4 - Bosh

Sam

På jakt efter en basstation.

När du har landat gå ut ur fiskballongen.
Sam försöker direkt få kontakt med Hannah och den här gången går det. Det visar att de båda tycks vara på samma plats dock på olika ställen.
Hannah förklarar för Sam att hon är instängd och Sam lovar att försöka hitta ett sätt att komma dit. En praktisk sak i spelet är att Hannah och Sam alltid spelar in vad de upptäcker. Detta tycks samlas i en gemensam fil eftersom båda alltid har tillgång till vad den andra kommit fram till även om de är på olika ställen.
En av de vetenskapliga baserna bör finnas här. Kan vara idé att leta upp den. Vänd dig till höger och titta nedåt så ser du en trappa. Gå ned för den och fortsätt framåt, vrid till höger och gå framåt. Vänd dig till vänster och gå in i hissen.


Vänd dig till vänster och dra i handtaget för att åka upp.
Fortsätt att gå framåt en lång bit tills du kommer till en bullig dörr. Den är delvis öppen men du kan inte gå in. Vänd till vänster och gå ett steg framåt. Vänd till höger. Där finns en exakt likadan dörr .


Titta på den gyllene stången till höger om dörren. Klicka på knappen i mitten.
Dörren till en tunnel öppnas.
Gå igenom tunneln så ser du Bosh Tempel.
En spång till höger leder ut till den böjda stenpelaren.


Vänd dig först till vänster och titta ut mot vattnet. Där ser du basstation1, den som leds av Angela Davies. Francis Bremmer nämnde något om att Angela Davies hittat något intressant.
Basen verkar dock omöjlig att nå. Bäst att du i stället undersöker templet.
Vänd dig till höger igen och gå över spången. Fortsätt att gå framåt, upp och ned för trappor tills du hamnar framför en tunnel där ett enda spår leder inåt.


Ett nytt talsystem

Vänd dig till höger och ta ett steg framåt.
Lägg märke till det gula tecknet på väggen.
Vänd dig till höger igen och ta ett steg framåt.
Gå ut på den lilla smala bron.


Du kommer fram till ett instrument med ett grönt kupolformat lock.
Öppna locket.
Titta på de tre instrumenten och lägg märke till de symboler du ser. Skalan på den bruna plattan år tydligen från 1 till 10 och 0m du tittar på symbolerna och antar att de båda motsvarar 0 och 1 så ser du att talet 10 det översta på skala är skrivet med samma princip som vi använder. Talsystemet för den här skalan är alltså ett positionssystem med basen 10.
Den undre vågräta skalan är på motsvarande sätt graderad från o till 50. Tiotalen läser du i den översta raden och entalen i den understa. På den bruna skalan kan du också avläsa att den synbol som ser ut som ett streck med en fylld cirkel i vardera änden har längden 10. Mycket mer kan du inte få ut ännu så lämna plattformen och gå ut på spången. Gå framåt tills du inte kommer längre, vrid höger och ta tre steg framåt, vänster, framåt, vänster, framåt och vrid till vänster.


En språklektion med bönekvarnar och färger

Titta närmare på pelaren framför dig,
Tryck på knappen så kommer en vagn. Klicka på vagnen så sätter du dig i den.


Dra i den högra veven och du får åka över vattnet och genom en tunnel.
När vagnen stannar så gå rätt in i mörkret.
Efter ett steg kommer du till ett rum med åtta bönekvarnar i en cirkel. Gå fram till var och en av dem. Alla är olika. Titta på utseendet så du kan skilja dem åt. Här har jag numrerat kvarnarna medurs från den första bilden. Du kan ge dem vilka nummer eller namn du vill bara du kan hålla reda på dem Varje kvarn står på en egen kista. På varje kista finns ett hjul där man kan dra fram en färg. Det finns åtta färger att välja på. På bilden här nedanför står den ursprungliga färgen under varje kvarn. Klicka på en kvarn så får du höra två ord. Det första ordet här till kvarnen och det andra ordet till den färg som är framrullad. Rullar du fram en annan färg ändras det andra ordet. Gör din egen ljudversion av hur du tycker orden låter och anteckna den. På bilden här nedanför kan du se hur jag tyckte att orden lät.När du tycker att du kan orden så gå ut mellan kvarnarna 7 och 8. Gå igenom tunneln, sätt dig i vagnen tryck på spaken och åk tillbaka till torget.

Bosh Tempel

Gå fram till tunneln där skenorna går in och följ dem inåt.
Du kommer till ett litet torg vid tempel-poolen.
Vänd dig till vänster och gå två steg framåt. Vänd dig till vänster och lägg märke till nischen med bönekvarnar Vänd dig till höger och gå framåt, höger och framåt upp för trappan. Vänd dig till vänster och gå in i rummet.


