3

Adrian följer Trons väg och besöker en koran-skola, en synagoga och en kristen kyrka.
Han träffar en mystisk man och får ett budskap.

Madrassa Tankyzzija

Du får se kartan. Klicka på Madrassa för att gå dit.
När du kommer fram håller en ung man på och försöker skura bort ett ord från väggen men det verkar omöjligt.
Gå fram till mannen vid dörren och tala med honom.
Det är Imamen Abd Al-Wahid. Han berättar att ordet plötsligt hade kommit dit nu på morgonen och att det inte gick att tvätta bort. Han ville inte att det skulle se ut som om det inträffat ett mirakel. Han ansåg inte att det var ett bra tillfälle att öka på problemen och oroa de mest känsliga medborgarna.
Adrian tror att det är ett mänskligt påfund inte ett gudomligt och ber att få försöka ta bort det. Imamen tar tacksamt emot erbjudandet.


Prata med pojken som tvättar väggen. Han visar dig trasan som bara är full med vit färg från väggen.
Titta på lampan och solstrålen som skiner rätt igenom lampan ned till ordet på väggen. Lampan måste åstadkomma ordet på väggen.
Det här måste vara Hayyats verk. Kom ihåg att han läst en bok om optik. Ta grenen från inventariet och använd den på lampan.
Adrian tar ner lampan och ordet försvinner. Han förklarar för Imamen att ordet var skrivet på en lins som satts in i lampan. När solstrålen träffade linsen projicierades ordet på väggen.

Adrian berättar för Imamen att han fått i uppdrag av guvernören att söka efter Hayyat. Imamen har redan hört detta och berättar att Hayyat flera gånger besökt skolan. Han ville försöka övertala dem att överge Islam för en ny religion som skulle förena judar, kristna och muslimer. Han sa att tiden nu hade kommit för alla Abrahams söner att inse att de är bröder.
Imamen inbjuder Adrian att bese skolan. Eftersom det inte räknas som en helig plats får även en Dhimmi tillträde dit.


Vänd dig till höger när du kommer in och gå fram mot mannen som sitter och skriver. Klicka på honom.
Imamen förklarar att han kopierar Koranden åt dom som har råd att betala. Enligt Islam är alla berättigade till att ta del av Profetens uppenbarelser inte bara de religiösa ledarna.


Den andre mannen kopierar en medicinsk bok. Imamen berättar att de kopierar många naturvetenskapliga och historiska skrifter här på skolan. Profeten har ju sagt till sina följeslagare att söka kunskap överallt ända till Kina.


Fråga Imamen om allt som går.
Han berättar om Islams fem pelare.
Trosbekännelse, bön, välgörenhet, fasta och pilgrimsfärd.
Trosbekännelsen, som också kallas Shahada lyder: "Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet." Den som uttalar Shahada med tro, allvar och intensitet är en äkta muslim.
Imamen förklarar också varför Mecka är viktigare än Jerusalem.
Jerusalem är staden varifrån Muhammed for till himlen men Mecka är Islams heliga stad därför att profeten började predika där och därför att det var i Mecka som Abraham och hans son Ismael byggde det heliga templet Kaaba på order av Allah. Det är därför som de vänder sina ansikten mot Mecka när de ber och det är därför som de åtminstone en gång i livet ska göra en Haij, en pilgrimsfärd till Mecka.
Adrian undrar om det inte är farligt att gå med i en Haij, han och Ozdemir har ju själva blivit utsatta för rövare men Imamen säger att det alltid har funnits beduinstammar som överfallit pilgrimståg men att det är värt det för att få vidröra Guds högra hand.
Det är namnet på den heliga sten som förvaras i templet Kaaba. Stenen var från början helt vit men efter att ha blivit berörd av alla pilgrimer som överfört sina synder till stenen är den numera svart som natten.


