Inledning

Adrian Blake en känd skotsk paleograf, specialist på forna tiders skrivsätt, blir sårad då han är ute på ett spionuppdrag för konungariket Storbritannien år 1911 i Erevan, Armeniens huvudstad, en av världens äldsta grundad redan på 800-talet före Kristus.
Han lyckas ta sig till berget Ararat för att söka skydd och läka sina sår. I sina feberdrömmar har han en märklig dröm.
Gudinnan Ishtar uppenbarar sig för honom och lovar att läka hans sår om han ger henne all sin kärlek och uppmärksamhet.
Adrian stöter bort henne och ropar i stället efter sin fästmö Sophia som väntar på honom i Edinburgh.
Ishtar öser sin vrede över honom och dömer honom att vandra genom tiden för att finna och rädda Sophia i tre inkarnationer.
I första inkarnationen finner han Sophia i Pompei och lyckas rädda henne undan Vesuvius utbrott den 24 augusti 79 efter Kristus.
Men gudinnan låter sig inte blidgas och Adrian får fortsätta sin färd genom tiden tills han på nytt väcks av Gudinnan.

Adrian vakna, Sophia är i fara.
Du har fortfarande tid att rädda henne men tiden är knapp.
Res dig upp Adrian, lämna oasen och bege dig till den Heliga Staden.

1

Adrian möter Ozdemir, räddar honom från rövarna och får anställning som tolk.

Oasen

Adrian vaknar upp och ser att han befinner sig i en oas.
Gå runt och undersök oasen och se om du kan hitta något, som du kan ha nytta av.
Gå bort mot bina som byggt bo i ett träd.
Det hänger en matta på ett par stolpar. Den kan vara bra att ha på nätterna. Gå till mattan och ta den.


Vrid pekaren runt och ta stenen som ligger vid elden, du kan alltid kasta den på någon som ofredar dig.
En bit därifrån ligger en bit av en rustning. Ta den också.
Högerklicka för att öppna inventariet och kombinera stenen med rustningen så får du en stenslunga. Det blir ett ännu bättre vapen.


Du måste lämna oasen och ge dig ut i öknen som gudinnan befallde.
Gå framåt mot den stora gropen vänd dig till höger och sök tills du får en gå-pil, som leder ut mot öknen.

Du hinner inte ta många steg förrän du ser en man komma springande. Han faller utmattad i armarna på dig och berättar att rövare dödat hans män och att ni måste gömma er eftersom rövarna snart är här.


Ta ett steg mot gropen.
Den ene rövaren får syn på Adrian ropar att han gick bort mot sanddynen.
Titta till höger uppe på bilden. Du har fått ett timglas där. Det betyder att tiden är begränsad och du måste arbeta fort. Du har 30 sekunder på dig. Är du för långsam blir du dödad av rövarna.

Ni skulle kunna krypa ner i gropen och gömma er, men ni måste ha något som täcker över gropen så att inte rövarna er. Ta fram mattan och lägg den på gropen.


Ta sedan sand till höger gropen, och lägg sanden på mattan.
Nu måste du ta bort fotspåren. Titta till vänster framför gropen. Där ligger en palmkvist.
Ta kvisten. Titta till höger om gropen så ser du fotspåren.
Ta fram palmkvisten och använd den på spåren.
Om du har varit tillräckligt snabb tar Adrian kvisten och sopar bort fotspåren och båda hoppar ner i gropen.
Rövarna kommer och går omkring och letar i oasen men ser er inte.


Du måste försöka få bort rövarna. Kanske skulle du kunna ta hjälp av bina.
Klicka på mattan för att lyfta bort den. Nu har du fri sikt. Använd stenslungan på bi-boet så kastar Adrian stenen och boet faller ner. Alla bina flyger rasande ut och angriper rövarna som flyr därifrån.


När de har gått kryper Adrian och främlingen upp ur gropen.
Adrian citerar en strof ut koranen
Din Gud sa till bina.
Bygg era bon i bergen bland träden och stenarna.
Då ska ni få smaka alla frukterna.

Främlingen blir förvånad över att Adrian, som inte är muslim, dels kan citera koranen och dels talar en hyfsad arabiska.
Han tar det som ett tecken från sin Gud, Allah.
Rövarna har inte tagit allt ifrån honom, och han bjuder Adrian att dela det han har kvar.
De går och sätter sig vid elden.
Adrian är förvånad över muslimens vänlighet men denne säger att han bara lyder profetens bud att vara barmhärtig.
Mannen säger att han heter Ozdemir och frågar Adrian om hans namn och varifrån han kommer.
Adrian kan bara ge sitt namn, men Ozdemir är förstående.
En människa kan råka ut för värre saker i öknen än att bara gå vilse.
Ozdemir berättar för Adrian att det är år 930 efter Hegira och att de är en dagsresa från Jerusalem.


Nu kan du tala med Ozdemir.
Klicka på honom så visas samtalsämnet Hegira. Klicka på det.
Ozdemir berättar att Hegira är starten för muslimernas tidräkning.
Den dagen lämnade Muhammed Mecka där han förföljdes, och flydde med sina anhängare till Medina.
Enligt kristen tidräkning var det i september år 622.
Alltså är det enligt den tidräkningen år 1522 efter Kristi födelse.
Adrian förstår att den heliga staden gudinnan talade om måste vara Jerusalem
och ber Ozdemir att föra honom dit.
Ozdemir förklarar att han står i skuld till Adrian därför att denne räddat hans liv,
och den skulden måste betalas även om Adrian är en otrogen.