Där ser du bilden av en asiatisk man och nedanför en tavla med ett bi.
Hannah skulle ha känt igen biet från ö-världen.


Likaså skulle hon ha känt igen symbolen för siffran 9.
Här ser du den på tavlan till vänster.
Vänd dig om och gå ut ur rummet. Vänd dig till vänster och gå framåt ned för trappan.
Vänd dig till höger. Gå framåt och vänd till vänster och lägg märke till ytterligare en nisch med bönekvarnar. Kvarnarna tycks vara placerade i samma ordning i båda nischerna men de motsvarande färgerna är olika.
Vänd till höger och ta två steg framåt.


Vänd dig till vänster. Där är en spiraltrappa. Gå upp så långt det går.
När du inte kommer längre vänd till höger och ta ett steg ut på andra våningen.


Vrid till höger och gå framåt. Titta på väggen till vänster. En tavla med en man, som mäter något. Men du kan inte titta närmare så vänd tillbaka till höger, ta ett steg framåt och vänd dig till vänster.
Där ser du ett mörkt rum. Gå in i rummet.


Titta på högra väggen. Där är samma tavla som du såg i korridoren men här kan du betrakta den närmare.
Känner du igen något på bilden?
Apparaten liknar den du undersökte på den lilla plattformen. Mannen tycks mäta en slags pelare eller stolpe.
Titta närmare på triangeln högst upp på tavlan.
En rätvinklig triangel med en avskuren topptriangel. Det handlar tydligen om likformighet. Tre av symbolerna har du sett tidigare. Två på apparaten och en på väggen. Den fjärde symbolen har du inte sett tidigare.


Titta på den vänstra väggen. Där finns den okända symbolen och dessutom fem pinnar att trycka på och fem skalor att avläsa. Det gäller tydligen att beräkna den symbolen genom att mäta de tre övriga men vad är det för fem saker som ska mätas. Bäst att gå tillbaka till apparaten och fundera ut det. (Om du vill kan du innan du går tillbaka fortsätta till höger till nästa rum. Där hittar du en uppdragslogg men den är tyvärr tom. Leta dig nu tillbaka till torget samma väg som du kom. Har du glömt vägen så gå på följande sätt om du börjar när du tittar på loggen.
H (vänd höger), F (framåt), F, F, V (vänd vänster), F, V, N (titta ner), F (ned för trappan), F, H, F, F, F, V, F (upp för trappan) F (ned för trappan), V, F, F, F. Vänd dig nu helt om och gå ut genom tunneln så är du tillbaka på torget.

Triangelpusslet

Gå ut på plattformen och klicka på det gröna locket för att sätta dig i stolen. Titta ned och klicka på handtaget för att öppna apparaten.
På bilden av triangeln nedan har jag satt ut bokstavsbeteckningar på hörnen på sedvanligt matematiskt sätt så att jag lättare ska kunna ge namn åt de sträckor som ska mätas.
Zooma in på den bruna skalan. Den visar att längden av den sträcka som är betecknad med AB på bilden nedan (symbolen ett streck och två fyllda punkter), är exakt 10.

Mannen på bilden ser ut att mäta något slags pelare. Se dig omkring så ser du fem stycken liknande pelare som du kan zooma in.
I tempelrummet fanns fem mätinstrument där det andra tecknet visades.
Sträckan BC (som är betecknad med samma symbol som den på väggen) motsvarar höjden av det som ska mätas.
Du ska alltså ska mäta höjden på dessa fem pelare.


Vrid apparaten så att du zoomar in den första pelaren från väggen räknat. Mät höjden genom att dra så att det röda strecket kommer exakt i överkanten på pelaren. Höjden är 4.
Zooma in den nedre skalan som mäter sträckan BD.
Klicka först på knappen märkt 0 för att nollställa skalan. Klicka sedan på knappen märkt + så kan du läsa av längden på sträckan. Den övre skalan visar tiotalen och den nedre entalen. Jämför med symbolerna på den bruna skalan så ser du att längden BD i detta fallet är 45. Hela sträckan AD blir då 10+45=55. Nu kan du använda likformighet för att beräkna sträckan DE. BC/AB = DE/AD . Eftersom AB alltid är 10 får vi : DE = BCxAD/10
Gå nu varvet runt och mät motsvarande sträckor för de övriga fem pelarna. Ställ upp en tabell över värdena.