Imamen säger att han måste gå nu. Han måste börja sin reningsprocedur så att hans kropp är lika ren som hans själ när han leder bönen.
Han säger att du får komma tillbaka om du behöver hjälp och att han älskar att berätta för främlingar om Islams skönhet. Därefter går han sin väg.
Lämna skolan genom den lilla bruna dörren. När du kommer ut så gå ut i den mörka gränden till vänster så kommer du till kartan.
Klicka på Ramban för att gå dit.


Ramban Synagoga

Titta ner till höger och plocka upp sysakerna som ligger på marken.
Gå framåt och tala med de två rabbinerna som står bredvid en cirkel på marken. Fråga vad det är som oroar dem. Det är ordet Tro som har skrivits i sanden. De säger att de besvärats av muslimer på senaste tiden och om dom inte gör någonting så kommer det säkert att skrivas mycket farligare ord i fortsättningen. Adrian föreslår att de ska sudda ut ordet men de svarar att det är omöjligt eftersom det är Sabbat.
Sabbaten är den sista dagen i veckan och då ska de bara be och prisa sin Skapare. Därför kan de inte sopa golv eller utföra något slags arbete. Adrian erbjuder sig att göra jobbet åt dem men det får han inte. De följer inte lagarna bara för att uppmuntra de ogudaktiga att bryta mot dessa lagar. Dom skulle önska att Gud blåste ut ordet åt dem men de anser inte att de kan be Gud om något så trivialt.


Vänd dig till höger och gå bort till handverkaren som står ensam vid sitt stånd. Tala med honom om skriften. Han anser att den borde ha tagits bort för länge sedan. Muslimerna har besvärat dem länge och nu har de tydligen börjat på sabbaten också. Vissa muslimer anser att Dhimmis är lovligt byte när som helst men inte alla och guvernören är rättvis. Han har till och med dömt åtskilliga gånger till deras fördel vid tvister med muslimerna. Problemet kommer från vissa grymma och frustrerade individer.


Adrian talar om att Rabbinerna vill att Gud ska blåsa på sanden och sudda ut ordet. "Det går inte", säger hantverkaren. Visserligen blåser det hårt men bara uppe på hustaken".
Adrian ber hantverkaren att få låna några tunnband och tyget han använder som tak till sitt stånd. Även om han inte kan kommendera vinden skulle han möjligen kunna fånga den.
Ta tunnbanden bakom hantverkaren.


Ta också rullen med tyg (hessian) som ligger under bänken. Till vänster om de båda männen som står på andra sidan torget finns en bänk. Gå till bänken och ta tygrullen som ligger där .


Gå till inventariet. Kombinera först den ena rullen med tunnbanden. Kombinera sedan den andra rullen med resultatet. Kombinera sedan sysakerna med det du har fått fram så får du ett vind-fång.
Gå till cirkeln med det skrivna ordet och använd vindfånget på ordet.


Adrian monterar upp vindfånget, det fungerar och vinden blåser genom det och suddar ut orden i cirkeln.
Tala med Rabbinerna. När Adrian säger att Gud tydligen hört deras bön vill de inte kommentera hans pretentösa ord men tackar i alla fall Gud för att Han inspirerat en av sina söner.

Tala med rabbinen igen och använd alla samtalsämnen som dyker upp.
Han säger att Hayyat är en moralist som kritiserar deras heligaste seder.
Beträffande dolken accepterar de inte att Hebréernas fader på detta sätt har tagits som gisslan av Muslimerna.
Adrian försöker invända att Abraham ju är allas fader men får svaret att Abraham var far till Isak , farfar till Jakob, farfarsfar till Josef och en av dennes avkomlingar var far till Moses men Abraham var inte far till någon av Muhammeds tjänare. Han slår fast att varje relik från Abraham tillhör det Utvalda Folket, det enda som leds av Guds vishet. Förbundet mellan Jahve och Hebréerna vid avfärden från Egypten gjorde dem till ett folk av präster förutbestämda att föra ut budskapet om den ende sanne guden till allt folk. Det är ett privilegium som gett dem många plikter men få rättigheter.
Hebréerna bosatte sig inte av fri vilja i Egypten, tvärtom. 1300 år före Kristus rasade ett blodigt krig i Palestina mellan egypter och hititer. Vid fredsslutet fick Egypten det område där hebréerna bodde. Men Moses samlade folket och befriade det från slaveriet genom att föra dem till det utlovade landet Kanaan så som berättas i bibeln i Andra Moseboken, Exodus.

