6 - Matias område

Hannah och Sam

När Sam och Hannah är på samma ställe har det ingen betydelse vem av dem som gör vad. Båda har tillgång till allt vad den andre har upptäckt. Den skiftning som har använts i den här guiden är bara ett förslag.

Hannah

Vetenskapsmannen uppenbarar sig igen

Gå till hissen och åk ner. Gå upp för rampen och ta som vanligt stol-liften för att komma i land.
Så fort du kommer i land uppenbarar sig den vetenskapsman du sett tidigare. Han försvinner och kommer tillbaka och hans tal är som vanligt osammanhängande.

"... du måste hjälpa oss. Matia är inte bara ett försvarssystem det är en vaktapparat. Det här folkets kultur ....... de gör rätt....
... meningen att Matia skulle ha fört Argilerna hem så fort möjligheten till smitta .....
... det har inte hänt...
...några Argiler ville inte bli isolerade, de ville ha kontakt med andra världar. De hittade ett sätt att komma i kontakt med oss i den här fängelsezonen...
...Vi förstod inte att Matia nu skulle anse att de också var smittade, att hela befolkningen är vanärad.... en desperat sista tillflyktsort.
Vandraren är inte en skatt. Han kan lika gärna vara en domedagsmaskin. Matia förstår inte att vi inte plundrade och snattade utan att vi studerade, försökte hjälpa, försökte göra vad som helst för att få kontakt. Han vet inte att Argilerna ......

Den lilla järnvägen.

Det enda som finns att undersöka är en rälsvagn. Gå in i den och sätt dig.
Klicka på kontrollen så vänds den mot dig. Där finns två knappar och dessutom ett handtag till höger. Om du drar i handtaget kan du vrida fram fyra olika symboler i det lilla fönstret. Vrid in olika symboler, klicka på knapparna och lägg märke till vad som händer.

Ställer du in den symbol som visas på högra bilden ovan far du först genom två tunnlar. Sen fortsätter vagnen bort mot en stor svart kapsel men stannar plötsligt upp eftersom spåret tal slut. Vagnen vänder och åker tillbaka genom tunneln men stannart omedelbart efteråt.


Nu kan du gå ur vagnen.
Vänd dig om och titta. Du ser hur järnvägsspåret kommer ut från en tunnel till vänster och fortsätter bort över klyftan in genom den tunnel varifrån du kom.
På platån finns en knapp på en pelare med en liknande symbol som på vagnkontrollen. Du kan inte komma åt knappen.


En dörr med kodlås

Titta ut till höger. Nedanför på bergssidan ser du en massa små hyddor. De ligger på ett lägre plan.
Följ gångbron en bit framåt, nedför en trappa, tills du stannar upp på en rund platta. Titta till höger. Där är en dörr med kodlås.


Titta närmare på kodlåset och symbolerna. Rita av dom så att du kommer ihåg dem senare.
Känn på dörren. Den är öppen. Innanför är en mörk tunnel. Gå igenom tunneln. Du kommer ut till en damm. På andra sidan ser du en stor svart kapsel.


Järnvägspusslet

Fortsätt till höger så kommer du fram till ett pussel.
Klicka på det. Du ska spela mot datorn (eller är det Matia?)
Meningen är att du ska skapa en sammanhängande väg från vänster till höger medan datorn försöker hindra dig genom att skapa en mur som spärrar vägen för dig. Datorn är djävulskt skicklig och svår att slå. Det bästa sättet är att försöka hindra datorn från att skapa en sammanhängande mur. Du kommer då till slut att lyckas få din egen väg att hänga ihop. På den högra bilden ovan ser du ett vunnet spel.


För varje gång du slår datorn får du se hur en av de felande järnvägsbroarna höjs upp.
Det finns två broar som måste höjas och detta måste till råga på allt ske i följd. Förlorar du ett spel efter det att en järnvägsbro har rests så sänks den igen.
Så fort du har lyckats höja båda broarna så spara spelet.
(Bli inte allt för övermodig bara, för det dröjer inte länge tills du träffar på det här spelet igen, och då dessutom i en svårare variant.)


En ny dörr med kodlås

Gå igenom tunneln och fortsätt gångbron bortåt.
Du kommer förbi en liknande koddörr men den här är låst. Den har tyvärr inte samma kod som den förra dörren så du kan inget göra. Fortsätt framåt tills du kommer till en hiss.