Pelare
BC
BD
AD
BCxAD/10
DE
1
4
45
45+10=55
4x55/10
22
2
5
16
26
5x26/10
13
3
7
20
30
7x30/10
21
4
4
25
35
4x35/10
14
5
6
35
45
6x45/10
27

Gå tillbaka till templet och gå upp till rummet med apparaterna.
Numrera dem med 1 - 5 från vänster till höger som på bilden till höger och ställ in de beräknade värdena på DE för de fem pelarna. Dra din pekare åt vänster tills skalans visare pekar på rätt värde. När alla är rätt inställda öppnas en låda där det ligger en skiva. Ta skivan.
Du har löst triangelpusslet.
Gå ut ur rummet. Gå till vänster och ta spiraltrappan ner till första våningen. Gå ut i korridoren och vänd dig till vänster. Gå ett steg framåt och titta till vänster. Åtta bönekvarnar. Efter ytterligare ett steg framåt ser du till vänster åtta nya bönekvarnar. Alla de fyra omgångar bönekvarnar du sett hittills har varit placerade i exakt samma ordning.

Nu kan du inte gå längre så vänd dig till höger. Spara spelet (du kommer att behöva gå tillbaka till det, troligen flera gånger).


Bönekvarnspusslet

Du ser en bro som leder över vattnet förbi en stor gudabild. Gå ut på spången. När du kommer fram till gudabilden kommer en präst ut från en hemlig dörr bakom gudabilden. Han säger några ord, lyssna noga och försök att komma ihåg orden. Sedan försvinner han tillbaka genom den hemliga dörren. Om du inte har uppfattat orden så ladda in ditt sparade spel och lyssna igen. Fortsätt tills du uppfattat alla.
Jag själv fick göra det många gånger och koncentrera mig på ett ord i taget. Jag kom fram till att det lät ungefär så här: tossi, santoo, tolji, hörma, haan, tooma.
Du känner igen orden från bönekvarnarna. Tossi, tulji och haan är namn på kvarnar och santoo, hörma och tooma är namn på färger. Bäst att du letar reda på en omgång bönekvarnar. Vänd dig till höger och gå över bron till andra sidan. Vänd till höger och ta ett steg framåt. Vänd dig till vänster och du är vid en femte omgång bönekvarnar.
De här är inte placerade på samma sätt som de andra fyra. Det måste betyda att det är de här kvarnarna du ska studera.


Nu måste du identifiera de kvarnar prästen nämnde. Titta på dina anteckningar eller på de bilder jag givit här i guiden. Den som är lättast att hitta är haan, den tjockaste av kvarnarna, nummer 8 på bilden till vänster. Tooma betyder gtön. Dra i ramen så att den gröna färgen kommer fram. Leta sedan rätt på de de båda övriga kvarnarna Tossi är nummer 6 och tolji nummer 3. Titta på färgerna. När du ställde in färgen grön på den första kvarnen fick de två övriga automatiskt de rätta färgerna, svart och vit vit.
Nu måste du klicka på kvarnarna i den ordning som prästen uttalade orden alltså i ordning 6, 3, 8. Du får nu höra orden upprepas och om det är rätt, får du se hur den hemliga dörren öppnas.


Nu gäller det att hitta dit för du kan inte nå den från spången.
Zooma ut och vänd dig till vänster. Ta ett steg framåt och gå sedan in i den mörka tunneln. Du kommer ut vid gudabilden
Ta ett steg framåt och vänd dig till vänster.


Bosh Tunnel

Gå ner i den hemliga gången. Gå framåt och du kommer till dator-orgeln i tunneln just där Hannah befinner sig.
När Sam kommer in tar han omedelbart kontakt med Hannah och anger sin position. Det visar sig att Hanna har exakt samma position. De står på samma plats men kan varken se eller prata med varandra annat än genom radion. Sam förutsätter att det är detta som har hänt vetenskapsmännen. Genom någon optisk interferens har de blivit isolerade från varandra så att de trots att de förmodligen är på samma plats inte längre kan se eller höra varandra. Nu försöker de bryta igenom den muren för att försöka hjälpa Sam och Hannah, men med dåligt resultat.


Vänd dig till vänster och gå tre steg framåt. Vänd till vänster igen och ta tre steg framåt. Vänd till höger och klättra upp på statyn. Peka på ringen. Du ser att pekaren ändras och visar att du ska placera någonting där. Klicka så sätts din nyligen erövrade skiva dit. Gå ner och titta på tavlan. Nu har en del nya tecken tillkommit. Det är tydligen koordinater för latitud och longitud avsedda för att komma till ett nytt område med den flytande ön. Översatt till vårt talsystem är värdena i den övre raden: 10, 1, 9 och i den undre raden 3, 12, 10.