Be att få se Synagogan.
Den är avdelad med ett förhänge, Mehitsan, som används för att skilja män och kvinnor åt under bönen.

Rabbinen tar med dig in och berättar att det är den äldsta Synagogan i Jerusalem. Den kallas Ramban som är en omformning av namnet Nahman.
Rabbinen Nahman levde i Aragonien i Spanien på 1100-talet efter Kristus. Han utmanades av en judisk apostat ( en som övergivit sin tro) att bevisa att den judiska religionen var överlägsen alla andra. Efter att diskussionen fortgått i fyra dagar och fyra nätter förklarade kungen av Aragonien Rabbinen Nahman som segrare. Men segern gav honom många fiender och han blev tvungen att fly från Spanien. Han hamnade i Jerusalem där det då endast bodde två judar, två bröder, bland 3000 Ger Tochav (ett samlingsnamn för kristna och musklimer. Tillsammans byggde de tre männen den här synagogan och återupplivade sina förfäders tro på helig mark.
Synagogan är ett yttre skal byggt för att skydda den Heliga Arken, Haron Hakodesh, som i sin tur innehåller pergamentrullarna, på vilka Toran, Moses lag, är skriven.


Tre gånger i veckan och alla helgdagar utför rabbinen en offentlig läsning ur Toran från plattform som kallas Rima. I den judiska tron har bönen ett stort värde. Den innebär inte bara att be om något det är framför allt ett sätt att visa tilltro till den Evige Herren. För en man som bär Jahve i sitt hjärta innebär varje andetag ett tack till Skaparen för livets gåva.

Vänd dig till vänster och gå ut samma väg du kom in. Efter ett par steg kommer du till kartan, Klicka på den Heliga Graven (Holy Sepulcre) för att gå dit.

Den Heliga graven

Gå framåt och vänd dig till vänster. Gå framåt igen och vänd dig till höger
Tala med de två fattiga.
Flickan säger att de är hungriga och trodde att eftersom männen är så generösa mot tecknet på marken så kanske de skulle ge något till de fattiga också.


Gå fram och tala med männen som står vid cirkeln. Håll på tills det inte finns fler frågor.
Det är ordet på marken som orsakat all oro. Folk har fått för sig att det är ett mirakel och om man kastar penar på det och önskar något så får man sin önskan uppfylld.
Adrian tycker att det skulle vara mer kristet att ge pengarna till de fattiga men männen fruktar att deras önskningar inte skulle bli uppfyllda om pengarna försvann. Men han säger att när det blir mörkt kommer tiggarna i alla fall att ta pengarna och då blir alla nöjda.

När Adrian påpekar att de utav ren vidskeplighet uppmuntrar de fattiga att stjäla blir de arga och säger till honom att tala med arkimandriten Palmede, han är kyrkans högste, och om de gjorde något galet skulle han säkert stoppa dem. Och om Gud hade velat att de skulle ge pengar till de fattiga hade han säkert skrivit Välgörenhet och inte Tro.
Gå och tala med arkimandriten. Arkimandriten i den Ortodoxa kyrkan motsvarar påven i den Katolska kyrkan.
På Adrians fråga om han verkligen tror att ordet kommer från Gud säger han undvikande att det kan bara en vis man svara på.
Tala med honom om de fattiga.
När Adrian säger att han gärna skulle ge sina få slantar men att de är mycket mindre värda än de som ligger på marken säger Palmede att det finns ett sätt att tillfredsställa din önskan om rättvisa och ändå respektera de andras önskningar.