Fråga om Allah.
För att klarlägga skillnaden mellan de tre stora monoteistiska (en enda gud) religionerna berättar Ozdemir en historia för Adrian.
"Runt en eld i öknen sitter en jude, en kristen och en muslim.
Alla de tre stora religionerna föddes i öknen så om jag tar och skriver historien om Gud och människorna i sanden kommer alla att godta det.
Vi börjar med den förste profeten."
Ozdemir ritar några linjer i sanden och ber Adrian skriva namnet på den förste store profeten, på den första platsen..
Klicka på ritningen i sanden så får du den i närbild.

Högerklicka så ser du att det i inventariet finns sju namn skrivna med arabiska skrivtecken och pekar du på dem får du dem översatta till engelska.
Den förste profeten var Abraham. (Slå upp namnet i encyklopedin om du vill veta mera.)
Sök upp namnet Abraham i inventariet. Namnet ska stå först i diagrammet. Tänk på at Ozdemir är muslim och att han skriver från höger till vänster. Första platsen för honom är alltså den som ligger längst till höger. Klicka på namnet Abraham och klicka sedan i den högra kolumnen, så som visas på bilden här bredvid.


Ozdemir säger att det är rätt. Alla tre kunde godkänna Abraham som den förste store profeten. (Judarna och de kristna anser att Abraham och hans son Isak och sonson Jakob är grundarna av deras religion. Muslimerna å sin sida menar att det är Abraham och hans son Ismael som kommit till Arabien och grundlagt Islam.)
Ozdemir ber Adrian att skriva den andre store profetens namn på den andra platsen. Klicka med namnet Moises (Moses) på den andra platsen.
Även nu är Ozdemir nöjd. Alla tre kunde godkänna Moses som en profet. Muslimen säger "Mussa var en stor profet"
Men juden säger:"Det slutar här. Moses fick lagen av Gud och ingen kan bättre än Moses tolka Guds vilja. Sedan går han sin väg ut i öknen.
Nu är endast den kristne och muslimen kvar
Ozdemir ber Adrian skriva namnet på den gudsman som kom efter Moses. Klicka med namnet Jesus på plats nummer tre.
Ozdemir förklarar att den kristne och muslimen kunde enas om denne man som muslimerna kallar Issa. Men när muslimen säger att Issa var en stor profet säger den kristne att Jesus var Guds son och Gud gav honom det nya ordet. Ingen kan bättre än Jesus känna Guds vilja. Sedan går han sin väg ut i öknen.
Ozdemir vill nu ha namnet på den profet som kom efter Jesus. Klicka med namnet Muhammed i den sista, vänstra kolumnen. Endast muslimen är nu kvar. Han säger att både Mussa och Issa var beundransvädra profeter men att Muhammed kom efter dem och det var Muhammed som fick det slutliga Ordet av Gud.

Till sist ber Ozdemir Adrian att skriva namnet på de olika religionernas heliga böcker under profeternas namn.
Klicka på namnet Torah och placera det under Moses.
Klicka på namnet Gospel (Evangelium) och placera det under Jesus.
Klicka på namnet Koran och placera det under Muhammed så som på bilden ovanför till höger.
"Lägg märke till att muslimen är den ende som godtar samtliga profeter." säger Ozdemir. " Vem var den visaste av dessa tre?
Ozdemir svarar själv att det var muslimen för det första därför att han var den ende som var kvar vid elden då diskussionen var slut och för det andra därför att det är dåraktigt att ge sig av från elden ut i den kalla öknen.
Adrian invänder att om muslimen var så vis borde han ha kunnat få de andra två att stanna kvar under hela diskussionen.
"Kanske," säger Ozdemir men i så fall hade han varit tvungen att över Abrahams namn skriva namnet på den allsmäktige på så sätt att alla skulle ha instämt. Om du kan komma på ett sätt att göra detta är du den visaste av dem alla.


Ta först kannan med vatten och dörefter skålen.
Kombinera dem i inventariet så att du får en skål med vatten.
Ta fram skålen med vatten och sätt den på ritningen i sanden.
Adrian visar på skålen där stjärnhimlen speglas i vattnet.
"Detta är jord, vatten och Himmel, det är Gud." Sedan låter han ett fat med ett brinnande ljus flyta på vattnet.
"Och ljuset är tron som Allah tänder i människans hjärta," säger Ozdemir.
"Du är en vis man Adrian. Talar du något mer språk än Arabiska."
Då Adrian talar om att han förutom arabiska också talar, latin, grekiska, hebreiska och franska tackar Ozdemir Allah för att han har träffat Adrian. Han säger också att han har ett delikat uppdrag att utföra i Jerusalem och ber Adrian fungera som hans talesman eller tolk. Det passar Adrian utmärkt, Ozdemir kanske också kan hjälpa Adrian med hans uppdrag, att hitta Sophia.
Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Jerusalem, från Cryo Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.