En värld av ballonger

Sam

Kompasspusslet

Sam har hamnat långt upp i luften bland en samling ballonger. Han försöker få kontaakt med Hannah men när han misslyckas spelar han in sin positionoch sina kommentarer.
Nedtill på skärmen ser du en bit av något som liknar en kompass. Klicka på den för att få den i närbild. Anteckana noga på vilket tecken visaren pekar och rita av symbolen. Det tecknet blir olika för varje spel. Även om du sparar spelet och går tillbaka till det får du ett annat tecken så du bör göra den här sekvensen i en följd efter det att du sett den första kompassen.


Vänd dig om och gå in i huset. Du ser en stor rund skiva. Titta närmare på den. Du hittar samma tecken som på kompassen så de måste höra ihop på något sätt. Klicka på en figur så får du höra vad den heter på Argilus-språket. Kontrollera på konpassen vilken riktning tecknet motsvarar och ungefär hur du tycker att ordet låter fonetiskt. På bilden till höger ser du vad jag tyckte att det lät som men vi hör alla litet olika så anteckna hur du tycker att det låter.
Det händer ingenting annat än att du får höra namnet när du trycker på den bild kompassen visar. Det måste finnas något mer. Gå ut på jakt efter flera kompasser. För varje kompass du hittar så anteckna vilken kompass i ordningen det är och vilket tecken den visar. Du ska hitta fem stycken kompasser totalt. Här är någa tips hur du kan gå.
Vänster, framåt, höger, framåt.vänster, framåt, höger, titta på kompass 2 och anteckna läget.
Höger, framåt, framåt (du kommer bredvid en gondol), framåt, vänster, titta på kompass 3 och anteckna läget.
Höger, framåt, vänster, titta på kompass 4 och anteckna läget.
Höger, framåt, tltta på kompass 5 och anteckna läget.
Nu har du värdena för alla fem kompasserna.


Vänd dig till höger och titta på uppdragsloggen. Klicka på den så får du se och hör Dr. Francis Bremmer berätta. Hon talar om att Susan har tagit en ballong och gett sig av ensam till bas 2 och har inte hörts av på 12 dagar. Från att ha varit 32 stycken i hennes lag har en efter en försvunnit och nu återstår bara 4. Hon nämner ochså att Angella Davies har funnit någonting viktigt vid Bosh Tunnel och att gassamlaren inte fungerar som den ska.
Gå tillbaka hela vägen till plattan med riktningarna. Där hittar du ytterligare en updragslogg. Den här gången är det Dr. Hovis och han uppmanar dig att genast ge dig av härifrån eftersom det är farligt.


Gå fram och klicka på den runda plattan för att få den i närbild. Klicka på de de fem tecken du fann på de fem kompasserna och i den ordning du fann dem. (samma tecken kan förekomma flera gånger). Har du gjort rätt öppnas mittenpartiet och där ligger 9 pärlor. Klicka på dem så får du dem i inventariet.


En ny ballong

Nu är det dags att lyda Dr. Hovis råd. Gå tillbaka till gondolen du såg tidigare. Klicka på den för att sätta dig i den. Klicka sedan på handtaget för att gara iväg.
Du landar på en annan ballong litet längre bort.


Vänd dig om och ta ett steg framåt. Titta till vänster. En stor cirkel indelad i ringar och segment ungefär som en dart-tavla. Där finns också en massa tecken men inga som du sett tidigare.
Gå genom hela ballongen och ut på andra sidan.
Gå till vänster ut till kanten och titta ner. Du ser en platt ballong. Om den vore fylld skulle du kunna gå ut på den men hur ska du kunna fylla den. Vänd tillbaka in i ballongen och gå fram till korsvägen.


Titta åt vänster och höger. På båda sidor finns likadana apparater. En stor rund tavla längst bort och en liten rund tavla till höger.
Gå fram till en av de stora tavlorna. Två rör går ut från centumknappen. Det högra går till en liten ballong vid tavlan till höger. Det vänstra går till den platta ballong du tidigare tittade på. Pilen i mitten knappen pekar åt höger det innebär att gasen först förs till den lilla ballongen. Klicka 15 gånger på ett av handtagen, vilket som helst. Klicka sedan i mittcirkeln.