Ta ett steg in i det tomma utrymmet. Du ramlar inte ner i hålet, i stället får du se hur hissen kommer upp. Det finns tydligen flera våningar. Klicka på manöver ratten och skjut ner spaken så långt det går för att åka till den understa våningen.
Nu måste du försöka få hit Sam. Klicka på bilden av Sam för att skifta till honom.


Hannah och Sam

Sam

Sam har snällt suttit och väntat i fiskballongen.
Gå ut från ballongen. Vägen är spärrad av ett galler.
Vänd dig till höger. Där är en bågformad ställning med två plattor. Sök på vänster båge tills du kan klicka på muttern där. Den konstiga saken du har längst till vänster i inventariet rör sig och plattorna öppnar sig. Där finns några symboler, tittar du noga så känner du säkert igen ballongkoordinaterna.


Klicka på muttern igen. Plattorna fälls ihop och du får en nyckel i inventariet.
Vänd dig mot gallret och klicka på det så öppnas det och en hiss kommer upp.
Gå in i hissen. Där finns en stor knapp som går att ställa i fyra olika lägen. Det översta planet, plan 4, där du är nu innehåller bara dockningsplatsen för fiskballongen. Klicka och dra knappentill nedersta läget ett steg nedåt för att åka till det understa planet där Hannah väntar.


Vänd dig om och ta två steg framåt. Du står framför en tunnel. Gå in i den.
Längst in är den damm och bakom den en gallerförsedd fängelsecell. Det är någon i cellen men han går kvickt därifrån. Kan det vara en av de fängslade vetenskapsmännen. Om inte dammen vore full med vatten skulle du kunna gå fram och tala med honom. Kanske finns det någon anordning att tömma dammen med.


Gå ut ur tunneln. På ömse sidor av tunneln sitter hjul förbundna med rör men de rören går inte in i tunneln. Rören till tunneln löper bortåt till höger
Följ rören. De leder till en ny ratt. Klicka på spaken till vänster och vrid hjulet medurs ett snäpp. Men när du försöker gå därifrån vrider sig hjulet tillbaka till det ursprungliga läget. Någon måste antagligen stå här hela tiden och hålla i hjulet. Bäst att be Hannah om hjälp.
Skifta till Hannah.

Hannah

Gå till hjulet ute på den lilla platån till höger. Vrid det medurs ett snäpp och stanna där .
Skifta till Sam

Sam

Nu är dammen tömd och så länge Hannah står därute och passar hjulet så förblir den tom.
Gå över till cellen. Fången kommer fram och talar med dig. Han har mycket viktigt att säga.

"Du kan inte befria mig, försök inte ens. Jag är Charles Santo. Jag var med i Tomlins lag. Jag startade alltihop. Övertalade dem att ta saker. Det var ingen plundring. Du måste förstå. Vi kom ingenstans. Vi kände inte till Matia då, men jag höll med Tomlin om att med all denna teknologi måste det finnas ett bevakningssystem. Vi måste göra någonting, få dem att agera. Borde ha vetat bättre. I Angelas texter stod att Vandraren kallades en ovärderlig 'skatt'. Det stod ursprungligen 'yttersta gåva'. Det är dess gamla namn. Den gode tjänaren skulle mycket väl kunna syfta på en domedagsfunktion.
Rädda planeten, rädda folket eller förstör allting.
Du kom i alla fall så här långt. Du kan fortfarande ha en chans att lyckas.
Richard Hovis kom hit också. Han kunde inte befria mig men kom underfund med en hel del.
Den här byn, Matiani, skiftar dimension om du hittar den korrekta sekvensen.
Att skifta byn är viktigt för ett närmande, sa Hovis. Det var de ord han använde.
Han sa att det finns något man ska göra med husen. Du måste gå in i varje hus två gånger men bara gå ut en gång.
Han var väldigt nöjd med sig själv. Rent av upphetsad. Gå in två gånger, gå ut en gång.
Han sa att han till slut kommit underfund med hur man ska komma igenom till Vandraren, där på andra sidan dammen. Sa att han kände till speciella säkerhetsåtgärder för att närma sig det och låsa upp det men han ville inte tala om vilka de var. Han sa att alla vi andra hade fel, vi förstod inte att om vi låste upp Vandraren skulle vi alla förgöras.
Men jag är inte övertygad. Jag säger att vi ska låsa upp den på ett eller annat sätt. Hovis lovade att komma tillbaka men han kom aldrig. Åtminstone kan du gå över dit och ta reda på saker och ting själv.
Om du lyckas så kom tillbaka och hämta mig. Lova att du kommer tillbaka."