Gå till cirkeln och klicka i den.
Adrian kastar ett mynt och männen börjar skrika om helgerån. Arkimandriten kommer fram och undrar vad det är Adrian håller på med men han förklarar att han bara önskar att de fattiga ska få äta så att de slipper vara hungriga och att ju fler mynt han kastar desto flera önskningar blir uppfyllda.
Klicka på pengarna i inventariet så får du fram ett mynt. Klicka på ett av guldmynten i cirkeln. Var noggrann så att ditt mynt täcker hela guldmyntet. Klicka så kastas myntet och stannar på guldmyntets plats medan guldmyntet slås ut ur cirkeln. Du ser att det har fungerat genom att myntet visas uppe till vänster strax utanför cirkeln. Kasta alla dina fem mynt. De förvandlas till guldmynt och din gåva har plötsligt blivit betydligt mer värd.
När allt är klart berättar Palmede historien om den fattige Lasarus och den rike mannen och säger att Adrian nu är värdig att få komma in i kyrkan.

"För en herde är tålamod det viktigaste, antingen det gäller människor eller får," säger Palmede men Adrian tillägger att skadar inte att ge dem en liten spark i baken nu och då.
Efter detta kan du tala med arkimandriten. Använd alla samtalämnena.

Det visar sig att Hayyat ofta har varit på besök här. Palmede anser att det är en man med både kultur och idealism men att sådana människor ofta har det svårt att bli accepterade.
Att tecknet skrivits av en människa anser han är säkert, däremot vill han inte svara på om den människan inspirerats av Gud eller inte.

Abrahams dolk har orsakat vild debatt mellan Millets och den ottomanska ledningen.
Som kristen anser han att dolken endast kan förvaras i Heliga Gravens Kyrka.
Adrian försöker säga att Abraham ju är den store profeten för alla tre religionerna och Palmede håller med och säger att just därför är Heliga Gravens kyrka den enda platsen där alla kan komma och beundra reliken. Moskéerna är stängda för icke-muslimer och Synagogan är alldeles för liten. Det hela handlar om rättvisa och sunt förnuft.

Palmede berättar att oturligt nog har den kristna kyrkan splittrats på en massa fraktioner.
Fransiskanerna, katoliker som använder latinska riter och är underordnade Påven i Rom, finns i klostret på berget Sion som ligger utanför stadsmurarna.
Armenierna som är monofysiter har alltid gjort pilgrimsfärder tull Jerusalem och många har stannat kvar. De finns i den sydvästra delen runt St. James Katedral.
Monofysiterna anser att Kristus endast var gudomlig men deras doktrin fördömdes i mitten av 400-talet och konventet fastställde att Marias son var dualistisk, både mänsklig och gudomlig.
Så är det de Ortodoxa som inte lyder under påven och vars enskilda kyrkor är mer självständiga. De verkar i Heliga Gravens kyrka.
Det var diskussionen om den Helige Ande som slutligen 1954 splittrade den kristna kyrkan i två delar. En östlig (Ortodoxa kyrkan) och en västlig (Katolska kyrkan).
Katolikerna anser att den Helige Ande är underordnad Sonen och att därför Påven är den ende som är värdslig representant för den Helige Ande under det att de Ortodoxa menar att varje troende har fått del av den Helige Ande.
Du kan sedan få göra en tur runt kyrkan. När du är nöjd så klicka på arkimandriten för att lämna kyrkan.