En tur med den flytande ön till ö-världen

Sam känner till vad Hannah har upptäckt i ö-värden och vill själv besöka platsen.

Vänd dig till vänster och gå framåt tills du kommer till tunneln.
Gå igenom tunneln.
Klicka på stolen två gånger för att åka över till det den flytande ön eller det levande skeppet som det också kallas.
Gå ned för rampen, åk upp i hissen och gå ned till instrumenten.


Gå till centruminstrumentet och klicka på den vänstra gröna knappen eftersom du vill åka tillbaka till den första positionen. Klicka sedan på handen så bär det iväg.
Det mörknar under seglatsen så när du kommer fram till ö-världen är det alldeles mörkt.


Gå till höger och åk ner med hissen. Gå upp för rampen. Åk med stolen över till den andra ön. Gå framåt och vandra på piggarna som vänligt nog har förblivit utfällda. Gå ned för rampen till knappen som kallar på gondolen. Tryck på knappen och åk över till den ö där Hannah först landade.


Vrid till vänster och gå sedan framåt. Vrid till höger och gå framåt. Gå upp för rampen.
Du kommer upp till några hus. Just när du kommer öppnas dörren och en man med ett kors tatuerat i pannan kommer ut. Han talar engelska men det är rätt svårt att höra vad han säger. Här är i alla fall ett försök till sammandrag.

"Några av oss har till slut lärt oss ert språk" Matia försökte hindra det så länge. Och de av oss som har lyckats komma tillbaka till helgedomen har blivit fängslade på nytt. Jag kan bara framträda just här, mitt i Ingenstans. Matia har gått vilse. Ser oss som smittade också. Om det inte görs korrekt nu kommer Den gode tjänaren helt enkelt att avsluta det som har påbörjats. Det kommer inte att finnas någon Vandrare. Inte en chans.  Jag kan erbjuda dig dyrbar olja som byte mot pärlor. Ett mått olja för varje pärla. Du ska använda vågen för att mäta upp exakt det antal mått du vill ha, sedan ska du ta det till templet."
Efter att ha sagt detta försvinner han in i huset igen.

Gå till höger bort till den stora flaskan. Peka på skalan. Pärlorna i inventariet markeras. Du får oljan i utbyte mot pärlor. Du har nio pärlor. När du klickar på flaskan åker märket från 0 ner till 9 men vätskernivån i flaskan ändras inte. Gå bakom den stora flaskan. Nu kan du ta den lilla flaskan. Nu måste du till templet och lämna oljan. Tavlan av biet antyder att du ska lämna oljan i templet i rummet med bitavlan (och även talet 9).


Tillbaka till Bosh Tunnel

Gå tillbaka ner för rampen och kalla på gondolen
När du kommer över vänd dig till höger och gå framåt uppför rampen. Fortsätt åt höger genom att klättra på piggarna och ta sedan stol-liften och far över till ditt ö-skepp.


Vänd dig till höger och gå ned för rampen. Gå in i hissen och åk upp.
Gå till mitteninstrumentet. Du behöver inte ställa in några koordinater det är redan gjort. Tryck bara på den andra gröna knappen. Kontrollera att den rör sig och klicka sedan på handen så far du iväg till Bosh tunnel. Det är en lång resa för det är mörkt när du far men ljust när du kommer fram. Gå framåt genom tunneln och ta ett steg in i hallen.


Vänd dig sedan till vänster och gå genom hallen fram till dator-orgeln. Vänd dig där till höger och gå framåt till den hemliga ingången till templet. När du kommit in i templet vänd dig till höger och gå över poolen. Vänd till vänster och gå framåt fem gånger. Vänd vänster och gå framåt uppför trappan.

Vänd dig till höger och gå in i rummet med kinestavlan.
En präst materialiseras i ett ljussken. Han verkar missnöjd och gör gester som för att markera att det fattas 1 mått olja. Men du hade ju nio pärlor och visaren pekade på nio. Är det fel på skalan. Det fattas ju ett tal. Har du betalat 9 pärlor för bara 8 mått olja. Bäst att du går tillbaka till den underlige mannen i huset vid oljeflaskan och tar reda på orsaken. Men det är bäst att du försöker få med dig Hannah.
Gå ner till undervåningen och gå till tunnelrummet genom den hemliga utgången bakom gudabilden.
Gå ut genom tunnelingången, ta stol-liften till den flytande ön, ditt transportmedel, gå ned för rampen, åk upp med hissen och gå fram till kontrollbordet.
Du vill att Hannah ska följa med dig tillbaka till ö-världen så skifta över till till Hannah.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Schizm - Mysterious Journey, från L.K.Avalon. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.