Han går sin väg lika plötsligt som han kom och försvinner in i mörkret

Gå ut igen från fängelset och gå till höger.
Du ser ett antal hus. Det är sälert husen Santo talade om. En bro leder dit men den är upphissad.
Till höger om bron finns en spak. Klicka på den. Brodelarna rör sig litet men inte tillräckligt. Bron förblir öppen. Det löper tjocka rör bakåt mot de båda rattarna på ömse sidor om tunneln.
Du behöver hjälp av Hannah att vrida på hjulen medan du drar i den här spaken.

Hannah och Sam - Ett lagarbete

Skifta till Hannah.
Gå till hjulet till höger om tunnelingången. Dra ratten ett snäpp medurs.
Skifta till Sam.
Tryck på broknappen.
Den högra brohalvan sänks en liten bit längre men ännu återstår mycket. Fortsätt på samma sätt att skifta mellan Hanna och Sam . Hannah drar ratten ett snäpp medurs och Sam trycker på knappen. Fortsätt på samma sätt tills den högra brohalvan kommer ner till vågrätt läge. (Se bilden till höger.)

Hannah går då till ratten till vänster om tunneln.
Upprepa exakt detsamma med den vänstra ratten. Hannah vrider ett snäpp medurs och Sam trycker på knappen tills båda brohalvorna blivit vågräta och bron stannar i nedfällt läge. (Se den högra bilden). Sam är då den som agerar.

Sam

Ut och in i små hus

Gå över bron. Du kommer in bland husen.
Santo sa att du ska gå in två gånger i varje hus men bara gå ut en gång. Det finns flera hus att välja bland. Ett ligger i mitten av den runda platsen och ytterligare fyra ligger runt omkring och kan nås via trappor. Jag har betecknat de husen med A, B, C och D medurs från bron räknat.


Gå in i de olika husen och se vad som händer. Ibland kommer du ut ur samma hus ibland ur ett helt annat. Några gånger kommer du ut ur mittenhuset som jag betecknat med X.
Lär dig känna igen de olika husen och speciellt hur det ser du då man kommer ut från dem.


Du måste vara säker på vilket hus du går in i och vilket du kommer ut från för att kunna få fram en plan för hur du ska gå för att gå in i ett hus två gånger men bara komma ut ur varje hus en gång.
Mittenhuset, X är speciellt. Det går inte att gå in i det.


Försöker du möts du bara av ett ljussken och dörren stängs igen.
Någon gång medan du går runt och undersöker husen träffar du på en man med en liknande tatuering i pannan som mannen som bytte till sig pärlor mot olja. Han ger dig en liknande platta som den Hannah fick i Bosh Tunnel.
Spara spelet då du fått plattan.

Du ska gå in i varje hus två gånger, Det blir åtta ingångar. Däremot får du bara gå ut ur varje hus en gång. Det innebär att du fyra gånger måste komma ut ur hus X.

Börja med att gå in i hus A flera gånger i följd och anteckna varje gång vilket hus du kommer ut ur. Som du märker kommer du inte alltid ut ur samma hus. Inte förrän du gått in åtta gånger. Därefter kommer du alltid ut ur hus A hur många gånger du än fortsätter.
Gå in i hus X. Ljusskenet du får betyder att spelet har återställts. Gör nu samma undersökning med de övriga tre husen. Kom ihåg att återställa efter varje omgång. Du kommer att finna att samma princip gäller. Efter åtta gånger kommer du alltid ut ur det hus du gick in i.

Här får man tack och lov alltid samma resultat i alla spel. Så här blir värdena.


