröva några gånger så ser du att om du numrerar piggarna på väggen från 1-14 från vänster till höger ska du numrera strecken på pelaren från höger till vänster för att få det att stämma. När du har klickat några gånger bör du också ha kommit underfund med principen. När du klickar på urnans lock efter att ha ställt in visaren på ett streck, ändrar den motsvarande piggen och dess båda grannar position. Är piggen inne går den ut och vice versa. Eftersom den principen alltid gäller är det inte så svårt att räkna ut vilka pinnar du ska klicka på. Du inser säkert att du måste börja vid streck nummer 2 på pelaren. Titta på piggarna efter ändringen och bestäm nästa drag. Behöver du hjälp så titta på högra bilden här ovanför. Där har klickordningen markerats.


Bilden till vänster visar ställningen före sista draget,
Ställer du visaren på det näst sista strecket och klickar dras de tre sista piggarna ut och alla lyser till ett tag för att visa att pusslet är klart.
Gå tillbaka till väggen med piggarna. Nu kan du använda dem att gå på för att komma till andra sidan.


En lång gren spärrar vägen. Titta till höger. Grenen ser ut att komma från nästa ö men hur ska du komma dit?
Klicka där grenen slutar vig väggen. Du får se ett slags handtag. Klicka på det. Det visar sig vara en hopfälld stol. Du sätter dig automatiskt på stolen och blir förd till nästa ö.


Det levande skeppet

Koordinatpusslet

Vänd dig till höger och gå ned för rampen som skymtar nederst på skärmen.
Gå in i hissen och åk upp.
När du går ur hissen så titta åt vänster. En underlig växt med något slags fångstredskap i mitten. Det tycks dock vara tomt.


På högra sidan finns en konsol med ett antal instrument. Det första av dem är inte åtkomligt men litet längre ner finns tre instrument som du kan ta in i närbild.
Undersök dem alla tre.


De båda yttre är exakt lika utom symbolen på mitten. De har markeringar liknande dem på plattorna du hittat. Det här måste vara navigeringsinstrumenten som vetenskapsmannen talade om.
Båda är indelade i tre ringar. Tecknen på den yttre ringen har en punkt till höger. På den mellersta två punkter och på den innersta tre punkter. Vi har ett sätt att ange lägeskoordinater i grader minuter och sekunder t. ex 15' 40'' 35'''. Här tycks man ha ett liknande system men indelningen går bara till 12. Jämför inställningen på de båda yttre konsolerna med koordinaterna på de plattor du hittat.
Om vi förutsätter att de gamla koordinaterna är de överstreckade stämmer inställningarna med de nya koordinaterna på platta 1.


Den mittersta plattan har en klickbar hand i mitten. Klicka på den ingenting händer. Det måste betyda att de inställda koordinaterna hör till den position där vi nu befinner oss. Rimligen borde då de nya koordinaterna på platta 2 vara de som leder till Bosh Tunnel som vetenskapsmannen nämnde. Du ser dem här på bilden till höger.


Ställ in dessa koordinater på de yttre instrumenten. Den övre raden på det vänstra och den undre raden på det högra.
Klicka sedan på handen på instrumentet i mitten så bär det iväg. Det här måste vara den ö som vetenskapsmannen kallade för det levande skeppet, en flytande flyttbar ö som transportmedel, inte illa.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Schizm - Mysterious Journey, från L.K.Avalon. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.