5 - Fram och tillbaka

Sam och Hannah

När Sam och Hannah är på samma ställe har det ingen betydelse vem av dem som gör vad. Båda har tillgång till allt vad den andre har upptäckt. Den skiftning som har använts i den här guiden är bara ett förslag.

Hannah

Sam är nu i styrhytten på den flytande ön. Låt Hannah gå ut genom tunnelöppningen och åka över med stolliften så att hon också kommer ombord på ö-skeppet.
Skifta till Sam.

Sam

Klicka på den första gröna pricken och därefter på handen, för att fara till ö-världen.
När ö-skeppet är framme så åk upp med hissen, gå upp för rampen. Åk med stolen till ö-världen.
Gå över piggarna, gå ner för rampen och åk med gondol över till nästa ö. Stanna vid de två hissarna.
Skifta till Hannah.

Hannah

Låt Hanna gå samma väg som Sam och stanna vid de båda hissarna.
Skifta till Sam.

Sam

Gå till höger upp för rampen. Mannen kommer ut ur sitt hus. Han säger ungefär så här:

"Inga anklagelser, bra, Du förstår hur det är. Gå nu till hissen. Pärlan är där."

Gå ned för rampen och gå fram till den första hissen. Titta på golvet vid hissen.
En pärla ligger fastkilad där. Du kan inte ta den hissen är i vägen. Du måste få undan hissen på något sätt.
Skifta till Hannah.


Hannah

Åk upp med hissen men gå inte ur den. Skifta till Sam.

Sam

Nu är pärlan fri. Plocka upp den.
Gå upp för rampen och bort till oljeflaskan. Gå bakom den och klicka på det lilla bordet för att ställa tillbaka den lilla blå flaskan där.


Gå till oljeflaskan och ta in den i närbild. Peka på skalan. Pärlan aktiveras. Klicka. Märket åker ner ett steg och du hör att det fylls i olja i flaskan. Gå bakom flaskan och plocka upp den lilla blå flaskan igen.


När du kommer förbi huset kommer mannen ut igen.
"Vi har också tvingats att bli ett försiktigt folk. Matia har alltid begärt det av oss och nu mer än någonsin. Du håller på att lära dig att vi värderar hur lika mycket som vad. Det kan finnas tid. Du behöver ballongen."
Han upplöses i ett ljussken och försvinner.

Gå till stol-liften och åk ut till ö-skeppet. Stanna när du stigit av liften.
Skifta till Hannah.
Hannah

Åk ner med hissen och åk tillbaka till ö-skeppet. Gå ner till manöverbordet.
Klicka på den andra gröna lampan för att ställa in destinationen till Bosh Tunnel. Stanna kvar vid manöverbordet.
Skifta över till Sam.

Sam

Åk över med liften. Gå in i tunneln och genom den hemliga gången in i templet. Gå till prästens rum.
Nu är prästen nöjd och ger dig en CD-skica som belöning.
Det är samma slags CD-skiva som den du tidigare använde för att få destinationskoordinater till fiskballongen. Den mystiske mannen sa ju att du behövde ballongen. Bäst att du tar dig tillbaka till den.
Gå ut ur rummet och gå till torget utanför templet. (H, F (nedför trappan), V, F, F, F. H, F (genom tunneln)).


Gå ned för trapporna och fortsätt över den första valvbron.
När du kommer till den andra bron uppenbarar sig Angela Davies. Hon är inte stabil utan talet blir osammanhängande.

"... inte fortsätta så här. Jag är säker på att dessa underligheter kommer från Matias område. Du måste ta dig dit. Det är viktigt för oss alla att du försöker...
... nya koordinater för att komma dit. Du har säkert märkt att allt går efter ritual här, som t.ex. bönekvarnar för att öppna dörrar.
... Hormats pelare och modellen i templet användes för sådana rituella beräkningar och det kan även vara nyckeln till Himlarna som jag har läst om...möjligt att det går att ta sig härifrån...
men kom ihåg att koordinaterna inte har ändrats...
... Du måste fara till Matias område. Där...
"
Angela Davies försvinner och i stället uppenbarar sig Dr. Hovis. Han är lika aggressiv som tidigare och varnar dig för att lyssna till vad Angela säger. Matia kan förvandla sig till vem som helst och du kan inte lita på någon.