Omgång
1
2
3
4
5
6
7
8
Ingångshus
Utgångshus

A

A

C

X

C

X

A

B

D

B

X

B

X

A

D

B

A

X

C

D

A

C

D

X

B

C

A

D

B

A

B

D

C

C

D

C


Återställ spelet och gå sedan i hus A, B , C och D efter varandra. Du kommer i samtliga fall ut genom samma hus. Titta på tabellen. Första gången gick du in i hus A och kom ut ur hus A. Andra gången gick du in i hus B och kom ut ur samma hus. Samma sak gällde husen C och D i tredje och fjärde omgången. Titta på tabellen. I kolumnerna 1, 2, 3 och 4 ser du just de resultaten du har fått. Du kan använda tabellen för att se exakt var du kommer ut i en bestämd omgång.

Som nämnts tidigare måste vi se till att komma ut ur hus X, exakt fyra olika gånger. I tabellen ser du att vi kan komma ut ur hus X i omgångarna 1, 3, 5 och 8. I omgång 2 och 8 finns bara en möjlighet B-X. Det betyder att vi inte kan gå in mer i hus B. I omgång 3 kan vi därför endast välja A-X. I omgång 5 däremot har vi två olika möjligheter A-X och C-X.

Vi kan ställa upp en ny tabell och sätta in de värden vi ska använda. Vi börjar med att undersöka alternativ 1

Omgång

Alt 1

Kommentarer

1

B-X

B-X

B-X

B-X

Första omgången är fastställd till B-X

2

C-A

C-A

D-A

D-A

Vi redan utnyttjat alla ingångar till hus A och hus B.
I omgång 2 kan vi därför bara välja att gå in i hus C eller D. Titta i kolumn 2 i tabellen ovan.
De värden vi kan välja är C-A eller D-A

3

A-X

A-X

A-X

A-X

Omgång 3 är redan fastställd till A-X.

4

C-D

D-D

C-D

D-D

Enligt samma resonemang som för omgång 2. Kan vi bara välja ingångarna C och D.
Värdena är i kolumn 4 i tabellen C-D och D-D.
Vi har nu fått totalt fyra olika fall.

5

A-X

A-X

A-X

A-X

Omgång 5 är redan fastställd till A-X.

6

C-B

Nu kan vi bestämma vilka två värden som behövs för att få två ingångar och 1 utgång till varje hus. I första fallet behöver vi D-B och D-C. Tittar vi i kolumnerna 6 och 7 i den första tabellen finns D-C men inte D-B. Alternativet fungerar inte.
Samma sak gäller fall 2 och fall 3.
Men i fall 4 där vi måste ha båda ingångarna i hus C och utgångarna i B och C finns de värden som passar, C-B och C-C. Vi har fått ett fungerande alternativ.

7

C-C

8

B-X

B-X

B-X

B-X

Omgång 8 är redan fastställd till B-X.

Med samma resonemang för alternativ 2 där vi valt C-X i fall fem kan vi hitta ytterligare tre stycken fungerande alternativ.
Kan du hitta dem?
Men eftersom vi endast behöver ett som fungerar räcker det med det vi har hittat.
Öppna först dörren till hus X för att återställa spelet. Följ sedan ordningen i den femte kolumnen ovan.
Öppna till sist dörren till hus X där du nu kan gå in.

Ett dimensionsskifte

När du kommer ut igen är allt förändrat. Det är natt och alla fönstren är upplysta. Du har genomfört ett skifte.
Gå mot bron. Du vänder dig automatiskt om och ser en kvinna som står och tittar upp mot himlen. Även hon har dubbelkorset tatuerat i pannan.
Hon talar till Sam.

"Jag är glad att du kom. Några få av oss har lärt oss ert språk. Du står vid dörren till vår helgedom. Valet är ditt. Vandraren eller Den gode tjänaren. Vilken blir det?"


Hon tystnar och tittar åter upp mot himlen. Sedan bleknar hon bort.
Vad är det som är så intressant där uppe. Gå till den plats där hon stod och titta uppåt.
Du ser ett antal lysande stavar varav några är högre än de andra. De liknar stavarna på datororgeln i Bosh. Bäst att du antecknar vilka stavar som är högre än de andra. Nummer 1, 5. 7. 8. 10 och 12. Gå in i hus X . När du kommer ut igen har du skiftat tillbaka och det är åter dagsljus.
Sam tar ögonblickligen kontakt med Hanna, som står kvar vid ratten, och berättar om vad han upplevt.
Allt det här talet om Vandraren och den Gode tjänaren. Är det i själva verket ingen person utan i stället något den stora svarta kapseln. Och är Vandraren och Den gode tjänaren samma sak. Alla säger ju också "den" och inte "han" om båda. Och Santo talade om att öppna den. Allt är mycket förvirrande men talar dock för att ni på något sätt måste ta er till kapseln.