Utanför dörren väntar en man på dig. Han gratulerar dig för att du stått ut med allt övernaturligt babbel.
Tala med mannen om allt.
På frågan om han skickats av Ibrahim för att skydda Adrian svarar han med en motfråga. "Vad annars, ingenting kan väl döljas för en så skarpsinnig man som du."
Mannen undrar vad Adrian lärt sig under dagen. Adrian som tror att han skickats av Ibrahim på order av Guvernören försöker sammanfatta vad han upplevt.
"Jag har hört troende förklara att de dyrkar den Enda Guden och hört honom kassas vid tre olika namn. Jag har också sett tre heliga hus byggda i den Ende Gudens namn. Jag har talat med dem som vaktar dessa hus och fått höra många visa ord."
"Tre röster som tjänar samma Ord," säger mannen. "Tror du att de en dag kommer att tala som en enda röst."
När Adrian är förvånas över att denne märklige man är i Ibrahims tjänst, svarar mannen att han framför allt är i Guds tjänst. Sedan vill han veta om Adrian har lärt sig något mer.

"Jag har sett män tyda tecken för snabbt och hitta det svar som passar dem bäst ännu snabbare, " svarar Adrian.
"Vidskepligheten följer stoltheten och lyder den som en far," säger mannen.
Adrian känner igen detta som ett citat från Sokrates och säger till mannen att han förutom spion tydligen också ör filosof. Mannen gillar inte ordet spion och ändrar det till skyddsängel.
Han är ännu inte nöjd och vill veta om inte Adrian lärt sig något mer.
"Jag har sett styrkan och makten som tron ger en troende," säger Adrian.
"Och en sådan makt," säger mannen. "Rör vid det osynliga och se att verkligheten inte är en hägring. Det är en sanning som Tron lär oss, något som skulle kunna bli en nyttig princip vid alla tillfällen i vårt liv. Säg mig har det inte hänt ofta att man har sökt efter någonting en längre tid och sedan uppräcker att det har funnits alldeles intill redan från början."
"Många gånger," säger Adrian vad tror du det är som förblindar våra ögon."
"Vanitas, vanitatis. Fåfängans fåfänga. Men nu måste jag gå. Jag hoppas att mina paltor har varit en bra förklädnad." Han räcker fram en frukt. "Vem skulle kunna gissa att en frukt skulle kunna innehålla något sådant."
Klicka på frukten så får du en dadel i inventariet.


Han försvinner och du förs till platsen utanför Garnisonen där du trääfar Ozdemir. Tala med honom om allt. Ozdemir vill höra nyheter.
Adrian berättar om ordet Tro som har skrivits på de tre platser som markerats på kartan. Det verkar som om mannen vill bli funnen. Ozdemir undrar vad det kan vara för motiv som gör att försätter sig själv i sådan fara och Adrian svarar att det nog är fåfänga.
De går sedan gemensamt för att trädda guvernören.


Guvernören vill också veta vad Adrian funnit. Adrian berättar att Hayyat bara några timmar efter sin flykt har skrivit ordet Tro på de tre platser han markerat på sin karta.
Guvernören ber honom att sammanfatta.
Tala med guvernören och välj alla ämnen.
Hayyat fick dem att ta Trons väg genom att leda dem till olika religiösa platser. Eftersom Hayyat arbetar med analogier kommer ha nu att leda dem på Hoppets väg.
Vad är den gemensamma punkten som han vill att de ska finna den här gången


Bön?. Adrian kommer att tänka frukten som han fick av den underlige mannen. Och det han sa om att en frukt kunde innehålla någonting sådant.
Vänd dig till höger. Gå mot dörren på den bortre väggen. Vänd dig till vänster och titta närmare på bordet med fruktskålen.


Klicka på kniven för att ta den.
Använd sedan kniven på dadeln i inventariet och Adrian hittar en rulle med ett budskap.
Alla läser budskapet.
Tre, som sidorna i en triangel.
Med det Uppenbarade Ordet i mitten.
Och i hörnen, den Utvalde Patriarken, det Heliga Lammet och Profeternas Försegling.

Guvernören frågar Adrian vem som gav honom frukten och Adrian svarar att det var Ibrahims spion. Ibrahim fönekar detta och Adrian inser till slut att mannen naturligtvis var Hayyat.

Välj biblioteket då du kommer till kartan.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Jerusalem, från Cryo Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.