Fortsätt framåt och gå igenom tunneln. När du kommer ut ur den så vänd dig om och stäng den bulliga dörren.
Fortsätt sedan över den långa bron ända fram till hissen.


Gå in i hissen och åk upp.
Gå in i fiskballongen och få till förarplatsen.
Klicka på den första knappen till vänster för att ställa in koordinaterna för Ballong-världen. Klicka på den stora knappen i mitten av konsolen så bär det iväg.


Gå av fisk-ballongen och gå till andra ändan där den blå runda tavlan finns.
Sätt fast skivan du fick av prästen.
Klicka som tidigare i tur och ordning på symbolerna i den blå sektorn för att få motsvarande värden


När du har fått alla tre koordinat-grupperna så gå tillbaka till förarplatsen och ställ in koordinaterna.
När det är gjort klicka på den stora knappen i mitten på konsolen. Lägg märke till att nu lyser en tredje knapp på vänster sida. Efter en nattlig resa i sällskap med flygfiskar är du framme vid Matias område. Nu gäller det att få hit Hanna också.
Växla över till Hannah.


Hannah

Hannah är kvar ombord på ö-skeppet och har bara att ställa in koordinaterna för den nya destinationen och ge sig iväg.
Men det funkar inte.


Alla koordinater har ju ändrats och på plattan finns bara en omgång så de har tydligen inte ändrats ännu.
Detta måste du göra själv. Du har två uppsättningar av gamla och nya koordinater. Jämför de gamla med de nya i båda uppsättningarna.

Skrivet ned våra siffror blir det

Övre raden Undre raden
Gamla 1 3 6 2 6 8 7
Nya 1 3 4 7 6 9 11
Ändring 1

0

-2

+5

0

+1

+4

Gamla 2 7 10 5 9 1 5
Nya 2 7 8 10 9 2 9
Ändring 2

0

-2

+5

0

+1

+4

Av tabellen kan du se att förändringarna är desamma men att de skiljer mellan longitud och latitud (övre och undre raden).

Det är tydligen bara att tillämpa samma förändringar på de koordinater som finns på den nya tavlan. Men det visar sig inte vara så alldeles enkelt.
Om vi börjar med den översta raden som är lättast, skulle de nya värdena, med vårt sätt att skriva, bli :10, -1, 14 men vi har bara tecken för siffrorna 1 - 12. Vi har att göra med ett tolvsystem. Vi skulle kunna jämföra med vårt sätt att räkna minuter och sekunder. 45 sekunder + 30 sekunder blir 75 sekunder men eftersom 60 sekunder är en minut växlar vi och får 1 minut och 15 sekunder.
Samma skulle vi kunna göra här men vi vet inte vad enheterna heter. Vi kan kalla dem *, ** och *** eftersom man använt det sättet på tavlorna. 12 *** är det samma som 1 **. 14 *** blir då 1 ** och 2 ***. Efter den växlingen har vi 10 *,-1+1= 0 ** och 2 ***. Men siffran 0 finns inte vi får använda siffran för 12 i stället.
De nya koordinaterna blir då på Argilusvis . Klicka på dem, en i varje ring på den vänstra cirlkeln, för att ställa in dem.

Gör vi samma beräkning med undre koordinaterna, som med vårt sätt att skriva är 3, 12, 10 och ska ändras med 0, +1, +4 får vi de nya koordinaterna 3*, 13**, 14***. Växlar vi sista positionen till 1** och 2*** får vi 3*, 14**, 2***.
Här är en klar logikmiss i spelet. Med samma princip som vi använt skulle 14** vara detsamma som 1* 2** och vi borde få resultatet 4*, 2**, 2**. I stället har man valt att ha första koordinaterna oförändrade och bortse från växlingen i andra positionen. Det tycker jag är en klar miss i ett annars så logiskt spel.
Men det är bara att godta vad konstruktörerna har gjort.
Vi måste alltså använda koordinaterna 3*, 2*, 2* för den nya undre positionen. På Argilusspråk .

Stall in dem på den högra cirkeln.

Klicka nu på handen på mittenplattan. Ytterligare en grön lampa tänds och skeppet ger sig iväg till den nya destinationen.

Nu är både Sam och Hanna i Matias område men tydligen inte på exakt samma plats.
Nu kan äventyret fortsätta.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Schizm - Mysterious Journey, från L.K.Avalon. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.