Du vänds automatiskt till vänster till den mindre tavlan. Ringarna har 12 lägen både på den yttre och den inre ringen. Där har visarna flyttats och visar hur tyngden av den gas du pumpat in. Den yttre cirkeln visar 1 och den inre 3. 1*12+3=15. Multiplicera värdet på den yttre ringen med 12 och lägg till antalet på den inre ringen.Gå tilllbaka till den stora tavlan och klicka på samma handtag. Pilen på mitten vänds åt vänster och gasen förs nu över till den platta ballongen som fylls ett slag men sjunker sedan ihop igen.


Vänd dig om och gå bort till den motsatta apparaten. Innan du kommer dit får du se en ny hologrambild av Francis Bremmer. Hon talar osammanhängande om att bara en gas kan användas, den som är dubbelt så tung som de övriga gaserna. Du måste testa dig fram till vilket rör som innehåller den tunga gasen och du måste göra det i ett försök eftersom apparaten är instabil och värdena hela tiden ändras.
Du kan därför inte pröva dig fram genom att testa ett rör i taget. Men du skulle kunna vara smart och hitta en metod att bestämma den tyngre gasen med bara ett försök. Börja var du vill och numrera rören från 1 till 10 i vilken riktning du vill bara du håller reda på hur du gjort. Jag gjorde som bilden till höger visar.
Om du bara klickar en gång på varje pipa och sedan på mittcirkeln kommer mätaren att visa 11. Du har skickat över 10 portioner gas men en av dem är dubbelt så tung som de andra därför visar mätaren på 11. Du har dock ingen möjlighet att lista ut vilken av rören spm innehåller den tunga gasen. Men om du fyller en portion från rör 1, två portioner från rör 2 osv. tills du fyllt 10 st av rör 10 har du totalt fyllt i 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55 portioner. Tryck sedan på mittenknappen. Kontrollera vad mätaren visar. Det bör vara mer än 55 eftersom en gas är tyngre. Nu kan du bestämma vilken som är tyngst. Om mätaren visar 56 är det i rör 1 som den tyngre gasen gasen finns (56-55=1, en gasportion är för tung och den måste komma från rör 1 eftersom du fyllde 1 portion därifrån), visar mätaren 65 finns den tyngre gasen i rör 10 (65-55=10).
När du bestämt vilket rör som innehåller den tyngre gasen går du tillbaka till tavlanm och trycker på motsvarnade handtag så förs den tyngre gasen ut till den platta ballongen som fylls till hälften och inte töms igen. Nu måste du göra exakt samma bestämning med den andra gas-samlaren.


Fiskballongen

Har du gjort allt korrekt fylls fiskballongen helt och du får se den komma seglande upp till plattformen.
Gå dit och gå in i fiskballongen. När du inte kommer längre vänd dig helt om och gå förbi räcket in i styrhytten.


Där finns två stolar. Vänd dig till vänster och titta i passagerarstolen. Ta CD-skivan som ligger där.
Vänd dig sedan om och ta ett stag framåt till förarstolen. Titta på den. Där finns tre grupper av symboler som liknar dem du såg på den stora runda plattan där du landade. Gå ut ut fiskballongen och gå hela vägen ut till den runda blå plattan. Klicka på den för att få en närbild. Du märker att pekaren visar att du ska använda något på plattan. Titta i inventariet så ser du att CD-skivan är aktiverad. Klicka på plattan så placeras CD-skivan där och en av sektorerna markeras med blått sken.


Klicka på en i taget av de tre symbolerna i den blå sektorn. För varje gång markeras två andra symboler. Anteckna hur de ser ut och om de finns på övre eller nedre delen av skivan. Gå sedan tillbaka till förarstolen i fiskballongen. Spara spelet.


Nu ska du ställa in rätt tecken på de tre skalorna.
Börja med den vänstra spaken och vrid den så att det innersta tecknet i den blå cirkeln visas på den vänstra skalan. (Se den vänstra skivan på bilden ovan)
Vrid sedan spaken på den övre skalan så att du markerar det övre tecknet på bilden. Vrid den högra spaken så att det undre tecknet visas på den högra skalan. Fortsätt sedan på samma sätt att ställa in de övriga teckengupperna du fick. (Se den mitttersta och högra skivan på bilden.)
När du är klar tryck på klappen på trumman i mitten och du seglar iväg. Förhoppningsvis kommer du att docka på rätt plats. (Skulle du stanna någonstans mitt i lufthavet har du gjort en felinställning och då är det bra att ha ett sparat spel att gå tillbaka till.)


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Schizm - Mysterious Journey, från L.K.Avalon. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.