Rören med symboler

Gå tillbaka över bron och in i tunneln. Vänd dig till vänster. Där står en konstig apparat. Ta in den i närbild. Om du pekar upptill på den förvandlas pekaren till en klo. Något ska tydligen placeras där. Klicka och plattan du nyss fick placeras på apparaten. Du känner igen symbolerna från kodlåset på den öppna dörren på plan 3. Ställ in de skjutbara fönstren så att de uppifrån och ner visar kodlåsets symboler från vänster till höger. Det finns fem positioner för varje fönster. Anteckna de positioner som fönstren har. 2, 5, 3, 4.
Skifta till Hannah


Hannah

Plattan från Bosh Tunnel

Gå in i tunneln till apparaten.
Klicka så att din platta placeras på apparaten.
Flytta rutorna till de positioner de hade de hade på Sams platta.
Anteckna de symboler som nu syns i rutorna.
Skifta till Sam.


Sam

Det andra järnvägspusslet

Ställ in Hannahs symboler i kodlåset och klicka på knappen. Dörren öppnas och du kan gå in. Gå till vänster och du kommer till ett nytt järnvägsspel som du måste vinna två gånger. Den här gången är det ännu värre. Datorn börjar och du har inte mycket annat att göra än att försöka hindra honom från att bygga en hel vägg.
När du har vunnit två gånger ser du hur järnvägsbroarna reses upp igen. Vägen till den Vandraren blir åtkomlig.


En järnvägsresa

När du har sett att järnvägsbron till Vandraren är hel så gå ut på gångbron. Gå till vänster upp till järnvägen. Nu kan du klicka på knappen på pelaren och kalla dit vagnen. Ställ in symbolen som liknar en romersk etta, tryck på högra knappen och njut av resan.


Gå ur vagnen till vänster. Se dig omkring. Du ser två hus. Ett till vänster om vägen och ett till höger. Gå fram till båda. Vid varje hus finns ett rör med åtta ventiler. Det liknar det du såg på himlen men där var det tolv små pelare så det kan inte gälla de här.


Gå bort mot planen under den svarta kapseln. Där hittar du en lika dan ställning som den i ballongen. Gå fram och klicka på muttern på den vänstra bågen. Din nyckel sätts i låset.
Vrid på nyckeln så öppnas plattorna.


Tre uppsättningar ballongkoordinater visas.
Rita av dem.
Klicka på nyckeln för att stänga plattorna och ta tillbaka nyckeln.
Vänd dig om. Där finns en knapp du kan trycka på.


Ingenting annat händer än att du får en närbild på Vandraren. Den öppnas inte. Det behövs säkert något annat för att göra det.
Eftersom du fick koordinater till fiskballongen ska du nog använda den.
Gå tillbaka till rälsen och tryck på knappen för att kalla dit vagnen.


Gå in i vagnen och ställ in den symbol som tar dig tillbaka till gångbron.
Gå till hissen och åk till understa planet.
Någon måste ta sig tillbaka till Bosh tunnel och se om det nu går att göra något med dator-orgeln. Men först kan det vara bra att tala med Santo. Han kanske har några råd att ge. Hannah är ju kvar inne i tunneln. Men för att hon ska kunna tala med Santo måste du pumpa ut vattnet från tunneln. Gå till ratten längst bort till höger och dra ratten medurs.
Skifta till Hannah.

Hannah

En samtal med Santo


Hannah är kvar inne i tunneln.
Gå fram till cellen då Sam har pumpat bort vattnet.
Santo kommer fram och talar med Hanna.

"Om ni har beslutat att öppna Vandraren så behövs två operationer borta i Bosh, åssa och jissa. Och glöm inte att komma tillbaka hit."


En utflykt till Bosh Tunnel

Åk upp med hissen till tredje våningen och gå bort till järnvägen. Klicka på knappen för att kalla dit vagnen. Hoppa in. Ställ in symbolen som liknar ett X och far tillbaka till ö-skeppet.
Gå till kontrollrummet och klicka på den andra gröna knappen från vänster för att åka tillbaka till Boshg tunnel.


Gå in i tunneln och fram till dator-orgeln.
Klicka för att få den i närbild. Titta på tangenterna. Känner du igen symbolerna. Det är dom som Sam hittade tidigare. Där finns symbolerna från tangentbordet på orgeln. Santo nämnde åssa och jissa. Det måste vara meningen att du ska trycka på de tangenterna. Men vad ska du göra med alla ventilerna. Det är 12 stycken. Sam såg 12 små pelare som liknade de här ventilerna. Några av dem var uppresta.


Dra upp ventilerna 1, 5, 7, 8, 10 och 12.
Tryck först på tangenten med symbolen för åssa. Det börjag slamra och några lampor tänds under tangentbordet. Tryck sedan på jissa. Samma sak händer.
Titta på lamporna under tangenterna. Det är åtta på varje sida. De hör säkert ihop med ventilerna på rören vid husen uppe vid Vandraren.
Gå till baka till ö-skeppet. Klicka på den tredje gröna knappen och sedan på handen för att komma tillbaka till Matias område.


Ta vagnen och ställ in symbolen för att åka hela vägen till Vandraren.
Gå in till röret vid det vänstra huset och dra upp ventilerna 3, 5, 7 0ch 8 så som på bilden till höger. (Precis som lamporna till vänster på dator-orgeln visade.)


Gå till det högra huset och fram till röret.
Dra upp ventilerna 1, 5, och 8.
Gå sedan till planen under Vandraren och tryck på knappen. Du får se hur Vandraren öppnas och sluts igen.


När du vänder dig för att gå därifrån uppenbarar sig samma kvinna som Sam såg vid husen.

Hon säger:
Så detta är ert beslut. Må det då bli så...
... det finns fortfarande tid att rädda era vänner...
... ta ballongen...
... Matia kommer att göra vad det måste göra...
Ta vagnen och far tillbaka till stationen vid gångbron. Åk ner med hissen .
Skifta till Sam.


Sam

Åk upp till fjärde våningen och gå in i fiskballongen. Ställ in de nya koordinaterna och tryck på mittknappen.
Ballongen ger sig i väg till vandraren som öppnar sig. En wire med en krok sänks ner och hämtar upp ett klot.


Ballongen vänder och far till ö-skeppet. Där släpper den ner klotet.
Det syns en grön rök och seglen på skeppet skrumpnar ihop och försvinner. Sedan far ballongen tillbaka och dockar på samma plats som tidigare.
Gå ur ballongen och åk ner med hissen.
Gå fram till ratten längst bort till vänster och vrid den så att vattnet i tunneln pumpas ut.
Skifta till Hannah.


Hannah och Sam

Hannah
Gå fram till gallret. Santo kommer ut och säger:
"Du kom tillbaka. Du höll ditt ord. Att vara trofast är det som betyder mest. Du och din vän måste hålla ihop, vi kan lämna er nu."<
Han försvinner den här gången med en optisk effekt. Mystiskt.
Gå ut ur tunneln.

Åk upp till tredje våningen och ta vagnen till ö-skeppet. Gå ombord och åk upp till styrhytten.

Skifta till Sam.

Sam

Åk upp till tredje våningen och ta vagnen till ö-skeppet. Gå ombord och åk upp till styrhytten.

Avslutning

När båda är samlade i styrhytten uppenbarar sig mannen från hyddorna igen. Han säger något obegripligt och pekar ned mot växten som du såg första gången du gick ombord på skeppet. Nu finns där en gyllene sol. Klicka på den.


Ö-skeppet rycks upp ur vattnet och blir till ett rymdskepp som tar sig tillbaka till Jorden.
Där träffar ni den riktiga Angela Davies som tackar er alla tre för att ni räddat expeditionen. Det är dig hon tittar på hela tiden. Hon berättar också att alla visioner ni såg av expeditionens medlemmar, även av henne själv, var matianer som försökte hjälpa er och ge tips. Så önskar hon er alla tre lycka till på ert nästa uppdrag och spelet är slut.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Schizm - Mysterious Journey, från L.K.Avalon. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.